Aktiviteter 2002 2015

Filter
Handledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Supervised master thesis

Petri Auvinen (Bihandledare)
2015

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Supervised master thesis

Petri Auvinen (Bihandledare)
2014

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Supervised master thesis

Petri Auvinen (Bihandledare)
2011

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)