Aktiviteter 2014 2019

Filter
Medlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Eduskunnan lakivaliokunta (Extern organisation)

Sakari Melander (Expert)
12 feb 2019

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Eduskunnan lakivaliokunta (Extern organisation)

Sakari Melander (Expert)
16 jan 2019

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Helsingin yliopiston Opettajien akatemia (Extern organisation)

Juha Raitio (Styrelsemedlem)
1 jan 201931 dec 2020

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Eduskunnan lakivaliokunta (Extern organisation)

Sakari Melander (Expert)
17 jan 2019

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Eduskunnan lakivaliokunta (Extern organisation)

Sakari Melander (Expert)
6 feb 2019

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Eduskunnan hallintovaliokunta (Extern organisation)

Sakari Melander (Expert)
15 jan 2019

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Arc­tic Ave­nue - stra­te­gi­sen kump­pa­nuu­den kär­ki­han­ke Tuk­hol­man yli­opis­ton kans­sa (Evenemang)

Kai Kokko (Expert)
mar 2019

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Eduskunnan perustuslakivaliokunta (Extern organisation)

Sakari Melander (Expert)
22 jan 2019

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Eduskunnan hallintovaliokunta (Extern organisation)

Sakari Melander (Expert)
25 jan 2019

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Eduskunnan perustuslakivaliokunta (Extern organisation)

Sakari Melander (Expert)
18 jan 2019

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Eduskunnan lakivaliokunta (Extern organisation)

Sakari Melander (Expert)
22 nov 2018

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

The In­ter­Tran Re­search Group for Sus­tain­able Law and Busi­ness (Extern organisation)

Tuija von der Pütten (Medlem)
1 feb 2018

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Eduskunnan perustuslakivaliokunta (Extern organisation)

Sakari Melander (Expert)
21 nov 2018

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Eduskunnan lakivaliokunta (Extern organisation)

Sakari Melander (Expert)
9 nov 2018

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Eduskunnan lakivaliokunta (Extern organisation)

Sakari Melander (Expert)
16 nov 2018

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Centret för hållbarhetsvetenskap (HELSUS) (Organisation)

Kai Kokko (Styrelsemedlem)
2018 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Eduskunnan perustuslakivaliokunta (Extern organisation)

Sakari Melander (Expert)
29 nov 2018

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Eduskunta / perustuslakivaliokunta (Extern organisation)

Sakari Melander (Expert)
18 okt 2018

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Eduskunnan hallintovaliokunta (Extern organisation)

Sakari Melander (Expert)
18 dec 2018

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Eduskunta / perustuslakivaliokunta (Extern organisation)

Sakari Melander (Expert)
23 okt 2018

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Helsinki Institute of Sustainability Science (HELSUS) (Extern organisation)

Tuija von der Pütten (Medlem)
1 maj 2018

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Eduskunnan perustuslakivaliokunta (Extern organisation)

Sakari Melander (Expert)
27 nov 2018

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Lakimiesliitto (Extern organisation)

Leena Halila (Styrelsemedlem)
2018 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Eduskunnan lakivaliokunta (Extern organisation)

Sakari Melander (Expert)
22 nov 2018

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Eduskunta / lakivaliokunta (Extern organisation)

Sakari Melander (Expert)
17 okt 2018

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Eduskunnan perustuslakivaliokunta (Extern organisation)

Sakari Melander (Expert)
17 dec 2018

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Suomalainen lakimiesyhditys (Extern organisation)

Leena Halila (Styrelsemedlem)
2018 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta (Extern organisation)

Sakari Melander (Expert)
20 nov 2018

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Eduskunnan perustuslakivaliokunta (Extern organisation)

Sakari Melander (Expert)
21 nov 2018

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

6 asiantuntijalausuntoa eduskunnan perustuslakivaliokunnalle (Evenemang)

Liisa Nieminen (Styrelsemedlem)
1 jan 2018

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Eduskunnan hallintovaliokunta (Extern organisation)

Sakari Melander (Expert)
26 okt 2018

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

suomen valtiosääntöoikeudellinen seura (Extern organisation)

Mehrnoosh Farzamfar (Styrelsemedlem)
2018 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Kotka Maritime Research Centre / Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus Merikotka (Extern organisation)

Kai Kokko (Styrelsemedlem)
2018

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse