Avdelningen för psykologi och logopedi

  • Finland

  • Finland

Utrustning

Cognitive Brain Research Unit

Teija Kujala (Chef) & Mari Tervaniemi (Chef)

Utrustning/facilitet: Utrustning