Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskarskolan

  • Finland

  • Finland

Utrustning

Cognitive Brain Research Unit

Teija Kujala (Chef) & Mari Tervaniemi (Chef)

Utrustning/facilitet: Utrustning

The INTERTRAN Research Group

Anu Bask (Chef) & Ellen Eftestöl-Wilhelmsson (Chef)

Centret för hållbarhetsvetenskap (HELSUS)

Utrustning/facilitet: Forsknings-laboratorium