Avdelningen för psykologi och logopedi

  • Finland

  • Finland

Publikationer 1990 2019

Filter
Kapitel
2019

Mindsets and Failure: Neural Differences in Reactions to Mistakes among 2nd Grade Finnish Girls

Puusepp, I., Tammi, T., Huotilainen, M. J., Kujala, T. M., Kuusisto, E. P., Laine, S. H. & Tirri, K. A. H., 3 apr 2019, Behavioral Neuroscience. Palermo, S. (red.). London: IntechOpen

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång

Musical leisure activities to support cognitive and emotional functioning in ageing and dementia: A review of current evidence.

Särkämö, T. T., 2019, (!!Accepted/In press) Music and Dementia: From Cognition to Therapy.. Baird, A., Garrido, S. & Tamplin, J. (red.). Oxford University Press

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Persoonallisuus ja terveys

Hakulinen, C. & Jokela, M., 2019, Terveyden psykologia. Sinikallio, S. (red.). Jyväskylä: PS-kustannus, s. 49-64 16 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Singing for rehabilitation: Efficacy of singing-based interventions in major ageing-related neurological disorders.

Särkämö, T. T., 2019, (!!Accepted/In press) Routledge Companion to Interdisciplinary Studies in Singing: Volume III Well-being. Heydon, R., Fancourt, D. & Cohen, A. (red.). Routledge

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Älylaitteet, tunteet, empatia ja vuorovaikutus

Saarikivi, K. A. & Martikainen, S. A., 2019, Lapset, nuoret ja älylaitteet - Taiten tasapainoon. Helsinki: Duodecim, s. 43-83

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelAllmänheten

2018

Automatic processing of musical sounds in the human brain

Brattico, E., Olcese, C. & Tervaniemi, M., 2018, Springer Handbook of Systematic Musicology. Bader, R. (red.). Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, s. 441-452 12 s. (Springer Handbooks).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Early lexicon and the development that precedes it and the development that follows - a developmental view to early lexicon

Stolt, S., 2018, Handbook of communications disorders: Theoretical, empirical, and applied linguistic perspectives. Bar-On, A. & Ravid, D. (red.). Boston; Berlin: De Gruyter Mouton, s. 91-100 10 s. (Handbooks of applied linguistics; nr. 15).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Identification of Russian accented Finnish by native and non-native listeners with and without Finnish proficiency

Toivola, M. & Ullakonoja, R., 2018, AFinLAn vuosikirja 2018: Uusia lukutaitoja rakentamassa - Building new literacies. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ry, s. 258-276 19 s. (AFinLA-e Soveltavan kielitieteen tutkimuksia).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång

"Lack of speech is not a disease". Research on manual signing as an alternative communication form

Launonen, K. & Grove, N., 2018, På enhver mulig måte - perspektiver på typisk og atypisk utvikling av kommunikasjon of språg: Festskrift til professor emeritus Stephen von Tetzchner. Martinsen, H., Røysamb, E. & Stadskleiv, K. (red.). Oslo: Psykologisk institutt, Universitet i Oslo, s. 173-192 20 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Monikielisyyden monet kasvot

Nieminen, L., Yliherva, A., Alian, J. & Stolt, S., 2018, Monimuotoinen monikielisyys. Nieminen, L., Yliherva, A., Alian, J. & Stolt, S. (red.). Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys, s. 3-9 7 s. (Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja; nr. 50).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Neuroplasticity in music learning

Putkinen, V. & Tervaniemi, M., 2018, The Oxford Handbook of Music and the Brain. Thaut, M. H. & Hodges, D. A. (red.). Oxford: Oxford University Press, 24 s. (Oxford handbooks online).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Ongelmallinen digitaalinen pelaaminen: ennaltaehkäisy ja puuttuminen

Kuuluvainen, S. & Mustonen, T., nov 2018, Pelikasvattajan käsikirja 2. Tossavainen, T. (red.). Helsinki: Pelikasvattajien verkosto, s. 127-134 8 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Öppen tillgång
Fil

Personality as Determinant of Smoking, Alcohol Consumption, Physical Activity, and Diet Preference

Hakulinen, C. & Jokela, M., 2018, Personality and Disease: Scientific Proof Vs. Wishful Thinking. Johansen, C. (red.). Elsevier Inc. , s. 33-48 16 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Towards understanding intuition and reason in paranormal beliefs

Lindeman, M., 1 mar 2018, The new reflectionism in cognitive psychology: Why reason matters. Pennycook, G. (red.). Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, s. 33-55 23 s. (Current issues in thinking and reasoning).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2017

ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö): Käypä hoito -suositus

SUOMALAISEN LÄÄKÄRISEURAN DUODECIMIN, SUOMEN LASTENNEUROLOGISEN YHDISTYKSEN, SUOMEN NUORISOPSYKIATRISEN YHDISTYKSEN JA SUOMEN LASTENPSYKIATRIYHDISTYKSEN ASETTAMA TYÖRYHMÄ, 31 maj 2017, www.kaypahoito.fi. Duodecim

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Öppen tillgång
Fil

Afaattinen ihminen ja lähi-ihminen afasian paripuheterapia APPUTEssa

Brunou, R., Rautakoski, P. & Klippi, A., aug 2017, Afasia: Aikuisiän kielihäiriöiden aivoperusta ja kuntoutus. Klippi, A., Korpijaakko-Huuhka, A-M., Lehtihalmes, M. & Rautakoski, P. (red.). Helsinki: Gaudeamus, s. 266-274 9 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Aivotutkimuksesta kuntoutukseen: Afasian intensiivinen ryhmäkuntoutus ja transkraniaalinen magneettistimulaatio

Heikkinen, P. & Klippi, A., aug 2017, Afasia: Aikuisiän kielihäiriöiden aivoperusta ja kuntoutus. Klippi, A., Korpijaakko-Huuhka, A-M., Lehtihalmes, M. & Rautakoski, P. (red.). Helsinki: Gaudeamus, s. 235-243 9 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Cancer

Heikkilä, K. & Jokela, M. M., 14 dec 2017, The Routledge International Handbook of Psychosocial Epidemiology. Kivimäki, M., Batty, D. G., Kawachi, I. & Steptoe, A. (red.). London: Taylor and Francis Inc., s. 263-280 18 s. (Routledge International Handbooks).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Ikääntyminen, viestintä ja muistisairaudet

Korpijaakko-Huuhka, A-M. & Klippi, A., aug 2017, Afasia: Aikuisiän kielihäiriöiden aivoperusta ja kuntoutus. Klippi, A., Korpijaakko-Huuhka, A-M., Lehtihalmes, M. & Rautakoski, P. (red.). Helsinki: Gaudeamus, s. 65-83 19 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Kaksisataa vuotta afasian tutkimusta

Klippi, A., aug 2017, Afasia: Aikuisiän kielihäiriöiden aivoperusta ja kuntoutus. Klippi, A., Korpijaakko-Huuhka, A-M., Lehtihalmes, M. & Rautakoski, P. (red.). Helsinki: Gaudeamus, s. 316-334 19 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Keskosen kognitiivinen ja psykososiaalinen kehitys kouluiässä

Pyhälä-Neuvonen, R., Nyman, A. & Korja, R., 2017, Keskosen hoito ja kehitys. Stolt, S., Yliherva, A., Parikka, V., Haataja, L. & Lehtonen, L. (red.). Helsinki: Duodecim, 10 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Kielellinen neuroplastisiteetti ja kielihäiriöstä toipuminen

Lehtihalmes, M. & Klippi, A., aug 2017, Afasia: Aikuisiän kielihäiriöiden aivoperusta ja kuntoutus. Klippi, A., Korpijaakko-Huuhka, A-M., Lehtihalmes, M. & Rautakoski, P. (red.). Helsinki: Gaudeamus, s. 145-152 8 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Kielenkäyttö, vuorovaikutus ja keskustelun pulmat

Klippi, A., aug 2017, Afasia: Aikuisiän kielihäiriöiden aivoperusta ja kuntoutus. Klippi, A., Korpijaakko-Huuhka, A-M., Lehtihalmes, M. & Rautakoski, P. (red.). Helsinki: Gaudeamus, s. 84-98 15 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Kielenoppiminen vauhtiin puheteknologian avulla

Ylinen, S. & Kurimo, M., 2017, Oppimisen tulevaisuus. Savolainen, H., Vilkko, R. & Vähäkylä, L. (red.). Helsinki: Gaudeamus, s. 57-69 13 s. (Tutkitusti).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Kommunikointiin liittyvä elämänlaatu ja sen arvioiminen

Klippi, A., aug 2017, Afasia: Aikuisiän kielihäiriöiden aivoperusta ja kuntoutus. Klippi, A., Korpijaakko-Huuhka, A-M., Lehtihalmes, M. & Rautakoski, P. (red.). Helsinki: Gaudeamus, s. 153-163 11 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Kouluttautuminen ja työelämä

Kajantie, E., Heinonen, K. & Räikkönen, K., 2017, Keskosen hoito ja kehitys. Stolt, S., Yliherva, A., Parikka, V., Haataja, L. & Lehtonen, L. (red.). 1. p. red. Helsinki: Duodecim, 8 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Miksi ihmiset uskovat yliluonnolliseen

Lindeman, M., 2017, Voiko se olla totta?: Skeptisiä näkökulmia nykymenoon. Raevaara, T. (red.). 2. red. Helsinki: Ursa, s. 183-203 21 s. (Ursan julkaisuja; nr. 154).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Muistisairaiden ihmisten kielen ja kommunikaation kuntoutus: Training of language and communication of the people with dementia

Pekkala, S., 2017, Afasia: Aikuisiän kielihäiriöiden aivoperusta ja kunoutus. Klippi, A., Korpijaakko-Huuhka, A-M., Lehtihalmes, M. & Rautakoski, P. (red.). Helsinki: Gaudeamus, s. 303-312 10 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Mustat joutsenet ennustivat mummoni kuoleman

Häkkinen, J., 2017, Voiko se olla totta?: Skeptisiä näkökulmia nykymenoon. Raevaara, T. (red.). Helsinki: Ursa, s. 163-179 17 s. (Ursan julkaisuja ; nr. 154).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelAllmänheten

On the Behavioral Theory of the Networked Firm

Nyman, G., Peltonen, J., Nelson, M., Karjalainen, J., Laine, M., Nyberg, T. & Tuomisaari, H., 2017, Xiwei Liu, Rangachari Anand, Gang Xiong, Xiuquin Shang, Xiaoming Liu, Jianping Cao: Big Data and Smart Service Systems. London: Academic Press, s. 179-195 17 s. (Intelligent systems series).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Perheen perustaminen ja sosiaaliset suhteet

Kajantie, E., Heinonen, K. & Räikkönen, K., 2017, Keskosen hoito ja kehitys. Stolt, S., Yliherva, A., Parikka, V., Haataja, L. & Lehtonen, L. (red.). Helsinki: Duodecim, 8 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Pikkukeskosen varhainen kielenkehitys, sen ennustearvo ja varhaisen reseptiivisen kielen merkitys kielenkehityksen ennakoijana

Stolt, S., 2017, Yhteinen ymmärrys - havainnoinnista tulkintaan: Puheen ja kielen tutkimuksen päivät Helsingissä 30.-31.3.2017. Tarvainen, S., Loukusa, S., Hautala, T. & Saalasti, S. (red.). Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys, (Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja; nr. 49).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Population Dynamics, Invasion, and Biological Control of Environmentally Growing Opportunistic Pathogens

Kaitala, V., Ruokolainen, L., Holt, R. D., Blackburn, J. K., Merikanto, I., Anttila, J. & Laakso, J., 2017, Modeling the Transmission and Prevention of Infectious Disease . Hurst, C. J. (red.). 1. p. red. Springer, s. 213-245 33 s. (Advances in Environmental Microbiology; nr. 4).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Prenatal sensory development

Partanen, E. & Virtala, P., 2017, Cambridge Encyclopedia of Child Development. Hopkins, B., Geangu, E. & Linkenauger, S. (red.). 2nd ed. red. Cambridge University Press, s. 231-241 8 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Uusien sanojen oppiminen afasiassa

Tuomiranta, L., 2017, Afasia: Aikuisiän kielihäiriöiden aivoperusta ja kuntoutus. Klippi, A., Korpijaakko-Huuhka, A-M., Lehtihalmes, M. & Rautakoski, P. (red.). Helsinki: Gaudeamus, s. 206-215 10 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Varhainen kielen ja kommunikaation kehitys

Stolt, S. & Yliherva, A., 2017, Keskosen hoito ja kehitys. Stolt, S., Yliherva, A., Parikka, V., Haataja, L. & Lehtonen, L. (red.). Helsinki: Duodecim, s. 185-195 11 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Varhaisen kielellisen kehityksen tukeminen

Stolt, S. & Yliherva, A., 2017, Keskosen hoito ja kehitys. Stolt, S., Yliherva, A., Parikka, V., Haataja, L. & Lehtonen, L. (red.). Helsinki: Duodecim, s. 196-203 8 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

2016

Editorial: Morphologically Complex Words in the Mind/Brain

Leminen, A., Lehtonen, M., Bozic, M. & Clahsen, H., 16 feb 2016, Morphologically Complex Words in the Mind/Brain. Leminen, A., Clahsen, H., Lehtonen, M. & Bozic, M. (red.). Lausanne: Frontiers Media S.A., s. 5-7 3 s. 47. (Frontiers Research Topics ; vol. 10).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Öppen tillgång

Kuulemisen haasteet

Laakso, M. S. M. & Pajo, K. M., 2016, Keskustelunanalyysi: Kuinka tutkia sosiaalista toimintaa ja vuorovaikutusta.. Vastapaino, s. 245-258 13 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Kuulemisen haasteiden käsittely vuorovaikutuksessa

Laakso, M. S. M., mar 2016, Näkökulmia vuorovaikutukseen. Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry:n julkaisuja 48: Insights to interaction. Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys, Vol. 48. s. 149-158 9 s. (Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisusarja).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Luovuuden reunaehtoja yksilön ja työyhteisön toiminnassa

Mäkelä, M., Seitamaa-Hakkarainen, P. & Huotilainen, M., okt 2016, Mielen salat. Ylikangas, M. (red.). Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press, s. 73-81 19 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Puhumisen haasteet

Kurhila, S. K. & Laakso, M. S. M., 2016, Keskustelunanalyysi. Kuinka tutkia sosiaalista toimintaa ja vuorovaikutust. Vastapaino, s. 224-242 18 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2015

Asiakkaan osallistuminen kuulokojekuntoutusprosessiin

Laakso, M. S. M., 2015, XXXVI Valtakunnalliset audiologian päivät, Helsinki 16-17.4.2015. Jutila, T. (red.). s. 21-28 7 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

From pleasure to beauty and back: Sensory and cognitive routes of aesthetic emotions in music

Brattico, E., 2015, Art, Aesthetics and the Brain. Nadal, M., Houston, J. P., Agnati, L., Mora, F. & Cela Conde, C. J. (red.). Oxford - New York: Oxford University

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Muistihäiriöt

Kallio, E-L., Hokkanen, L. S., Hietanen, M. & Hänninen, T., 2015, Kliininen neuropsykologia. Jehkonen, M., Saunamäki, T., Paavola, L. & Vilkki, J. (red.). 1. red. Helsinki: Kuostannusosakeyhtiö Duodecim, Vol. 2015. s. 86-103

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Musiikilliset häiriöt

Särkämö, T., 2015, Kliininen neuropsykologia. Jehkonen, M., Saunamäki, T., Paavola, L. & Vilkki, J. (red.). Helsinki: Duodecim, s. 144-151 8 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

The Brain's Got a Taste for Good Food

Horstmann, A., 1 maj 2015, Hedonic Eating. Oxford University Press USA, s. 39-56 18 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2014

Ensimmäinen Mukula-ryhmä

Torppa, R. & Laakso, S., 2014, Laulun ja soiton siivin puheen ja musiikin maailmaan. Torppa, R. & Lonka, E. (red.). Helsinki: Impi ja Ilmari Lindforsin kuulo- ja kommunikaatiovammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö, 19 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Koulutustoiminta ja materiaalituotanto: MUKULA-paketit

Torppa, R., 2014, Laulun ja soiton siivin puheen ja musiikin maailmaan. Torppa, R. & Lonka, E. (red.). Helsinki: Impi ja Ilmari Lindforsin kuulo- ja kommunikaatiovammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö, 2 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Musiikin vaikutus puhekielen kehitykseen

Partanen, E. & Virtala, P., 24 okt 2014, Laulun ja soiton siivin puheen ja musiikin maailmaan. Torppa, R. & Lonka, E. (red.). Helsinki: Impi ja Ilmari Lindforsin kuulo- ja kommunikaatiovammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig