Avdelningen för neurovetenskaper

  • Finland

Publikationer 1982 2019

Filter
Antologi eller special utgåva
2015

Muistisairaudet

Erkinjuntti, T. (red.), Remes, A. (red.), Rinne, J. (red.) & Soininen, H. (red.), 2015, 2. uud. p. red. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. 700 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

2011

Kliininen neuropsykiatria

Juva, K., Hublin, C., Kalska, H., Korkeila, J., Sainio, M., Tani, P. & Vataja, R., 2011, Helsinki: Duodecim. 428 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

2009

Vascular cognitive impairment in clinical practice

Wahlund, L-O. (red.), Erkinjuntti, T. (red.) & Gauthier, S. (red.), 2009, Cambridge: Cambridge University Press. 241 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

2008

Kuntoutus Ortonin kipukuntoutuksen kehittämishanke: kahden kuntoutusmallin tuloksellisuuden arviointi

Orenius, T. (red.), Pohjolainen, T. (red.), Hurri, H. (red.), Riipinen, M. (red.), Koho, P. (red.), von Nandelstadh, B. (red.), Niemistö, L. (red.), Haanpää, M. (red.), Rissanen, P. (red.) & Kallio, M. (red.), 2008, Helsinki: Invalidisäätiö. 26 s. (Tieteellinen tutkimus ORTONin julkaisusarjaB; nr. 25)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

2006

Angiologia

Aarnio, P. (red.), Airaksinen, J. (red.), Armstrong, E. (red.), Harjula, A. (red.), Juntunen, J. (red.), Juvonen, T. (red.), Lassila, R. (red.), Naukkarinen, M. (red.), Roine, R. O. (red.), Syvänne, M. (red.), Taajamaa, B. (red.), Uurto, I. (red.), Ylitalo, A. (red.) & Harjula, A. L. J. (red.), 2006, [Klaukkala]: Recallmed. 229 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Handbook of experimental neurology: methods and techniques in animal research

Tatlisumak, T. (red.) & Fisher, M. (red.), 2006, Cambridge: Cambridge University Press. 579 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Kliininen neurofysiologia

Partanen, J. (red.), Cheour, M. (red.) & Salmi, T. (red.), 2006, Helsinki: Duodecim. 784 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Kliininen neuroimmunologia

Elovaara, I. (red.), Airas, L. (red.), Färkkilä, M. (red.) & Hietaharju, A. (red.), 2006, Helsinki: Yliopistopaino. 317 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Lääkärin käsikirja

Kunnamo, I. (red.) & Atula, S. (red.), 2006, 8. uud. p red. Helsinki: Duodecim. 1598 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Neurologia

Soinila, S. (red.), Kaste, M. (red.) & Somer, H. (red.), 2006, Helsinki: Duodecim. 695 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

2001

Hur stor är risken för ADHD-patienter att utveckla missbruk av alkohol och droger? En litteraturgenomgång av longitudinella studier

Melkas, S. & Larsson, J-O., 1 okt 2001, Stockholm: Karolinska Institutet University Press. 35 s. (Karolinska Institutet Research Report; nr. 19)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskaplig