Publikationer

Filter
Kapitel

Asiakkaan osallistuminen kuulokojekuntoutusprosessiin

Laakso, M. S. M., 2015, XXXVI Valtakunnalliset audiologian päivät, Helsinki 16-17.4.2015. Jutila, T. (red.). s. 21-28 7 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Curricula: Domestic HE (Finland)

Parpala, A. & Tuononen, T., 2020, (!!Accepted/In press) Bloomsbury Education and Childhood Studies: Articles. Kauko, J. & Jacob, W. J. (red.). London: Bloomsbury Publishing

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Duties and responsibilities in adulthood: Integrating care and justice perspectives

Juujärvi, S. & Helkama, K., apr 2020, Development of thinking in adulthood: Interdisciplinary pespectives on cognitive development and adult learning. Kallio, E. (red.). Routledge, s. 63-77 15 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Estudantes de licenciatura aprendendo a trabalhar com projetos de aprendizagem baseados em fenômenos - Um caso da Finlândia

Talvio, M., Rainio, A., Häkkinen, E. & Vartiainen, V-L., 2020, (!!Accepted/In press) Educação Centrada em Estudantes: práticas e conversações. Insfran, F. F. N. & Lopes, J. C. (red.). CRV

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Formative Interventions for Expansive Learning and Transformative Agency: [Reprint]

Sannino, A., Engeström, Y. & Lemos, M., 2018, Cultural-Historical Activity Theory Approaches to Design-Based Research. Cole, M., Penuel, W. R. & O'Neill, K. (red.). London: Routledge, s. 113-147 35 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Ilmiölähtöinen oppiminen kasvatuspsykologian näkökulmasta

Lonka, K., 2020, Ilmiömäistä! Ilmiölähtöinen lähestymistapa uudistamassa opettajuutta ja oppimista. Tarnanen, M. & Kostiainen, E. (red.). Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Johdanto: mitä on kliininen neuropsykologia

Hokkanen, L., 2019, Kliininen Neuropsykologia. Jehkonen, M., Saunamäki, T. & Hokkanen, L. (red.). Helsinki: Duodecim, s. 16-18 3 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Keskustelu afasiaterapiassa

Tuomenoksa, A., 2017, Afasia: Aikuisiän kielihäiriöiden aivoperusta ja kuntoutus. Klippi, A., Korpijaakko-Huuhka, A-M., Lehtihalmes, M. & Rautakoski, P. (red.). Helsinki: Gaudeamus, s. 255-265 11 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Kuulemisen haasteet

Laakso, M. S. M. & Pajo, K. M., 2016, Keskustelunanalyysi: Kuinka tutkia sosiaalista toimintaa ja vuorovaikutusta.. Vastapaino, s. 245-258 13 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Kuulemisen haasteiden käsittely vuorovaikutuksessa

Laakso, M. S. M., mar 2016, Näkökulmia vuorovaikutukseen. Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry:n julkaisuja 48: Insights to interaction. Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys, Vol. 48. s. 149-158 9 s. (Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisusarja).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Oikeudenmukainen johtaminen työpaikalla

Elovainio, M. & Virtanen, M., 2018, Oikeudenmukaisuuden ongelma. Häyry, M., Ahola-Launonen, J. & Takala, T. (red.). Helsinki: Gaudeamus, s. 183-196 14 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Ongelmallinen digitaalinen pelaaminen: ennaltaehkäisy ja puuttuminen

Kuuluvainen, S. & Mustonen, T., nov 2018, Pelikasvattajan käsikirja 2. Tossavainen, T. (red.). Helsinki: Pelikasvattajien verkosto, s. 127-134 8 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Öppen tillgång
Fil

Pelaamismotivaatiot: Miksi digitaalisia pelejä pelataan?

Mustonen, T. & Korhonen, H., 9 nov 2018, Pelikasvattajan käsikirja 2. Tossavainen, T. (red.). Helsinki: Pelikasvattajien verkosto, s. 4-14 11 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Öppen tillgång
Fil

Preface

Niemi, H. & Jia, J., 2017, New Ways to Teach and Learn in China and Finland: Crossing Boundaries with Technology. Niemi, H. & Jia, J. (red.). Peter Lang , s. 7-8 2 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Puhumisen haasteet

Kurhila, S. K. & Laakso, M. S. M., 2016, Keskustelunanalyysi. Kuinka tutkia sosiaalista toimintaa ja vuorovaikutust. Vastapaino, s. 224-242 18 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

"Puu on vähän niin kuin ihminen, sekin alkaa itkeä" - Luontosuhde ja maapallon tulevaisuus lasten kertomana

Kumpulainen, K., Byman, J. S., Renlund, J. A. & Wong, C. C., okt 2020, (!!Accepted/In press) Lapsen oikeudet ja maapallon tulevaisuus . Pekkarinen, E. & Tuukkanen, T. (red.). Jyväskylä: Lapsiasianvaltuutetun toimisto

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Tietoisuus, kieli ja puhe – yleisiä myyttejä puhutusta suomesta

Vainio, M. & Virkkunen, P., 2020, Kaikkien koulu(ksi) – kielitietoisuus koulun kehittämisen kulmakivenä. Rapatti, K. (red.). Äidinkielen opettajain liitto, Vol. 2020. s. 37–50

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Tunne-elämän ja käyttäytymisen säätelyn muutokset

Sarajuuri, J., Ilvonen, T., Koskinen, S. & Paavola, L., 2019, Kliininen neuropsykologia. Jehkonen, M., Saunamäki, T. & Hokkanen, L. (red.). 3. uud. p. red. Helsinki: Duodecim, s. 182-194 13 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Työmuisti ja kieli

Service, E., 2017, Afasia: aikuisiän kielihäiriöiden aivoperusta ja kuntoutus. Klippi, A., Korpijaakko-Huuhka, A-M., Lehtihalmes, M. & Rautakoski, P. (red.). Helsinki: Gaudeamus, s. 42-54 13 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review