Avdelningen för neurovetenskaper

  • Finland

Publikationer 1982 2020

Filter
Magisteruppsats
2006

Geenien ilmentymismuutokset oireellisessa kaulavaltimoateroskleroosissa: pro gradu

Saksi, J., 2006, Helsinki: [J. Saksi]. 89 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar