Aktiviteter

Filter
Referentgranskning av manuskript

Journal of urban Ecology (Tidskrift)

Wenfei Liao (Referentgranskare)

mar 2020 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

MycoKeys (Tidskrift)

Otto Miettinen (Referentgranskare)

feb 2020

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Conservation Biology (Tidskrift)

Torsti Schulz (Referentgranskare)

jul 2020

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Oikos (Tidskrift)

Torsti Schulz (Referentgranskare)

jul 2020

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Animal Conservation (Tidskrift)

Petteri Lehikoinen (Referentgranskare)

jan 2020

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Biological Reviews (Tidskrift)

Ulrika Candolin (Referentgranskare)

9 mar 2020

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Proceedings of the Royal Society B. Biological Sciences (Tidskrift)

Ulrika Candolin (Referentgranskare)

21 jun 2020

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Evolutionary Applications (Tidskrift)

Ulrika Candolin (Referentgranskare)

27 mar 2020

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Polish journal of ecology (Tidskrift)

Otto Miettinen (Referentgranskare)

feb 2020

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Ecography (Tidskrift)

Torsti Schulz (Referentgranskare)

jul 2020

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

MycoKeys (Tidskrift)

Otto Miettinen (Referentgranskare)

jan 2020

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Wildfowl (Tidskrift)

Petteri Lehikoinen (Referentgranskare)

2020

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Behavioral Ecology and Sociobiology (Tidskrift)

Ulrika Candolin (Referentgranskare)

27 mar 2020

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Environmental Pollution (Tidskrift)

Ulrika Candolin (Referentgranskare)

14 okt 2020

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Ecology and Evolution (Tidskrift)

Torsti Schulz (Referentgranskare)

apr 2020

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Biology Letters (Tidskrift)

Wenfei Liao (Referentgranskare)

mar 2020 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Life (Tidskrift)

Helena Korpelainen (Referentgranskare)

2020

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Forest Ecology and Management (Tidskrift)

Helena Korpelainen (Referentgranskare)

2020

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Ecological Economics (Tidskrift)

Anni Arponen (Referentgranskare)

2020 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Oikos (Tidskrift)

Torsti Schulz (Referentgranskare)

okt 2020

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Environmental Pollution (Tidskrift)

Ulrika Candolin (Referentgranskare)

5 jun 2020

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Landscape Ecology (Tidskrift)

Aleksi Lehikoinen (Referentgranskare)

jun 2019

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Acta agriculturae Scandinavica (Tidskrift)

Helena Korpelainen (Referentgranskare)

2019

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Behavioral Ecology (Tidskrift)

Heikki Hirvonen (Referentgranskare)

apr 2019maj 2019

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Diversity and Distributions (Tidskrift)

Aleksi Lehikoinen (Referentgranskare)

aug 2019

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Oecologia (Tidskrift)

Heikki Hirvonen (Referentgranskare)

sep 2019

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Nature Climate Change (Tidskrift)

Aleksi Lehikoinen (Referentgranskare)

okt 2019

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Crop Breeding and Applied Biotechnology (Tidskrift)

Helena Korpelainen (Referentgranskare)

2019

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Ethology (Tidskrift)

Heikki Hirvonen (Referentgranskare)

maj 2019jul 2019

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Landscape and Urban Planning (Tidskrift)

Kukka Kyrö (Referentgranskare)

nov 2019

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Frontiers in Ecology and Evolution (Tidskrift)

Johan Kotze (Referentgranskare)

18 nov 2019

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Global Change Biology (Tidskrift)

Aleksi Lehikoinen (Referentgranskare)

jun 2019

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Global Change Biology (Tidskrift)

Aleksi Lehikoinen (Referentgranskare)

feb 2019

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Bird Study (Tidskrift)

Aleksi Lehikoinen (Referentgranskare)

okt 2019

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Insect Conservation and Diversity (Tidskrift)

Johan Kotze (Referentgranskare)

15 jan 2019

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Ecological Applications (Tidskrift)

Johan Kotze (Referentgranskare)

30 aug 2019

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Global Change Biology (Tidskrift)

Aleksi Lehikoinen (Referentgranskare)

mar 2019

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Marine Environmental Research (Tidskrift)

Ulrika Candolin (Referentgranskare)

23 sep 2019

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Acta Oecologica (Tidskrift)

Helena Korpelainen (Referentgranskare)

2019

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

BMC Genetics (Tidskrift)

Helena Korpelainen (Referentgranskare)

2019

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Freshwater Biology (Tidskrift)

Heikki Hirvonen (Referentgranskare)

jan 2019

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Bird Conservation International (Tidskrift)

Aleksi Lehikoinen (Referentgranskare)

aug 2019

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Fungal Systematics and Evolution (Tidskrift)

Otto Miettinen (Referentgranskare)

jul 2019

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Ecological Applications (Tidskrift)

Aleksi Lehikoinen (Referentgranskare)

mar 2019

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Diversity and Distributions (Tidskrift)

Aleksi Lehikoinen (Referentgranskare)

maj 2019

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Global Change Biology (Tidskrift)

Johan Kotze (Referentgranskare)

14 maj 2019

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Journal of Tropical Ecology (Tidskrift)

Johan Kotze (Referentgranskare)

1 maj 2019

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Journal of Avian Biology (Tidskrift)

Aleksi Lehikoinen (Referentgranskare)

maj 2019

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Ambio (Tidskrift)

Tomas Roslin (Referentgranskare)

2019 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Molecular Ecology (Tidskrift)

Helena Korpelainen (Referentgranskare)

2019

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript