Publikationer

Filter
Doktorsavhandling
2019

A descriptive grammar of Denjongke (Sikkimese Bhutia)

Yliniemi, J., 2019, Helsinki: Helsingin yliopisto. 645 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingMonografi

Öppen tillgång

A Grammar of Eastern Geshiza: A Culturally Anchored Description

Honkasalo, S., 2019, Helsinki: Helsingin yliopisto.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingMonografi

Öppen tillgång
Öppen tillgång

Hulisemisesta hulinaksi: Onomatopoieettisuuden haalistuminen suomen fonesteemisten substantiivien valossa

Jeongdo, K., 21 sep 2019, Helsinki: Helsingin yliopisto. 266 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingMonografi

Öppen tillgång

Indo-Iranian borrowings in Uralic: Critical overview of sound substitutions and distribution criterion

Holopainen, S., 5 dec 2019, Helsinki: Helsingin yliopisto. 403 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingMonografi

Öppen tillgång

KORPUSLINGUISTISCHE ZUGÄNGE ZUM KONNEKTORENGEBRAUCH IN DER GESPROCHENEN WISSENSCHAFTSSPRACHE DEUTSCH

Slavcheva, A., 2019, Helsinki: Helsingin yliopisto.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingSamling av artiklar

Öppen tillgång

Language identification in texts

Jauhiainen, T., 18 maj 2019, Helsinki: University of Helsinki.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingSamling av artiklar

Öppen tillgång

Nimet verkossa: Tutkimus verkkoyhteisöjen käyttäjänimistä ja virtuaalisen minigolfpelin radannimistä

Hämäläinen, L., 2019, Helsinki: Helsingin yliopisto. 254 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingSamling av artiklar

Öppen tillgång

Polish verbal aspect and its Finnish statistical correlates in the light of a parallel corpus

Jurkiewicz-Rohrbacher, E., 2019, Helsinki: Helsingin yliopisto.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingMonografi

Öppen tillgång

Suomen "no"-partikkeli ja kysymyksiin vastaaminen keskustelussa

Vepsäläinen, H., 2019, Helsinki: Helsingin yliopisto. 207 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingMonografi

Öppen tillgång

Tavattomat infinitiivit: Eräiden myötätapahtumisen infinitiivirakenteiden konstruktiokielioppia suomen murteissa

Hamunen, M., 12 jun 2019, Helsinki: Helsingin yliopisto. 139 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingSamling av artiklar

The Semiospheres of Prejudice in the Fantastic Arts: The Inherited Racism of Irrealia and Their Translation

Loponen, M., 2019, Helsinki, Finland: Unigrafia. 174 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingMonografi

Öppen tillgång
Fil
Öppen tillgång

”Sinä iče oled vepsläine, voib sanuda, ka?”: Vepsäläisyyden rakentuminen ja 2000-luvun vepsän kieli

Puura, U., 2019, Helsinki: Helsingin yliopisto.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingSamling av artiklar

Öppen tillgång

Aspect in Ikoma and Ngoreme: A comparison and analysis of two Western Serengeti Bantu languages

Roth, T., 2018, Helsinki: Helsingin yliopisto.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingMonografi

Öppen tillgång

Tilltal i reklamfilm: Du-reformen i ett historiskt perspektiv

Fremer, M. H., 15 nov 2018, Helsingfors: Helsingfors universitet, Finska, finskugriska och nordiska institutionen. 264 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingMonografi

Öppen tillgång
2017
Öppen tillgång
2003

Frågor i praktiken. Flerledade frågeturer i läkar-patientsamtal

Lindholm, C., 2003, Svenska Litteratursällskapet.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingMonografi