Avdelningen för geovetenskaper och geografi

  • Finland

Utrustning

FINES-PS17 Array

Seismologiska institutet

Utrustning/facilitet: Utrustning

Helsinki Geoscience Laboratories (Hellabs)

Christoph Beier (Chef), Juhani Virkanen (Operatör), Hanna Maaria Reijola (Operatör), Radek Michallik (Operatör) & Tuija Birgitta Vaahtojärvi (Operatör)

Avdelningen för geovetenskaper och geografi

Utrustning/facilitet: Forsknings-laboratorium

Local Network in Kuusamo

Seismologiska institutet

Utrustning/facilitet: Utrustning

Mobile Seismic Network

Seismologiska institutet

Utrustning/facilitet: Utrustning