Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning 2010-2017

Organisationsprofil

Vetenskapsgrenar

  • 514 Socialvetenskaper
  • 613 Konstvetenskap
  • 616 Övriga humanistiska vetenskaper
  • 611 Filosofi
  • 615 Historia och arkeologi
  • 612 Språk och litteratur

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.