Aktiviteter 2010 2016

  • 5 Handledare eller bihandledare av doktorsavhandling
  • 3 Arrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium
  • 2 Opponent i doktorsavhandling
  • 2 Akademisk besök på annan institution
Filter
Opponent i doktorsavhandling

Opponent of doctoral dissertation

Frederic Michon (Opponent)
3 dec 2014

Aktivitet: ExaminationstyperOpponent i doktorsavhandling

Opponent of doctoral dissertation

Frederic Michon (Opponent)
16 dec 2013

Aktivitet: ExaminationstyperOpponent i doktorsavhandling