Avdelningen för farmaceutiska biovetenskaper

  • Finland

Aktiviteter 1991 2020

Filter
Opponent i doktorsavhandling

Member of PhD jury of Carlos Moreno-Cinos

Päivi Tammela (Handledare)
9 okt 2019

Aktivitet: ExaminationstyperOpponent i doktorsavhandling

Defense committee member for PhD thesis of Dina Lakayan Vrije Universiteit Amsterdam

Tapani Viitala (Opponent)
19 dec 2018

Aktivitet: ExaminationstyperOpponent i doktorsavhandling

Opponent for doctoral student Grace Nzabonimpa, DTU (DK)

Henri Xhaard (Opponent)
30 apr 2017

Aktivitet: ExaminationstyperOpponent i doktorsavhandling

Opponent of doctoral dissertation (Qian Xu, Åbo Akademi)

Tapani Viitala (Handledare)
4 mar 2016

Aktivitet: ExaminationstyperOpponent i doktorsavhandling

Opponent - University of Antwerp

Adyary Fallarero (Opponent)
27 jan 2015

Aktivitet: ExaminationstyperOpponent i doktorsavhandling

Opponent for doctoral student Pia Kokkonen, UEF

Henri Xhaard (Opponent)
21 aug 2015

Aktivitet: ExaminationstyperOpponent i doktorsavhandling

Opponent and adjudication committee member of Doctoral dissertation at School of Pharmacy, University of Oslo

Pia Vuorela (Opponent)
28 mar 2014

Aktivitet: ExaminationstyperOpponent i doktorsavhandling

First Opponent - University of Oslo

Adyary Fallarero (Opponent)
7 okt 2014

Aktivitet: ExaminationstyperOpponent i doktorsavhandling

Opponent of Liwei Liu

Heikki Vuorela (Handledare)
31 okt 2014

Aktivitet: ExaminationstyperOpponent i doktorsavhandling

Opponent of doctoral dissertation of Eija Martikkala, University of Turku

Päivi Tammela (Opponent)
29 nov 2013

Aktivitet: ExaminationstyperOpponent i doktorsavhandling