Publikationer 2000 2020

2000

Reflections on the Role of the Communicative Sign in Semeiotic

Bergman, M., 2000, I : Transactions of the Charles S. Peirce Society. 36, 2, s. 225-254 30 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2003

Confronting Culture: Sociological Vistas

Inglis, D. & Hughson, J., 2003, Cambridge: Polity Press.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Får jag fråga? Frågeramar i institutionell interaktion

Lindholm, C. & Lindström, J., 2003, I : Språk och stil : tidskrift för svensk språkforskning. 13, s. 35-64

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Peirce's Derivations of the Interpretant

Bergman, M., 2003, I : Semiotica. 144, 1, s. 1-17 17 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

The Body: Critical Concepts in Sociology

Inglis, D., 2003, London: Routledge.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

2004

Dislokationer och fristående topiker. Två annexkonstruktioner i talad svenska: Dislocations and hanging topics. Two annexed constructions in spoken Swedish.

Lindholm, C. & Lindström, J., 2004, Svenskans beskrivning 26. Melander, B. (red.). Hallgren & Fallgren, s. 196-207

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKonferensbidragVetenskapligPeer review

Kadon ongelman ratkaisukeinoja

Valaste, M., 2004

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsats

The Uses of Sport: A Critical Study

Inglis, D., Hughson, J. & Free, M., 2004, London: Routledge.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

2005

Alustava kirjallisuuskatsaus osallistavan arvioinnin vaikutuksista sosiaalityössä

Harkko, J., Haverinen, R. & Koivisto, J., 2005, Helsinki: Stakes. 59 s. (FinSoc työpapereita; vol. 5/2005)

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Culture and Everyday Life

Inglis, D., 2005, London: Routledge.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Nature: Critical Concepts in the Social Sciences

Inglis, D. (red.), Bone, J. (red.) & Wilkie, R. (red.), 2005, London: Routledge.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Research-based teaching in communication skills studies in medicine

Pyörälä, E., Peräkylä, A., Heasman, P. & Niemi-Murola, L., 22 mar 2005.

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspapper

The Sociology of Art: Ways of Seeing

Inglis, D. (red.) & Hughson, J. (red.), 2005, London: Palgrave.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

2006

Animals and Society

Inglis, D. (red.) & Wilkie, R. (red.), 2006, London: Routledge.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Social Stratification

Inglis, D. (red.) & Bone, J. (red.), 2006, London: Routledge.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

2007

Food and Society

Inglis, D. (red.), Gimlin, D. (red.) & THorpe, C. (red.), 2007, London: Routledge.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

2009

Art and Aesthetics: Critical Concepts in the Social Sciences

Inglis, D. (red.) & Herrero, M. (red.), 2009, London: Routledge.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Maahanmuuttajien integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan elämän eri osa-alueilla

Väänänen, A., Toivanen, M., Aalto, A-M., Bergbom, B., Härkäpää, K., Jaakkola, M., Koponen, P., Koskinen, S., Kuusio, H., Lindström, K., Malin, M., Markkula, H., Mertaniemi, R., Peltola, U., Seppälä, U., Tiitinen, E., Vartia-Väänänen, M., Vuorenmaa, M., Vuorento, M. & Wahlbeck, K., 2009, Sektoritutkimuksen neuvottelukunta. 35 s. (Osaaminen, työ ja hyvinvointi; vol. 2009, nr. 9)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

The average length of working life in the European Union

Hytti, H. & Valaste, M., 2009, Helsinki: KELA.

Forskningsoutput: ArbetsdokumentVetenskaplig

Öppen tillgång
2010

Cosmopolitanism

Inglis, D. (red.) & Delanty, G. (red.), 2010, London: Routledge.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Creative Consultocracy: The Packaging of a Global Guru for National Politics

Kantola, A. & Seeck, H., 2010, in session on The Local-Global Interfaces and Domestication of Transnational Models. Power & Knowledge: The 2nd International Conference, University of Tampere, September 6-8 (abstract).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKonferensbidragVetenskapligPeer review

Hyvinvoinnin uusi politiikka: johdatus sosiaalisiin mahdollisuuksiin

Hiilamo, H. & Saari, J., 2010, Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu. 302 s. (Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja. A, Tutkimuksia; vol. 27)

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Luotosta luottoon: velkaongelmien dynamiikka ja uudet riskiryhmät yhteiskunnan markkinalogiikan peilinä

Rantala, K. E. & Tarkkala, H. A. U., 2010, I : Yhteiskuntapolitiikka. 75, 1, s. 19-33 15 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

The Globalization of Food

Inglis, D. (red.) & Gimlin, D. (red.), 2010, Oxford: Berg Publishers.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Changes in observer position during short-term cognitive analytic group

Savolainen, J., 16 sep 2011.

Forskningsoutput: KonferensbidragPoster

Kuntoutuksen vaikutus heikkokuntoisten ikäihmisten elämänlaatuun ja kotona asumiseen.

Lind, J. & Valaste, M., 2011, Helsinki.

Forskningsoutput: ArbetsdokumentVetenskaplig

Öppen tillgång

Policy recommendations and methodological report: Deliverable D10.1 & D10.2 (Ameli)

Munnich, R., Zins, S., Alfons, A., Bruch, C., Filzmoser, P., Graf, M., Hullinger, B., Kolb, J-P., Lehtonen, R., Lussmann, D., Meraner, A., Myrskylä, M., Nedyalkova, D., Schoch, T., Templ, M., Valaste, M. & Veijanen, A., 2011

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång

Report on the simulation results: Deliverable D7.1 (Ameli)

Hullinger, B., Alfons, A., Bruch, C., Filzmoser, P., Graf, M., Kolb, J-P., Lehtonen, R., Lussmann, D., Meraner, A., Munnich, R., Myrskylä, M., Nedyalkova, D., Schoch, T., Templ, M., Valaste, M., Veijanen, A. & Zins, S., 2011

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång
Öppen tillgång

State of the-art of indicators on poverty and social exclusion the laeken indicators: Deliverable D1.1 (Ameli)

Graf, M., Alfons, A., Bruch, C., Filzmoser, P., Hullinger, B., Lehtonen, R., Meindl, B., Munnich, R., Schoch, T., Templ, M., Valaste, M., Wenger, A. & Zins, S., 2011

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång

THE INFLUENCE OF INDIVIDUALISTIC AND COLLECTIVISTIC VALUES TO UTAUT: THE CASE OF THE CHINESE EBAY

Pahnila, S., Siponen, M., Myyry, L. & Zheng, X., 2011, ECIS 2011 Proceedings. ECIS

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKonferensbidragVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
2012

Cultural Sociology

Inglis, D. & Bennett, A., 2012, Oxford: Wiley Blackwell.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Kansallista vai paikallista? puheenvuoroja sosiaali- ja terveydenhuollosta

Suomi, 2012, Helsinki: Kelan tutkimusosasto. 250 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Keitä ovat vaikeasti työllistyvät ja tarvitsevatko he sosiaalista kuntoutusta?

Harkko, J., Ala-Kauhaluoma, M. & Lehikoinen, T., 2012, I : Kuntoutus. 35

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelProfessionell

Vaikeasti työllistyvät helsinkiläiset: rekisteritutkimus kunnan osarahoittamaa työmarkkinatukea saaneista helsinkiläisistä työttömistä

Harkko, J., Lehikoinen, T. & Ala-Kauhaluoma, M., 2012, [Helsinki]: Helsingin kaupungin tietokeskus. 73 s. (Tutkimuksia / Helsingin kaupungin tietokeskus; vol. 2012:4)

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

2013

Applying individual level data on children’s care periods to microsimulation models

Haataja, A., Mattila, J. & Valaste, M., 2013, 4th General Conference of the International Microsimulation Association, 11 - 13 December 2013, Australia.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKonferensbidragVetenskaplig

Öppen tillgång

EUROMOD Country Report – Finland 2007–2012

Elina, A., Honkanen, P., Tervola, J. & Valaste, M., 2013, Institute for Social & Economic Research, University of Essex.

Forskningsoutput: Övriga bidrag

Öppen tillgång

Työhönvalmennus ja sen kehittämistarpeet

Härkäpää, K., Harkko, J. & Lehikoinen, T., 2013, Helsinki: Kelan tutkimusosasto. 153 s. (Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia; vol. 128)

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

2014
Öppen tillgång

EUROMOD Country Report – Finland 2009–2013

Elina, A., Honkanen, P., Tervola, J. & Valaste, M., 2014, Institute for Social & Economic Research, University of Essex.

Forskningsoutput: Övriga bidrag

Öppen tillgång

Lapsilisät leikkuriin?

Elina, A., Honkanen, P., Hämäläinen, U., Kangas, O., Tervola, J. & Valaste, M., 4 apr 2014

Forskningsoutput: Övriga bidrag

Öppen tillgång

Talous vai kulttuuri? Osakesijoittajamiesten pääomat

Pennanen, P. M., 2014, 101 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsats