Veterinärmedicinska fakultetens avdelningar

  • Finland

Publikationer 1976 2019

Filter
Bok
2019

Eläinkokeet Suomessa

Hirsjärvi, P. (red.), Norring, M. (red.) & Uotila, L. (red.), 2019, Helsinki: Into. 234 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

Koiranelämää 2.0 - Tee tulevaisuus lemmikkibisneksellesi

Rytövuori, S., Vulli, E., Ainasoja, M., Mesiranta, N., Majaranta, P., Väätäjä, H., Somppi, S., Törnqvist, H., Isokoski, P., Kujala, M., Virtanen, J., Valldeoriola Cardó, A., Kumpulainen, P., Gizatdinova, Y., Hemminki, P., Vehkaoja, A., Vainio, O., Surakka, V. & Ruohonen, M., 2019, Tampere: Team Turre. 66 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

Öppen tillgång
2018

Canine parasites and parasitic diseases

Saari, S., Näreaho, A. & Nikander, S. E., 2018, Academic Press.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskaplig

Mikrobilääkkeille vastustuskykyiset bakteerit eläinlääkäreillä: loppuraportti

Verkola, M. (red.), Järvinen, A., Kinnunen, P., Lindqvist, K. & Heikinheimo, A., 31 okt 2018, Helsinki: Helsingin yliopisto. 48 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

2016

Elinympäristönä koira - koiran loiset ja loissairaudet

Saari, S., Näreaho, A. & Nikander, S., 18 mar 2016, Helsinki: Fennovet Oy. 244 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin

Elfing, S., Hakkarainen, K., Heinonen, M. L., Karikoski, N. P., Kilpinen, T. S., Koskinen, H. S., Lasonen, R. M., Laurila, H. P., Moisander, A-M., Mustonen, E. A. I., Mykkänen, A. K., Mölsä, S. H., Niinistö, K. E., Nordgren, H. S., Oliviero, C., Peltoniemi, O. A. T., Pietilä, E. M., Pohjola, L. K., Pyörälä, S. H. K., Rantala, M. H. J. & 20 andraRautala, H. V. I., Saijonmaa-Koulumies, L. E., Seppänen, R. T. K., Sillanpää, H. H., Simojoki, H. K., Spillmann, T., Viitanen, S. J., Vapaavuori, O. M. I., Thomson, H. K., Westermarck, E., Kauko, L., Kuntsi-Vaattovaara, H., Laaksonen, I., Moisander-Jylhä, A-M., Penttilä, M., Rantanen, V., Räihä, M., Schildt, K., Sillanpää, H. & Viitanen, M., 2016, Helsinki: Finnish Food Safety Authority Evira. 48 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

Öppen tillgång
2015

Eläinlääketieteellinen tiedekunta: Tohtoripromootio 2015

Katila-Yrjänä, T. (red.) & Yrjänä-Siivonen, M., 2015, Helsinki: Helsingin yliopisto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta. 200 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokAllmänheten

FINRES-Vet 2010-2012: Finnish Veterinary Antimicrobial Resistance Monitoring and Consumption of Antimicrobial Agents

Nykäsenoja, S., Kivilahti-Mäntylä, K., Pekkanen, K. & Rantala, M., 2015, Helsinki: Finnish Food Safety Authority Evira. 64 s. (Eviran julkaisuja; nr. 2/2015)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Kehitysbiologia : solusta yksilöksi

Sariola, H., Frilander, M., Heino, T., Jernvall, J., Partanen, J., Sainio, K., Salminen, M., Thesleff, I. & Wartiovaara, K., 2015, 2. uud. p. red. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. 340 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

2013

Elintarvikkeiden ja talousveden kemialliset vaarat

Hallikainen, A., Jestoi, M., Kekki, T., Koivisto, P., Kostamo, P., Mäkinen, P., Rannikko, R., Suomi, J., Pohjanvirta, R., Hietaniemi, V., Rajakangas, L., Kankaanpää, H., Kurttio, P., Turtiainen, T., Airaksinen, R., Kiviranta, H., Komulainen, H., Rantakokko, P., Viluksela, M., Laakso, J. & 2 andraNuotio, K. & Siivinen, K., 2013, Helsinki: Finnish Food Safety Authority Evira. 150 s. (Eviran julkaisuja; nr. 2/2013)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

Eläinlääkinnän farmakokinetiikka ja farmasia

Peltoniemi, M., Raekallio, M., Vainio, O., Vainionpää, M., Pietilä (ent.Rusanen), E. M., Pyörälä, S., Rajamäki, M. M., Airaksinen, S., Varjo, A., Telkänranta, H. (red.), Raekallio, M. R. (red.) & Vainio-Kivinen, O. M. (red.), 27 nov 2013, Helsinki: Fennovet Oy. 160 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

Hyvä toimintatapa siipikarjan lopetuksessa - Mekaaniset menetelmät

Ylä-Ajos, M., apr 2013, Helsinki: Eläinten hyvinvointikeskus. 62 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

Hyvä toimintatapa teurastuksessa - Nauta

Ylä-Ajos, M., jan 2013, Helsinki: Eläinten hyvinvointikeskus. 97 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

Hyvä toimintatapa teurastuksessa - Sika

Ylä-Ajos, M. & Raussi, S. M., apr 2013, Helsinki: Eläinten hyvinvointikeskus. 106 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

2012

God praxis vid avlivning av fjäderfä - gasmetoder

Ylä-Ajos, M. & Holmström, K. (Översättare), 2012, Helsinki: Eläinten hyvinvointikeskus. 65 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

Hyvä toimintatapa: Siipikarjan lopetus - kaasumenetelmät

Ylä-Ajos, M., 2012, 1. red. Helsinki: Eläinten hyvinvointikeskus. 65 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

Vasikoiden nupoutusopas

Hänninen, L., Hokkanen, A-H. & Wikman, I., 2012, Helsinki: Helsingin yliopisto. 7 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

2011

Enteropathogene Yersinien: Pathogenität, Erkrankung, Diagnostik und Präventionsmaßnahmen

Fredriksson-Ahomaa, M. & Wacheck, S., 2011, 1 red. Hamburg: B. Behr's Verlag GmbH & Co. KG. 92 s. (Pathogene Mikroorganismen)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Kuka pelkää punkkia?

Lahdenne, P. O., Oksi, J., Pitkäranta, A. & Vapalahti, O. P., 2011, Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

Lemmikkieläinten hoito-opas

Heikkilä, H. M. (red.) & Sirpa, A. (red.), 2011, PharmaPress Oy.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

2010

Elintarvikkeiden ja talousveden kemialliset vaarat: Uudistettu painos

Hallikainen, A., Rautala, T., Karlström, U., Kostamo, P., Koivisto, P., Pohjanvirta, R., Hietaniemi, V., Rajakangas, L., Tuomaala, V., Kankaanpää, H., Verta, M., Kostiainen, E., Kurttio, P., Turtiainen, T., Kiviranta, H., Komulainen, H., Rantakokko, P., Viluksela, M., Niemi, E., Nuotio, K. & 1 andraSiivinen, K., 2010, Helsinki: Evira. 148 s. (Eviran julkaisuja - Evira publications; nr. 15/2010)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

2009

Elintarvikkeiden ja talousveden kemialliset vaarat

Bidragets titel på inmatningsspråk: De kemiska kontaminanterna förknippade med livsmedel och dricksvatten beskrivsHallikainen, A., Rautala, T., Karlström, U., Kostamo, P., Koivisto, P., Pohjanvirta, R., Hietaniemi, V., Rajakangas, L., Tuomaala, V., Kankaanpää, H., Verta, M., Kostiainen, E., Kurttio, P., Turtiainen, T., Kiviranta, H., Komulainen, H., Rantakokko, P., Viluksela, M., Niemi, E., Nuotio, K. & 1 andraSiivinen, K., 2009, Helsinki: Evira. 148 s. (Eviran julkaisuja - Evira publications; nr. 13/2009)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

2008

Ekologinen parasitologia: nisäkkäiden ja loisten vuorovaikutussuhteet

Laakkonen, J., 2008, Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press. 188 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokAllmänheten

Toimenpideohje botulismitapausten varalta

Jalava, K., Lindström, M., Ölander, R-M., Niskanen, T., Korkeala, H. & Kuusi, M., 2008, Helsinki: Kansanterveyslaitos. 9 s. (Kansanterveyslaitoksen julkaisuja C; nr. 5/2008)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

2007

Väline vai itseisarvo? tuotantoeläinten hyvinvoinnin edistäminen tuottajien asenteiden kohteena

Vainio, A., Kauppinen, T., Valros, A., Raussi, S. & Vesala, K. M., 2007, Mikkeli: Ruralia-instituutti. 54 s. (Julkaisuja / Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti; nr. 10)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

2006

Elinympäristönä hevonen: hevosen loiset ja loissairaudet

Saari, S. & Nikander, S., 2006, Helsinki: Pfizer Oy Animal Health. (Oppimateriaalia / Helsingin yliopisto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta; nr. 8)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

Lypsyllä parressa ja pihatossa

Manninen, E., Nyman, K., Laitinen, K., Murto, I. & Hovinen, M., 2006, Vihti: MTT Maitokoneet-yksikkö. 58 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokAllmänheten

Sikakirurgia - opetusmoniste

Suomalainen, A. & Heinonen, M., 2006, Helsingin yliopisto. 2006 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

2005

Hyvinvoiva tuotantoeläin

Valros, A., Teräväinen, H. & Helin, J., 2005, [Vantaa]: ProAgria maaseutukeskusten liitto. 94 s. (Maaseutukeskusten liiton julkaisuja; nr. nro 1014)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokAllmänheten

Minisian terveyden- ja sairaanhoito: opas eläinlääkäreille

Willberg, E., Varesmaa, K., Heinonen, M. & Peltoniemi, O., 2005, Helsinki: Helsingin yliopisto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta. (Oppimateriaalia / Helsingin yliopisto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta; nr. 5)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

Nautojen sairaudet 2005

Pyörälä, S. & Tiihonen, T., 2005, Helsinki: Helsingin yliopisto. (Oppimateriaalia / Helsingin yliopisto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta; nr. 6)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

2004

Yleiskuvaus kampylobakteerien aiheuttamasta riskistä

Bidragets titel på inmatningsspråk: Riskprofil av kampylobakterierVahteristo, L., London, L., Hakkinen, M., Perko-Mäkelä, P., Hänninen, M-L. & Maijala, R., 2004, Helsinki: Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos, EELA. 60 s. (EELAn julkaisusarja; nr. 5/2003)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

2003

Eläinanestesiologia

Attila, M. (red.), Kuusela, E. (red.), Raekallio, M. (red.) & Vainio, O. (red.), 2003, 3 red. Helsinki: Yliopistopaino.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

Opas elintarvikkeiden ja talousveden mikrobiologisista vaaroista

Johansson, T., Markkula, A., Hatakka, M., Oivanen, L. & Maijala, R., 2003, Helsinki: Elintarvikevirasto ja Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos. 211 s. (EVI-EELA julkaisu; nr. 1/2003)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

Vasikoiden hoito-opas: Tiineys ja syntymä

Heinonen, M. & Simojoki, H. K., 2003

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

2002

Listeria monocytogenes laitoskontaminaatiobakteeri: maitohygieniset erityispiirteet

Tolvanen, R., Saloniemi, K., Lundén, J., Autio, T. & Korkeala, H., 2002, Helsinki: Department of Food and Environmental Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine. 70 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

Riskiraportti: Elintarvikkeiden ja talousveden kemialliset vaarat

Hallikainen, A., Penttilä, P-L., Penttilä, U., Pohjanvirta, R., Strandman, T., Rajakangas, L., Hänninen, R., Blomberg, K., Niemi, E., Nuotio, K. & Siivinen, K., 2002, (Elintarvikeviraston Valvontaopas-sarja; nr. 2/2002)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

2001

Emakkosikalan pihatto-opas

Heinonen, M., Peltoniemi, O., Tast, A. A. & Virolainen, J. V., 2001, Helsinki: Yhtyneet kuvalehdet. 47 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

2000

Ruokamyrkytysepidemioiden selvitysopas

Rahkio, M., Korkeala, H., Siitonen, A., Hatakka, M., Niemi, V-M. & Pakkala, P., 2000, Pori: Elintarvike ja terveys-lehti. 88 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

1998

Eläinanestesiologia

Attila, M. (red.), Raekallio, M. (red.), Sandholm, M. (red.) & Vainio, O. (red.), 1998, 2 red. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

1992

Ruokamyrkytystapauksen selvittäminen: Opas suurtalouksille, opetukseen ja terveysviranomaisille

Hatakka, M., Korkeala, H. & Pakkala, P., 1992, Pori : Terveysalan teknikoiden kustannus. 16 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

1990

Eläinanestesiologia

Kaartinen, L. (red.), Mero, M. (red.), Raekallio, M. (red.), Räihä, J. (red.) & Sandholm, M., 1990, 1 red. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

1989

Artificial insemination of cattle in Ethiopia

Heinonen, M., 1989, Addis Ababa. 161 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

Ruokamyrkytysepidemioiden selvittäminen

Korkeala, H., 1989, Helsinki: Lääkintöhallitus. 57 s. (Lääkintöhallituksen julkaisuja/Terveyden edistäminen/Tilastot ja selvitykset; nr. 2/1989)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

1977

Elintarvikemikrobiologian ja -hygienian alkeita

Korkeala, H. & Pakkala, P., 1977, Helsinki : Tietomies. 195 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell