Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskarskolan

  • Finland

  • Finland

Aktiviteter

Filter
Medlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

The Kettil Bruun Society's annual symposium 2021 (Evenemang)

Matilda Hellman (Styrelsemedlem), Pia Mäkelä (Styrelsemedlem), Thomas Karlsson (Styrelsemedlem), Anu Katainen (Styrelsemedlem), Helena Lohmann (Styrelsemedlem)
31 maj 20214 jun 2021

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

The 27th International Congress of Onomastic Science (Extern organisation)

Terhi Ainiala (Styrelsemedlem)
2020 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

European Environmental Law Forum (Extern organisation)

Mari Pihalehto (Medlem)
2020 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Czech Science Foundation (Extern organisation)

Liisa Myyry (Expert)
2020

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Ympäristöministeriö (Extern organisation)

Mikko Kurenlahti (Expert)
27 mar 2020

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Elli Sunisen ja Rachel Trobergin -rahasto (Extern organisation)

Mari Niva (Styrelsemedlem)
1 jan 202031 dec 2020

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Doktorandprogrammet i teologi och religionsforskning (Organisation)

Saara Katariina Kuoppala (Expert)
1 jan 202031 dec 2021

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

ISO/TC159/SC4 Working group 2: Ergonomics of human-system interaction — Part 381: Requirements for optical characteristics of head-mounted displays related to human-system interaction (Evenemang)

Jukka Häkkinen (Medlem)
24 mar 202031 dec 2020

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Finnish Educational Research Association (FERA) (Extern organisation)

Auli Toom (Styrelsemedlem)
1 jan 202031 dec 2021

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Teologisen tiedekunnan yvv-toimikunta (Extern organisation)

Mikko Kurenlahti (Styrelsemedlem)
apr 2020 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Suomen Semiotiikan Seura - Semiotiska sällskapet i Finland ry (Extern organisation)

Ritva Hartama-Heinonen (Styrelsemedlem)
1 jan 202031 dec 2020

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Finland Futures Research Centre and Finland Futures Academy (Extern organisation)

Kamilla Karhunmaa (Styrelsemedlem)
2020 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura (Extern organisation)

Jukka Rantala (Ordförande)
1 jan 202031 dec 2021

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

EFPA Standing Committee on Clinical Neuropsychology (Extern organisation)

Laura Hokkanen (Medlem)
jan 2020 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Helsingfors universitet (Organisation)

Oona Myllyntaus (Medlem)
15 jan 2020 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Political Science Association (Extern organisation)

Anne Holli (Styrelsemedlem)
1 jan 201931 dec 2019

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research Platform (Evenemang)

Samuli Ripatti (Styrelsemedlem)
27 maj 201928 maj 2019

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

COST, European Cooperation in Science and Technology (Extern organisation)

Liisa Myyry (Expert)
2019 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Suomen elokuvatutkimuksen seura (Extern organisation)

Henry Bacon (Styrelsemedlem)
1 jan 201931 dec 2019

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Hungarian Academy of Sciences (Extern organisation)

Jari Lavonen (Assessment)
20 dec 201924 dec 2019

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Vetenskapsrådet (Extern organisation)

Seppo Kittilä (Styrelsemedlem)
1 jan 201931 dec 2019

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (Extern organisation)

Lotte Tarkka (Styrelsemedlem)
apr 2019 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Osallistuminen Gironan yliopiston (Katalonia) L1-apulaisprofessorin virantäyttötoimikuntaan (Evenemang)

Liisa Tainio (Expert)
14 jan 201915 jan 2019

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Opetushallitus (Extern organisation)

Eero Salmenkivi (Expert)
10 okt 2019 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Suomalainen Tiedeakatemia (Extern organisation)

Arto Haapala (Styrelsemedlem)
1 jan 201931 dec 2019

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Minna Canth -palkintoraati (Extern organisation)

Hanna Korsberg (Ordförande)
31 maj 201925 okt 2019

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Tinfo Theatre Info Finland (Extern organisation)

Hanna Korsberg (Expert)
4 nov 201919 mar 2020

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Helsingin yliopiston rahastot (Organisation)

Arto Haapala (Styrelsemedlem)
1 jan 201931 dec 2019

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Osservatorio Annibal Caro (Extern organisation)

Enrico Garavelli (Styrelsemedlem)
2019 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Fil

Network of municipal democracy (Extern organisation)

Mikko Rask (Styrelsemedlem)
2019 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

NordFo. Nordic Forum for Research and Development in Craft and Design. (Extern organisation)

Sirpa Kokko (Styrelsemedlem)
sep 2019sep 2022

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Finnish Cognitive Linguistics Association FiCLA (Extern organisation)

Gaïdig Dubois (Styrelsemedlem)
maj 2019 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

FSD Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto (Extern organisation)

Maria Valaste (Styrelsemedlem)
15 nov 201931 dec 2023

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Opettajien akatemian johtokunta (Extern organisation)

Terhi Ainiala (Styrelsemedlem)
20192020

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Politiikasta.fi - FPSA online journal - Valtiotieteellisen yhdistyksen verkkolehti (Extern organisation)

Iida Tammi (Expert)
1 sep 2019 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Pohjoismaiden hallinnollisen liiton Suomen osasto ry (Extern organisation)

Mari Pihalehto (Medlem)
2019 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Finnish Commitee for Comparative Law /KVOTY (Extern organisation)

Mari Pihalehto (Styrelsemedlem)
2019 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Venäläisen kirjallisuuden seura (Extern organisation)

Tintti Klapuri (Styrelsemedlem)
11 mar 2019 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Suomen Estetiikan Seura ry. (Extern organisation)

Vesa Johannes Vihanninjoki (Styrelsemedlem)
1 jan 201931 dec 2019

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Langnet, johtoryhmä (Extern organisation)

Heidi Niva (Styrelsemedlem)
1 jan 201931 dec 2019

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Suomen Tietokirjailijat ry. (Extern organisation)

Anne Mäntynen (Styrelsemedlem)
1 jan 2019 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

International Computer Archive of Modern and Medieval English (ICAME) (Extern organisation)

Turo Hiltunen (Styrelsemedlem)
2019 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Eduskunnan hallintovaliokunta (Extern organisation)

Sakari Melander (Expert)
15 jan 2019

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Eduskunnan perustuslakivaliokunta (Extern organisation)

Sakari Melander (Expert)
18 jan 2019

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

IAB meeting (Evenemang)

Päivi Palojoki (Expert)
1 okt 20193 okt 2019

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

FINTERDIS - Suomen tieteidenvälinen seura (Extern organisation)

Jarkko Vikman (Styrelsemedlem)
2019 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Taidesäätiö Pro Arte Foundation Finland (Extern organisation)

Hanna Snellman (Styrelsemedlem)
jun 2019 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

UNA Europa Sustainability Self-Steering Committee (Extern organisation)

Pirjo Kristiina Virtanen (Medlem)
2019 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Valtioneuvoston kanslia/Prime Minister's Office (Extern organisation)

Mervi Pantti (Styrelsemedlem)
30 apr 201930 dec 2019

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Valtiovarainministeriö (Extern organisation)

Hanna Wass (Medlem)
1 nov 201930 sep 2023

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse