Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskarskolan

  • Finland

  • Finland

Aktiviteter 1992 2109

Filter
Redaktör för vetenskaplig tidskrift

Lakimies (Tidskrift)

Anette Alen-Savikko (Redaktör)
2020 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Work, Employment and Society (Tidskrift)

Kathrin Komp-Leukkunen (Medlem i redaktionell ledning)
2020 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Urban Planning (Tidskrift)

Anja Nygren (Chefredaktör), Florencia Quesada Avendaño (Chefredaktör)
aug 2020sep 2020

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Psykoterapia : Therapeia-säätiön jäsenlehti. (Tidskrift)

Juhani Ihanus (Chefredaktör)
1 jan 201931 dec 2019

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland (Tidskrift)

Anette Alen-Savikko (Referentgranskare)
2019 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Frontiers in Political Science - Elections and Representation (Tidskrift)

Hanna Wass (Redaktör)
1 okt 2019 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Journalism studies (Tidskrift)

Mervi Pantti (Referentgranskare)
1 jan 201931 dec 2019

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Kansantaloudellinen Aikakauskirja (Tidskrift)

Mika Pantzar (Referentgranskare)
15 mar 2019

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Elore (Tidskrift)

Tuukka Karlsson (Redaktör)
2019 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Journal of Psychohistory (Tidskrift)

Juhani Ihanus (Medlem i redaktionell ledning)
1 jan 201931 dec 2019

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Scriptum : Creative writing studies (Tidskrift)

Juhani Ihanus (Medlem i redaktionell ledning)
1 jan 201931 dec 2019

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Learning, Culture and Social Interaction (Tidskrift)

Kristiina Kumpulainen (Redaktör)
2019 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Musiikki (Tidskrift)

Mikko Ojanen (Redaktör)
2019

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Public Understanding of Science (Tidskrift)

Esa Väliverronen (Referentgranskare)
2019 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Fafnir: Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Research (Tidskrift)

Esko Suoranta (Chefredaktör)
1 feb 2019 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Research in Science & Technological Education (Tidskrift)

Jari Lavonen (Redaktör)
2019

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Kirjallisuusterapia (Tidskrift)

Juhani Ihanus (Redaktör)
1 jan 201931 dec 2019

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Arts in Psychotherapy (Tidskrift)

Juhani Ihanus (Medlem i redaktionell ledning)
1 jan 201931 dec 2019

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Anyanyelv-pedagógia (Tidskrift)

Satu Grünthal (Referentgranskare)
2019 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Ethnologia Fennica (Tidskrift)

Lauri Turpeinen (Redaktör)
24 mar 2019 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Nordic Journal of Educational History (Tidskrift)

Jukka Rantala (Medlem i redaktionell ledning)
2019 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

International journal of literary linguistics (Tidskrift)

Satu Grünthal (Referentgranskare)
2019 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Nora : Nordic journal of feminist and gender research (Tidskrift)

Marjaana Jauhola (Medlem i redaktionell ledning)
20192021

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Nordisk tidsskrift for selskabsret (Tidskrift)

Ville Pönkä (Referentgranskare)
8 maj 2019 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Rowman & Littlefield International (Förlag)

Marjaana Jauhola (Medlem i redaktionell ledning)
2019 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Journal of Poetry Therapy (Tidskrift)

Juhani Ihanus (Medlem i redaktionell ledning)
1 jan 201931 dec 2019

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Scandinavian Journal of Educational Research (Tidskrift)

Auli Toom (Referentgranskare)
jan 2019 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

American Foreign Academic Research (Förlag)

Harri Kettunen (Redaktör)
2019 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland (Tidskrift)

Dan Helenius (Chefredaktör)
nov 2019

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Synergies Pays Riverains de la Baltique (Tidskrift)

Olli Philippe Lautenbacher (Referentgranskare)
feb 2019 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti Avain (Tidskrift)

Kai Mikkonen (Redaktör)
1 sep 20191 dec 2019

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Yhteiskuntapolitiikka (Tidskrift)

Esa Väliverronen (Referentgranskare)
2019 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Empedocles (Tidskrift)

Mats Bergman (Medlem i redaktionell ledning)
2019 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Ajatus (Tidskrift)

Mats Bergman (Redaktör)
2019 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Twentieth century communism : a journal of international history (Tidskrift)

Tauno Saarela (Medlem i redaktionell ledning)
1 jan 201831 dec 2018

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Tekniikan Waiheita (Tidskrift)

Mikko Ojanen (Redaktör)
2018

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Journal of Media Managament and Entrepreneurship (Tidskrift)

Katja Lehtisaari (Medlem i redaktionell ledning)
nov 2018 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Maney Publishing (Förlag)

Anneli Luhtala (Medlem i redaktionell ledning)
1 jan 201831 dec 2018

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Ethnologia Scandinavica (Tidskrift)

Pia Olsson (Medlem i redaktionell ledning)
2018 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Yliopistopedagogiikka (Tidskrift)

Anne Nevgi (Chefredaktör)
1 jan 201831 dec 2018

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

International Journal of Conflict and Violence (Tidskrift)

Leena Malkki (Referentgranskare)
2018 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Ainedidaktiikka (Tidskrift)

Kalle Juuti (Chefredaktör), Seija Kairavuori (Chefredaktör), Arto Kallioniemi (Chefredaktör)
2017 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Koulu ja menneisyys (Tidskrift)

Jukka Rantala (Redaktör)
2017

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tutkimuksia (Tidskrift)

Jukka Rantala (Chefredaktör)
2017 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Virittäjä (Tidskrift)

Maria Ahlholm (Medlem i redaktionell ledning)
1 jan 201631 dec 2021

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Koulu ja menneisyys (Tidskrift)

Jukka Rantala (Redaktör)
2016

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Routledge, Taylor & Francis (Förlag)

Arto Haapala (Referentgranskare)
maj 2015

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Applied Linguistics (Tidskrift)

Anna Mauranen (Redaktör)
2014 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Nordic Journal of Educational History (Tidskrift)

Jukka Rantala (Medlem i redaktionell ledning)
20142018

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Historical Encounters (Tidskrift)

Jukka Rantala (Medlem i redaktionell ledning)
2013 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift