Aktiviteter 2002 2015

Supervised master thesis

Petri Auvinen (Bihandledare)
2015

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Estonian Research Council (Extern organisation)

Petri Auvinen (Medlem)
2015

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

Opponent of doctoral thesis

Petri Auvinen (Opponent)
2015

Aktivitet: ExaminationstyperOpponent i doktorsavhandling

Reviewer of doctoral thesis

Petri Auvinen (Förhandsgranskare)
2015

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Reviewer of doctoral thesis

Petri Auvinen (Förhandsgranskare)
2015

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Reviewer of doctoral thesis

Petri Auvinen (Förhandsgranskare)
2014

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Reviewer of doctoral thesis

Petri Auvinen (Förhandsgranskare)
2014

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Supervised master thesis

Petri Auvinen (Bihandledare)
2014

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Reviewer of doctoral thesis

Petri Auvinen (Förhandsgranskare)
2014

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Reviewer of doctoral thesis

Petri Auvinen (Förhandsgranskare)
2013

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Estonian Research Council (Extern organisation)

Petri Auvinen (Medlem)
2012

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

Reviewer of doctoral thesis

Petri Auvinen (Förhandsgranskare)
2011

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Reviewer of doctoral thesis

Petri Auvinen (Medlem i avhandlingskommitté)
2011

Aktivitet: ExaminationstyperMedlem i doktorsavhandlingskommitté

Reviewer of doctoral thesis

Petri Auvinen (Medlem i avhandlingskommitté)
2011

Aktivitet: ExaminationstyperMedlem i doktorsavhandlingskommitté

Reviewer of doctoral thesis

Petri Auvinen (Förhandsgranskare)
2011

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Supervised master thesis

Petri Auvinen (Bihandledare)
2011

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Opponent of doctoral thesis

Petri Auvinen (Opponent)
2011

Aktivitet: ExaminationstyperOpponent i doktorsavhandling

Opponent of doctoral thesis

Petri Auvinen (Opponent)
2011

Aktivitet: ExaminationstyperOpponent i doktorsavhandling

Managing Committee of the COST action TD0801 (Extern organisation)

Petri Auvinen (Medlem)
2010 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Supervised doctoral thesis

Petri Auvinen (Handledare)
20102013

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Supervisor of Doctoral thesis

Petri Auvinen (Handledare)
2009

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Supervisor of Doctoral thesis

Petri Auvinen (Handledare)
2009

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

COST (Extern organisation)

Petri Auvinen (Ordförande)
20092011

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Metropolia polytechnic (Extern organisation)

Petri Auvinen (Styrelsemedlem)
20092011

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Metropolia Polytechnic (Extern organisation)

Petri Auvinen (Styrelsemedlem)
20092011

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Supervisor of Doctoral thesis

Petri Auvinen (Handledare)
2009

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Supervised doctoral thesis

Petri Auvinen (Handledare)
20082013

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Supervised doctoral thesis

Petri Auvinen (Handledare)
20072012

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

FUGE program (Extern organisation)

Petri Auvinen (Medlem)
2006

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

Co-supervisor of doctoral thesis

Petri Auvinen (Bihandledare)
20042011

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Supervised doctoral thesis

Petri Auvinen (Handledare)
20042012

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Co-Supervised doctoral thesis

Petri Auvinen (Bihandledare)
20022012

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling