Aktiviteter 2002 2015

Filter
Opponent i doktorsavhandling

Opponent of doctoral thesis

Petri Auvinen (Opponent)
2015

Aktivitet: ExaminationstyperOpponent i doktorsavhandling

Opponent of doctoral thesis

Petri Auvinen (Opponent)
2011

Aktivitet: ExaminationstyperOpponent i doktorsavhandling

Opponent of doctoral thesis

Petri Auvinen (Opponent)
2011

Aktivitet: ExaminationstyperOpponent i doktorsavhandling