Avdelningen för farmaceutiska biovetenskaper

  • Finland

Projekt 2009 2040

Filter
Färdig
Färdig

EDUFI-Fellowship / Bystriakova

Lou, Y. & Bystriakova, M.

01/01/201930/09/2019

Projekt: Forskningsprojekt

New antimicrobials against Gram-positive bacteria

Tammela, P. & Durante Cruz, C.

01/10/201630/09/2018

Projekt: Forskningsprojekt

Stem cell-derived, three-dimensional liver: the missing link in drug discovery

Lou, Y., Harjumäki, R., Kanninen, L., Smutný, T., Bogacheva, M., Salmi, T., Makhdoom, Y. & Taalas, A. P.

SUOMEN AKATEMIA

02/09/201531/12/2016

Projekt: Forskningsprojekt

Syöpää estävien pienimolekyyliyhdisteiden toimintamekanismit

Laiho, M. & Wei, T.

01/09/201531/08/2019

Projekt: Forskningsprojekt

CIMO Fellowship / Bogacheva

Lou, Y. & Bogacheva, M.

08/04/201530/04/2016

Projekt: Forskningsprojekt

Tekes / Salwe 2014 / Yliperttula

Yliperttula, M., Siljander, P. & Takatalo, M.

01/07/201431/12/2018

Projekt: Forskningsprojekt

Bioaktiivisten proteiinien in vitro synteesi soluvapaalla teknologialla.

Urtti, A. & Richardson, D.

01/01/201431/08/2017

Projekt: Forskningsprojekt

Bioconugated polymeric nanomaterials for industrial

Urtti, A.

01/01/201431/12/2017

Projekt: Forskningsprojekt

Drug discovery and chemical biology

Urtti, A., Ghemtio, L. & Hagström, M.

01/01/201431/12/2016

Projekt: Forskningsprojekt

Cerullo / Syöpäjärjestöt 2013-2014

Cerullo, V.

01/01/201401/01/2016

Projekt: Forskningsprojekt

Light Activated Nano Particles

Urtti, A. & Sammalkorpi, M.

01/09/201231/07/2016

Projekt: Forskningsprojekt

Three-Dimensional Liver Cell Cultures for Drug and Chemical Testing

Malinen, M. & Urtti, A.

01/06/201231/12/2014

Projekt: Forskningsprojekt

3D Tech

Yliperttula, M.

01/03/201128/02/2013

Projekt: Forskningsprojekt

Printattavat lääkkeet

Viitala, T., Kartal-Hodzic, A., Liang, H., Granqvist, N. & Jokinen, A.

Unknown funder

01/03/201128/02/2014

Projekt: Forskningsprojekt

Yksilön hyvinvoinnin ja terveyden älykäs monitorointi

Yliperttula, M.

01/06/201031/12/2011

Projekt: Forskningsprojekt