Avdelningen för språk

  • Finland

  • Finland

Forskningsenheter

Allmän språkvetenskap

Avdelningen för språk

Organisation: Forskningskollektiv

Asiatiska språk

Avdelningen för språk

Organisation: Forskningskollektiv

Baltisk filologi

Avdelningen för språk

Organisation: Forskningskollektiv

Engelsk filologi

Avdelningen för språk

Organisation: Forskningskollektiv

Germansk filologi

Avdelningen för språk

Organisation: Forskningskollektiv

Italiensk filologi

Avdelningen för språk

Organisation: Forskningskollektiv

Portugisisk filologi

Avdelningen för språk

Organisation: Forskningskollektiv

Slavisk filologi

Avdelningen för språk

Organisation: Forskningskollektiv

Spansk filologi

Avdelningen för språk

Organisation: Forskningskollektiv