Avdelningen för geovetenskaper och geografi

  • Finland

Datauppsättningar

NOW database

Fortelius, M. (Skapad av), The NOW (New and Old Worlds), 1996

Datauppsättning

MetropAccess - Helsinki Region Travel Time Matrix

Toivonen, T. (Skapad av), Salonen, M. (Skapad av), Tenkanen, H. (Skapad av), Department of geosciences and geography, 1 apr 2014

Datauppsättning

Arctic Chamber Metadata, 2000-2018

Virkkala, A. (Skapad av), Arctic Data Center, 4 maj 2018

Datauppsättning