Organisationsprofil

Organisationsprofil

Ekonomiska läroämnet är en av de största vid statsvetenskapliga fakulteten. Vi har mer än 400 studerande och nästan 40 anställda. Undervisningsspråken är finska och engelska, och forskningen som bedrivs här håller hög internationell standard. Varje år antas ca 80 huvudämnesstuderande. Ekonomi är också populärt som biämne.

Enheten ligger i centrala Helsingfors, i Economicum. I samma byggnad finns också Statens ekonomiska forskningscentral (VATT) samt de svenska och finska handelshögskolornas nationalekonomiska institutioner. Economicum är landets viktigaste ekonomiska undervisnings- och forskningscentral.

Vetenskapsgrenar

  • 511 Nationalekonomi

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.