Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskarskolan

  • Finland

  • Finland

Publikationer 1992 2021

Filter
Beställd rapport
2019

1,5 asteen elämäntavat: Miten voimme pienentää hiilijalanjälkemme ilmastotavoitteiden mukaiseksi?

Lettenmeier, M., Akenji, L., Toivio, V., Koide, R. & Amellina, A., maj 2019, Sitra. 90 s. (Sitran selvityksiä; nr. 148)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång
Fil

JIhadistinen liikehdintä Suomessa

Malkki, V. L. M. & Saarinen, J., 2019, Helsinki: Sisäasiainministeriö. 123 s. (Sisäministeriön julkaisuja; nr. 14:2019)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Koulujen monet kielet ja uskonnot: Selvitys vähemmistöäidinkielten ja -uskontojen sekä suomi ja ruotsi toisena kielenä -opetuksen tilanteesta eri koulutusasteilla

Tainio, L., Kallioniemi, A., Hotulainen, R., Ahlholm, M., Ahtiainen, R., Asikainen, M., Avelin, L., Grym, I., Ikkala, J., Laine, M., Lankinen, N., Lehtola, K., Lindgren, E., Rämä, I., Sarkkinen, T., Tamm, M., Tuovila, E. & Virkkala, N., 24 jan 2019, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 205 s. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; nr. 11/2019)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång
Fil

Perheen pienelle parasta: Pienelle parasta -materiaaleja käyttäneiden lapsiperheiden palaute

Lattu, M. K., 2019, Helsinki: Helsingin seurakuntayhtymä. 32 s. (Kirkko Helsingissä -julkaisuja; nr. 5)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Russia of Power

Russia’s internal development, Aitamurto, K. & Heusala, A-L., 1 jul 2019, Finnish Ministry of Defence. 184 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång

Skenaarioanalyysi metsien kehitystä kuvaavien mallien ennusteiden yhtäläisyyksistä ja eroista

Kalliokoski, T., Heinonen, T., Holder, J., Lehtonen, A., Mäkelä, A., Minunno, F., Ollikainen, M., Packalen, T., Peltoniemi, M., Pukkala, T., Salminen, O., Schelhaas, M-J., Seppälä, J., Vauhkonen, J. & Kanninen, M., 2019, Suomen ilmastopaneeli. 88 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång
Öppen tillgång

Venäjän sisäinen kehitys, julkaisussa Voiman Venäjä

Nazarenko, S., Aitamurto, K., Heusala, A-L., Korhonen, V., Koski, S., Laine, V., Lassila, J. & Mitikka, E. J., 12 mar 2019, Helsinki: Puolustusministeriö. 46 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång
Fil

Venäjän ulkopolitiikka, julkaisussa Voiman Venäjä

Järvenpää, P., Lavikainen, J., Pesu, M., Mikkola, H., Pynnöniemi, K. P., Saari, S., Saarinen, S. & Sinkkonen, M. E., 12 mar 2019

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång

”ETTÄ TIETÄÄ MISSÄ ON MENOSSA” Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Atjonen, P., Laivamaa, H., Levonen, A., Orell, S., Saari, M., Sulonen, K., Tamm, M., Kamppi, P., Rumpu, N., Hietala, R. & Immonen, J., 10 apr 2019, Helsinki: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI). 251 s. (Julkaisut / Kansallinen koulutuksen arviointikeskus; nr. 7:2019)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång
Fil

”ETTÄ TIETÄÄ MISSÄ ON MENOSSA” Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa: Tiivistelmä

Atjonen, P., Laivamaa, H., Levonen, A., Orell, S., Saari, M., Sulonen, K., Tamm, M., Kamppi, P., Rumpu, N., Hietala, R. & Immonen, J., 10 apr 2019, Helsinki: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI). 27 s. (Tiivistelmät / Kansallinen koulutuksen arviointikeskus; nr. 6:2019)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång
Fil
2018

Kansalaistoimintaan ja ihmisiin kohdistuva sääntelytaakka on monimuotoista

Kuokkanen, K. E., Alasuutari, N. K. & Rantala, K. E., 20 mar 2018, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 7 s. (Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja; nr. 13/2018)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Mitä eläminen maksaa? kohtuullisen minimin viitebudjettien päivitys vuodelle 2018

Lehtinen, A-R. K. & Aalto, U. K., 15 nov 2018, Helsinki: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta. 119 s. (Valtiotieteellisen tiedekunnan julkaisuja; vol. 2018, nr. 101)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång
Fil

Summary Report on Sectoral Diagnosis: Deliverable 2.2 of the FIT4RRI project

van Lente, H., Koretsky, Z., Zeiss, R., Svingen, M., Sørensen, K., Kahma, N. A. A., Rask, M. T., Vase, S. I. M., d'Andrea, L., Catalão Alves, C. & Praça, G., jun 2018, European commission. 8 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång
Fil

Sääntelytaakan vähentäminen: laadukkaalla sääntelyllä kevyempi taakka

Rantala, K. E., Ahonen, P. P., Alasuutari, N. K., Kauppila, J., Kautto, P., Kuokkanen, K. E., Römpötti, E., Saarenpää, K. V., Tala, J. K. J. & Uusikylä, P., 20 mar 2018, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 9 s. (Policy Brief; nr. 11/2018)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

2009

Maahanmuuttajien integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan elämän eri osa-alueilla

Väänänen, A., Toivanen, M., Aalto, A-M., Bergbom, B., Härkäpää, K., Jaakkola, M., Koponen, P., Koskinen, S., Kuusio, H., Lindström, K., Malin, M., Markkula, H., Mertaniemi, R., Peltola, U., Seppälä, U., Tiitinen, E., Vartia-Väänänen, M., Vuorenmaa, M., Vuorento, M. & Wahlbeck, K., 2009, Sektoritutkimuksen neuvottelukunta. 35 s. (Osaaminen, työ ja hyvinvointi; vol. 2009, nr. 9)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

1996

Selvitys epätyypillisiin työsuhteisiin liittyvistä ongelmista ja niiden korjausmahdollisuuksista

Liukkunen, U. S., 1996, Helsinki: Työministeriö.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell