Institutionen för världens kulturer 2010-2017

Organisationsprofil

Institutionen för världens kulturer inledde sin verksamhet 1.1.2010. Institutionen består av fyra tidigare ämnesinstitutioner:

 • Asiens och Afrikas språk och kulturer
 • klassisk filologi
 • Renvall-institutet
 • religionsvetenskap.

Utifrån denna grund vill den nya institutionen fördjupa sin specialkompetens som en institution för mångvetenskaplig undervisning och forskning, där undervisningen bygger på högklassig forskning. För många sällsynta språk och kulturer är institutionen den enda akademiska aktören i Finland som ger undervisning i språket eller kulturen i fråga.

Institutionen för världens kulturer har till uppgift att

 •  
  • forska i språk, kulturer, samhällen och religioner på olika områden i världen (Asien, Afrika, Europa, Latinamerika, Nordamerika, Norden, Ryssland och Östeuropa samt Stillahavsområdet) i både nutid och det förflutna.
  • utveckla teorierna och metoderna för region- och kulturforskning samt för språkforskning
  • utbilda sakkunniga i dessa språk- och kulturområden för samhällets behov
  • fungera som en synlig opinionsbildare i anslutning till dessa vetenskapsgrenar i det omgivande samhället.
 

Vetenskapsgrenar

 • 613 Konstvetenskap
 • 616 Övriga humanistiska vetenskaper
 • 520 Övriga samhällsvetenskaper
 • 615 Historia och arkeologi
 • 612 Språk och litteratur

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.