Veterinärmedicinska fakultetens avdelningar

  • Finland

Publikationer 1976 2019

Filter
Andra konferensbidrag
2016

Effect of gradual or abrupt cessation of milking at dry-off on milk yield and somatic cell score in the subsequent lactation

Rajala-Schultz, P. J., sep 2016.

Forskningsoutput: KonferensbidragAndra konferensbidragForskningPeer review

Emakoiden raadonavauksista ja kuolinsyistä

Heinonen, M. L., 2016, s. 65-69.

Forskningsoutput: KonferensbidragAndra konferensbidragForskning