Projekt 2004 2023

Filter
Färdig
Annan projekt

Nimisampo. Nimistöntutkijan työpöytä

Ainiala, T. & Hyvönen, E.

01/01/201801/02/2019

Projekt: Annan projekt

Forskningsprojekt

SA projekti The Arts of the Trivium in the Early Middle Ages

Luhtala, A., Anna, R. & Seppänen, M.

01/01/200431/12/2008

Projekt: Forskningsprojekt

GLOSULE Arts du langage et théologie aux confins des XIe/XIe siècles: conditions et enjeyx d'une mutation

Luhtala, A., Rosier-Ctach, I., Ebbesen, S., Margaret, C., Fredborg, M., Ward, J., Grondeux, A., Marenbon, J., Valente, L. & Mews, C.

01/01/201431/12/2017

Projekt: Forskningsprojekt

Carolingian Scholarship and Martianus Capella. Ninth Century Commentary Traditions on De Nuptiis

Luhtala, A., Teeuwen, M., O'Sullivan, S., Garrison, M., Bower, C., Lozovsky, N., Yves-Guillaumin, J., De Jonge, M. & Ramelli, I.

01/01/201031/12/2011

Projekt: Forskningsprojekt

DF: Diplomatarium Fennicum

Leinonen, L., Eskola, S., Heikkilä, T., Lahtinen, A., Salminen, K., Lamberg, M., Sandelin, M., Tiisala, S., Happonen, P., Haukkovaara, V., Mandrov, D., Kotivuori, Y. & Wilenius, A.

01/11/201503/03/2018

Projekt: Forskningsprojekt

Helsingfors Universitetets treåriga forskningsprojekt

Hur tilltalar vi varandra? Tilltalets utveckling och variation

Lappalainen, H., Rouhikoski, A., Nuolijärvi, P., Havu, E., Tuomarla, U., Isosävi, J., Pajusalu, R., Tiittula, L., Mononen, K., Fremer, M., Arppe, E., Holttinen, T., Piippo, I., Vecsernyes, I., Eskola, K., Peterson, E. & Vehkanen, M.

Unknown funder

01/01/201431/12/2018

Projekt: Helsingfors Universitetets treåriga forskningsprojekt