Developmental Psychology Research Group

  • Haartmaninkatu 3, Medicum, 2nd Floor

    00290 Helsinki

    Finland

Publikationer 1989 2020

Filter
Kapitel
2017

Keskosen kognitiivinen ja psykososiaalinen kehitys kouluiässä

Pyhälä-Neuvonen, R., Nyman, A. & Korja, R., 2017, Keskosen hoito ja kehitys. Stolt, S., Yliherva, A., Parikka, V., Haataja, L. & Lehtonen, L. (red.). Helsinki: Duodecim, 10 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Kouluttautuminen ja työelämä

Kajantie, E., Heinonen, K. & Räikkönen, K., 2017, Keskosen hoito ja kehitys. Stolt, S., Yliherva, A., Parikka, V., Haataja, L. & Lehtonen, L. (red.). 1. p. red. Helsinki: Duodecim, 8 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Perheen perustaminen ja sosiaaliset suhteet

Kajantie, E., Heinonen, K. & Räikkönen, K., 2017, Keskosen hoito ja kehitys. Stolt, S., Yliherva, A., Parikka, V., Haataja, L. & Lehtonen, L. (red.). Helsinki: Duodecim, 8 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

2011

Depressed children and young people: treatment outcome and change in family functioning in individual and family therapy

Garoff, F. F., Heinonen, K., Pesonen, A-K. & Almqvist, F., 2011, Childhood depression: A place for psychotherapy. Trowell, J. & Miles, G. (red.). London: Karnac Books, s. 227-237 11 s. (The Tavistock Clinic Series).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Mental health of children evacuated during World War II

Pesonen, A-K. & Räikkönen, K., 2011, International perspectives on children and mental health: Volume 1: Development and context. Fitzgerald, H. E., Puura, K., Tomlinson, M. & Paul, C. (red.). Santa Barbara, CA: Praeger Publishers, Vol. 1. s. 197-216 20 s. (Child Psychology and Mental Health).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2009

Persoonallisuus ja terveys

Räikkönen, K. & Pesonen, A-K., 2009, Meitä on moneksi: persoonallisuuden psykologiset piirteet. Metsäpelto, R-L. & Feldt, T. (red.). Jyväskylä: PS-kustannus, s. 215-227 13 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2008

Metabolic syndrome

Räikkönen, K., Kajantie, E., Rautanen, A. & Eriksson, J. G., 2008, Handbook of physiological research methods in health psychology. Luecken, L. J. & Gallo, L. C. (red.). Los Angeles: Sage, s. 299-322 24 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Motivoiva haastattelu päihdehoidossa tutkimusten valossa

Lahti, J., 2008, Kohti muutosta: motivointimenetelmiä päihde- ja käyttäytymisongelmiin. A. K-J. L. R. P. S. . . (red.). Helsinki: Tammi, s. 82-104 23 s. (Hygieia).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2007

Moniammatillisuus tutkimus- ja kehittämiskohteena

Pesonen, A-K. & Heinonen-Tuomaala, K., 2007, Psykologina koulussa. Takalo, T. & Raninen, S. (red.). Edita

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2004

Päihdekuntoutus rakentuu sosiaaliselle pohjalle

Lahti, J. M. & Pienimäki, A., 2004, Kuntoutus kanssamme: Ihmisen toimijuuden tukeminen. Karjalainen, V. & Vilkkumaa, I. (red.). Saarijärvi: Gummerus Kirjapaino

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

1995

Persoonallisuus ja terveys

Keltikangas-Järvinen, A. L., Räikkönen, K., Ravaja, N., Näätänen, P. & Ryynänen, A., 1995, Persoonallisuus, terveys ja hyvinvointi. Räikkönen, K. & Nurmi, J-E. (red.). Helsinki: Suomen psykologinen seura, s. 10-26 17 s. (Acta psychologica Fennica)(Soveltavan psykologian monografioita; nr. 8).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review