Avdelningen för psykologi och logopedi

  • Finland

  • Finland

Publikationer

Filter
Kapitel
2020

Larp-Related Stress

Korhonen, S., Nykänen, I. & Partanen, E., 2020, What do we do when we play?. Saitta, E., Särkijärvi, J. & Koljonen, J. (red.). Estonia, s. 36-41

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Musical leisure activities to support cognitive and emotional functioning in aging and dementia: A review of current evidence

Särkämö, T., 2020, Music and Dementia: From Cognition to Therapy. Baird, A., Garrido, S. & Tamplin, J. (red.). New York, NY: Oxford University Press, s. 103-121 18 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Music perception, amusia and musical anhedonia

Martinez Molina, N., Sihvonen, A. & Särkämö, T., 2020, (!!Accepted/In press) Encyclopedia of Behavioural Neuroscience. 2nd ed. red. Elsevier

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Personality traits and mental disorders

Hakulinen, C., Jokela, M., Kivimäki, M. & Elovainio, M., 2020, The Cambridge Handbook of Personality Psychology. Corr, P. J. & Matthews, G. (red.). 2nd revised edition red. Cambridge, UK: Cambridge University Press, s. 183-192 10 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Sanaston kehitys

Stolt, S. & Salmi, P., 2020, Lapsen kielenkehitys: Vuorovaikutuksen, leikin ja luovuuden merkitys. Niemitalo-Haapola, E., Haapala, S. & Ukkola, S. (red.). Jyväskylä: PS-kustannus, s. 77-94 18 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Singing for rehabilitation: Efficacy of singing-based interventions in major ageing-related neurological disorders

Särkämö, T., jun 2020, Routledge Companion to Interdisciplinary Studies in Singing, Volume III: Wellbeing. Heydon, R., Fancourt, D. & Cohen, A. J. (red.). New York: Routledge, s. 98-108 11 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Stroke and acquired amusia

Sihvonen, A. & Särkämö, T., 2020, (!!Accepted/In press) Music and the Ageing Brain. Cuddy, L., Belleville, S. & Moussard, A. (red.). Elsevier

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Virikettä ikääntyville aivoille

Särkämö, T., 2020, Terve elämä! : Näin voimme paremmin tulevaisuudessa. Asumaa, A. (red.). Helsinki: Gaudeamus, s. 89-104 17 s. (Tiedepokkari; nr. 1).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelAllmänheten

2019

Aivojen keskeiset rakenteet kognitiivisissa ja psyykkisissä toiminnoissa

Särkämö, T. & Sihvonen, A., 2019, Kliininen neuropsykologia. Jehkonen, M., Saunamäki, T. & Hokkanen, L. (red.). 3. uud. p. red. Helsinki: Duodecim, s. 29-50 21 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Aivoverenkiertosairauden muistisairaus

Erkinjuntti, T., Melkas, S. & Jokinen, H., 2019, Muistisairaan hoito. Hallikainen, M., Immonen, A., Mönkäre, R. & Pihlakari, P. (red.). 1. p. red. Helsinki: Duodecim

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Finland

Kunnari, S., Laasonen, M. & Smolander, S., 2019, Managing Children with Developmental Language Disorder: Theory and Practice across Europe and Beyond. Law, J., McKean, C., Murphy, C-A. & Thordardottir, E. (red.). Abingdon: Routledge, s. 215-224 10 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Johdanto: mitä on kliininen neuropsykologia

Hokkanen, L., 2019, Kliininen Neuropsykologia. Jehkonen, M., Saunamäki, T. & Hokkanen, L. (red.). Helsinki: Duodecim, s. 16-18 3 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Kehityksellisen kielihäiriön hermostolliset ilmenemismuodot

Leminen, M. & Laasonen, M., 2019, Kehityksellisen kielihäiriön monet kasvot. Loukusa, S., Tolonen, A-K., Nylund, A. & Kautto, A. (red.). Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry, (Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja; nr. 51).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Kehityksellisen kielihäiriön kuntoutus: COST IS1406 -kyselytutkimuksen alustavia tuloksia Suomesta

Kunnari, S., Smolander, S., Tolonen, A-K. & Laasonen, M., 2019, Kehityksellisen kielihäiriön monet kasvot. Loukusa, S., Tolonen, A-K., Nylund, A. & Kautto, A. (red.). Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry, (Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja; nr. 51).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Kehityksellisen lukihäiriön aivoperustasta

Partanen, E., 2019, Kehityksellisen kielihäiriön monet kasvot. Loukusa, S., Tolonen, A-K., Nylund, A. & Kautto, A. (red.). Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys, s. 30-42 13 s. ( Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja; nr. 51).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Kehitykselliset neuropsykiatriset häiriöt

Virta, M. & Koponen, V., 2019, Kliininen neuropsykologia. Jehkonen, M., Saunamäki, T. & Hokkanen, L. (red.). 3. uud. p. red. Helsinki: Duodecim, s. 362-378 17 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Kehitykselliset oppimisvaikeudet aikuisuudessa

Nukari, J., 2019, Kliininen neuropsykologia. Jehkonen, M., Saunamäki, T. & Hokkanen, L. (red.). 3. uud. p. red. Helsinki: Duodecim, s. 379-389 11 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Looking back, looking forward: Conclusions

Launonen, K., Grove, N. & Grove, N., 2019, Manual sign acquisition in children with developmental disabilities. Grove, N. & Launonen, K. (red.). New York: Nova Science Publishers, s. 427-437 11 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Lukivaikeuden tausta eri kielissä ja vaikeudet suomalaisilla lukijoilla

Service, E. & Laasonen, M., 2019, Lukivaikeudesta lukitukeen. Takala, M. & Kairaluoma, L. (red.). Helsinki: Gaudeamus, s. 81-102 12 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Luovuuden merkitys varhaiskasvatuksessa - neurotieteen näkökulma

Huotilainen, M., dec 2019, Sukkasäkkisoittimia ja spontaania kurarumbaa – Luovaa toimintaa varhaiskasvatuksessa. Huhtinen-Hildén, L. & Lamppu, M. (red.). Helsinki: Metropolia Ammattikorkeakoulu, s. 29-39 11 s. (Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. Taito-sarja; nr. 37).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Öppen tillgång

Mindsets and Failures: Neural Differences in Reactions to Mistakes among 2nd Grade Finnish Girls

Puusepp, I., Tammi, T., Huotilainen, M., Kujala, T., Kuusisto, E., Laine, S. & Tirri, K., 18 dec 2019, Behavioral Neuroscience. Palermo, S. (red.). London: IntechOpen, 12 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Muistihäiriöt

Kallio, E-L., Hokkanen, L., Hietanen, M. & Hanninen, T., 2019, Kliininen neuropsykologia. Jehkonen, M., Saunamäki, T. & Hokkanen, L. (red.). 3. uud. p. red. Helsinki: Duodecim, s. 99-116 17 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Musiikilliset häiriöt

Särkämö, T. & Sihvonen, A. J., 2019, Kliininen neuropsykologia. Jehkonen, M., Saunamäki, T. & Hokkanen, L. (red.). 3. uud. p. red. Helsinki: Duodecim, s. 159-166 7 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Musiikilliset häriöt

Särkämö, T. & Sihvonen, A., 2019, Kliininen neuropsykologia. Jehkonen, M., Saunamäki, T. & Hokkanen, L. (red.). 3. uud. p. red. Helsinki: Duodecim, s. 159-166 8 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Neuropsykologinen kuntoutus

Poutiainen, E. & Nukari, J., 2019, Kliininen neuropsykologia. Jehkonen, M., Saunamäki, T. & Hokkanen, L. (red.). 3. uud. p. red. Helsinki: Duodecim, s. 506-536 31 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Neuropsykologisen tutkimuksen ja kuntoutuksen historia ja pätevöityminen Suomessa

Hokkanen, L., Laaksonen, R. & Ranta, M., 2019, Kliininen Neuropsykologia. Jehkonen, M., Saunamäki, T. & Hokkanen, L. (red.). 3. uud. p. red. Helsinki: Duodecim, s. 19-28 10 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Normaali ikääntyminen ja muistisairaudet

Karrasch, M., Hokkanen, L., Hanninen, T. & Hietanen, M., 2019, Kliininen Neuropsykologia. Jehkonen, M., Saunamäki, T. & Hokkanen, L. (red.). Helsinki: Duodecim, s. 238-259 21 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Näköhavainnon häiriöt

Poutiainen, E., Laari, S. & Kauranen, T., 2019, Kliininen neuropsykologia. Jehkonen, M., Saunamäki, T. & Hokkanen, L. (red.). 3. uud. p. red. Helsinki: Duodecim, s. 117-141 25 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Persoonallisuus ja terveys

Hakulinen, C. & Jokela, M., 2019, Terveyden psykologia. Sinikallio, S. (red.). Jyväskylä: PS-kustannus, s. 49-64 16 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Psykiatriset sairaudet: skitsofrenia, kaksisuuntainen mielialahäiriö ja masennus

Tuulio-Henriksson, A., 2019, Kliininen neuropsykologia. Jehkonen, M., Saunamäki, T. & Hokkanen, L. (red.). 3. uud. p. red. Helsinki: Duodecim, s. 443-456 14 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Psykoterapeuttinen työskentelyote neuropsykologisissa interventioissa

Virta, M., Koskinen, S. & Laaksonen, R., 2019, Kliininen neuropsykologia. Jehkonen, M., Saunamäki, T. & Hokkanen, L. (red.). 3. uud. p. red. Helsinki: Duodecim, s. 537-551 15 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Sign acquisition in Down syndrome: Longitudinal perspectives

Launonen, K., 2019, Manual sign acquisition in children with developmental disabilities. Grove, N. & Launonen, K. (red.). New York: Nova Science Publishers, s. 89-113 25 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Signing at home

Launonen, K., 2019, Manual sign acquisition in children with developmental disablities. Grove, N. & Launonen, K. (red.). New York: Nova Science Publishers, s. 337-358 22 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Signing in the margins: An introduction

Grove, N. & Launonen, K., 2019, Manual sign acquisition in children with developmental disablities. Grove, N. & Launonen, K. (red.). New York: Nova Science Publishers, s. 1-19 19 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Tulehdukselliset aivosairaudet

Hokkanen, L., Poutiainen, E. & Wikström, A. K., 2019, Kliininen neuropsykologia. Jehkonen, M., Saunamäki, T. & Hokkanen, L. (red.). 3. uud. p. red. Helsinki: Duodecim, s. 316-333 17 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Tunne-elämän ja käyttäytymisen säätelyn muutokset

Sarajuuri, J., Ilvonen, T., Koskinen, S. & Paavola, L., 2019, Kliininen neuropsykologia. Jehkonen, M., Saunamäki, T. & Hokkanen, L. (red.). 3. uud. p. red. Helsinki: Duodecim, s. 182-194 13 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Veijo Virsu * 9.4.1941 † 25.11.2018: [obituary]

Alho, K. & Hämäläinen, H., 2019, Suomalainen Tiedeakatemia Vuosikirja 2018: Vuosikirja 2018. Aula, P. (red.). Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, s. 158-159 2 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Öppen tillgång

Älylaitteet, tunteet, empatia ja vuorovaikutus

Saarikivi, K. & Martikainen, S., 2019, Lapset, nuoret ja älylaitteet: Taiten tasapainoon. Kosola, S., Moisala, M. & Ruokoniemi, P. (red.). Helsinki: Duodecim, s. 43-83 41 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelAllmänheten

2018

Automatic processing of musical sounds in the human brain

Brattico, E., Olcese, C. & Tervaniemi, M., 2018, Springer Handbook of Systematic Musicology. Bader, R. (red.). Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, s. 441-452 12 s. (Springer Handbooks).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Early lexicon and the development that precedes it and the development that follows - a developmental view to early lexicon

Stolt, S., 2018, Handbook of communications disorders: Theoretical, empirical, and applied linguistic perspectives. Bar-On, A. & Ravid, D. (red.). Boston; Berlin: De Gruyter Mouton, s. 91-100 10 s. (Handbooks of applied linguistics; nr. 15).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Identification of Russian accented Finnish by native and non-native listeners with and without Finnish proficiency

Toivola, M. & Ullakonoja, R., 2018, AFinLAn vuosikirja 2018: Uusia lukutaitoja rakentamassa - Building new literacies. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ry, s. 258-276 19 s. (AFinLA-e Soveltavan kielitieteen tutkimuksia).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång

"Lack of speech is not a disease". Research on manual signing as an alternative communication form

Launonen, K. & Grove, N., 2018, På enhver mulig måte - perspektiver på typisk og atypisk utvikling av kommunikasjon of språg: Festskrift til professor emeritus Stephen von Tetzchner. Martinsen, H., Røysamb, E. & Stadskleiv, K. (red.). Oslo: Psykologisk institutt, Universitet i Oslo, s. 173-192 20 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Monikielisyyden monet kasvot

Nieminen, L., Yliherva, A., Alian, J. & Stolt, S., 2018, Monimuotoinen monikielisyys. Nieminen, L., Yliherva, A., Alian, J. & Stolt, S. (red.). Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys, s. 3-9 7 s. (Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja; nr. 50).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Neuroplasticity in music learning

Putkinen, V. & Tervaniemi, M., 2018, The Oxford Handbook of Music and the Brain. Thaut, M. H. & Hodges, D. A. (red.). Oxford: Oxford University Press, 24 s. (Oxford handbooks online).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Oikeudenmukainen johtaminen työpaikalla

Elovainio, M. & Virtanen, M., 2018, Oikeudenmukaisuuden ongelma. Häyry, M., Ahola-Launonen, J. & Takala, T. (red.). Helsinki: Gaudeamus, s. 183-196 14 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Ongelmallinen digitaalinen pelaaminen: ennaltaehkäisy ja puuttuminen

Kuuluvainen, S. & Mustonen, T., nov 2018, Pelikasvattajan käsikirja 2. Tossavainen, T. (red.). Helsinki: Pelikasvattajien verkosto, s. 127-134 8 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Öppen tillgång
Fil

Personality and Type 2 Diabetes: An Overview of the Epidemiological Evidence

Kivimäki, M., Batty, G. D. & Jokela, M., 2018, Personality and disease: scientific proof vs. wishful thinking. Johansen, C. (red.). 1. ed. red. Elsevier Academic Press, s. 69-82 14 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Personality as Determinant of Smoking, Alcohol Consumption, Physical Activity, and Diet Preference

Hakulinen, C. & Jokela, M., 2018, Personality and Disease: Scientific Proof Vs. Wishful Thinking. Johansen, C. (red.). Elsevier Inc. , s. 33-48 16 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Towards understanding intuition and reason in paranormal beliefs

Lindeman, M., 1 mar 2018, The new reflectionism in cognitive psychology: Why reason matters. Pennycook, G. (red.). Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, s. 33-55 23 s. (Current issues in thinking and reasoning).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil
2017

ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö): Käypä hoito -suositus

SUOMALAISEN LÄÄKÄRISEURAN DUODECIMIN, SUOMEN LASTENNEUROLOGISEN YHDISTYKSEN, SUOMEN NUORISOPSYKIATRISEN YHDISTYKSEN JA SUOMEN LASTENPSYKIATRIYHDISTYKSEN ASETTAMA TYÖRYHMÄ, 31 maj 2017, www.kaypahoito.fi. Duodecim

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Öppen tillgång
Fil