Organisationsprofil

Organisationsprofil

Inom Mångfald, flerspråkighet och social rättvisa i utbildning (DIMISO) bedriver vi forskning fokuserad på mångfald, flerspråkighet, minoritetsfrågor och social rättvisa i relation till pedagogik och lärarutbildning. Rasificering, etnicitet, genus, social klass, specialbehov och hållbarhet utgör centrala forskningsområden inom gruppen. Forskningen omspänner allt från småbarnspedagogik till ungdomar och vuxenpedagogik, och har en stark nordisk inriktning. 

Vetenskapsgrenar

  • 516 Pedagogik

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.