Publikationer

Filter
Bok
2020

Historical Homicide Monitor 2.0: General Instructions and Coding Manual

Kivivuori, J., Rautelin, M., Bergsdóttir, G. S., Granath, S., Jonasson, J. O., Karonen, P., Koskivirta, A., Lehti, M., Lindström, D., Netterstrøm, J. B. & Okholm, M. M., 25 mar 2020, 1 red. Helsinki: Helsingin yliopisto, kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti. 68 s. (Research Briefs; vol. 2020, nr. 40)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

Öppen tillgång
2019

Models of Communication: Theoretical and Philosophical Approaches

Bergman, M. (red.), Kirtiklis, K. (red.) & Siebers, J. (red.), 2019, New York: Routledge. (Routledge Studies in European Communication Research and Education)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Politics of Ailment

Näre, L., 2019, (!!In preparation) Bristol University Press.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

2017

Miksi vanhemmuutta lykätään? Nuorten aikuisten näkemyksiä lastensaannista

Rotkirch, A., Tammisalo, K., Miettinen, A. & Berg, V., 2017, Helsinki: Väestöliitto. 120 s. (Katsauksia. E; nr. 51/2017 )(Perhebarometri ; vol. 2017)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskaplig

Neljä osallistavan sosiaaliturvan mallia

Heikki Hiilamo, Kathrin Komp, Pasi Moisio, Thomas Babila Sama, Juha-Pekka Lauronen, Aasa Karimo, Päivi Mäntyneva, Antti Parpo & Henri Aaltonen , 18 feb 2017, Valtioneuvoston kanslia. 75 s. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskaplig

2016

Onko osa nuorista vaarassa syrjäytyä pysyvästi? nuorten syrjäytymisriskit ja aikuisuuteen siirtymistä tukeva palvelujärjestelmä

Suomi, 2016, KELA. 152 s. (Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia; vol. 144/2016)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

2015

Durkheim Cosmopolita

Inglis, D. & Pendenza, M., 2015, Perugia: Morlacchi.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

2013

Työhönvalmennus ja sen kehittämistarpeet

Härkäpää, K., Harkko, J. & Lehikoinen, T., 2013, Helsinki: Kelan tutkimusosasto. 153 s. (Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia; vol. 128)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

2012

Cultural Sociology

Inglis, D. & Bennett, A., 2012, Oxford: Wiley Blackwell.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Kansallista vai paikallista? puheenvuoroja sosiaali- ja terveydenhuollosta

Suomi, 2012, Helsinki: Kelan tutkimusosasto. 250 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskaplig

Vaikeasti työllistyvät helsinkiläiset: rekisteritutkimus kunnan osarahoittamaa työmarkkinatukea saaneista helsinkiläisistä työttömistä

Harkko, J., Lehikoinen, T. & Ala-Kauhaluoma, M., 2012, [Helsinki]: Helsingin kaupungin tietokeskus. 73 s. (Tutkimuksia / Helsingin kaupungin tietokeskus; vol. 2012:4)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

2010

Cosmopolitanism

Inglis, D. (red.) & Delanty, G. (red.), 2010, London: Routledge.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Hyvinvoinnin uusi politiikka: johdatus sosiaalisiin mahdollisuuksiin

Hiilamo, H. & Saari, J., 2010, Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu. 302 s. (Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja. A, Tutkimuksia; vol. 27)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

The Globalization of Food

Inglis, D. (red.) & Gimlin, D. (red.), 2010, Oxford: Berg Publishers.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

2009

Art and Aesthetics: Critical Concepts in the Social Sciences

Inglis, D. (red.) & Herrero, M. (red.), 2009, London: Routledge.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

2007

Food and Society

Inglis, D. (red.), Gimlin, D. (red.) & THorpe, C. (red.), 2007, London: Routledge.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

2006

Animals and Society

Inglis, D. (red.) & Wilkie, R. (red.), 2006, London: Routledge.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Social Stratification

Inglis, D. (red.) & Bone, J. (red.), 2006, London: Routledge.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

2005

Alustava kirjallisuuskatsaus osallistavan arvioinnin vaikutuksista sosiaalityössä

Harkko, J., Haverinen, R. & Koivisto, J., 2005, Helsinki: Stakes. 59 s. (FinSoc työpapereita; vol. 5/2005)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

Culture and Everyday Life

Inglis, D., 2005, London: Routledge.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Nature: Critical Concepts in the Social Sciences

Inglis, D. (red.), Bone, J. (red.) & Wilkie, R. (red.), 2005, London: Routledge.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

The Sociology of Art: Ways of Seeing

Inglis, D. (red.) & Hughson, J. (red.), 2005, London: Palgrave.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

2004

The Uses of Sport: A Critical Study

Inglis, D., Hughson, J. & Free, M., 2004, London: Routledge.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

2003

Confronting Culture: Sociological Vistas

Inglis, D. & Hughson, J., 2003, Cambridge: Polity Press.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

The Body: Critical Concepts in Sociology

Inglis, D., 2003, London: Routledge.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review