Aktiviteter 1996 2019

Filter
Referentgranskning av manuskript

Folia Cryptogamica Estonica (Tidskrift)

Xiaolan He (Referentgranskare)
2018

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Molecules (Tidskrift)

Péter Poczai (Referentgranskare)
25 maj 2018

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Molecular Phylogenetics and Evolution (Tidskrift)

Péter Poczai (Referentgranskare)
12 jan 2018

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Molecular Phylogenetics and Evolution (Tidskrift)

Péter Poczai (Referentgranskare)
2018

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Molecules (Tidskrift)

Péter Poczai (Referentgranskare)
feb 2018

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Cladistics - the international journal of the Willi Hennig Society (Tidskrift)

Jaakko Tapani Hyvönen (Referentgranskare)
20 apr 201822 maj 2018

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Molecules (Tidskrift)

Péter Poczai (Referentgranskare)
2018

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Weed Research (Tidskrift)

Péter Poczai (Referentgranskare)
feb 2018

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Systematics and Biodiversity (Tidskrift)

Péter Poczai (Referentgranskare)
apr 2018

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Frontiers in ecology and evolution (Tidskrift)

Péter Poczai (Referentgranskare)
feb 2018

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

American Journal of Botany (Tidskrift)

Jaakko Tapani Hyvönen (Referentgranskare)
17 nov 20172 dec 2017

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

American Journal of Botany (Tidskrift)

Jaakko Tapani Hyvönen (Referentgranskare)
6 jan 201719 jan 2017

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Annals of Botany (Tidskrift)

Xiaolan He (Referentgranskare)
2017

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Nucleic Acids Research (Tidskrift)

Péter Poczai (Referentgranskare)
2017

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Frontiers in plant science (Tidskrift)

Péter Poczai (Referentgranskare)
2017

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Journal of Bryology (Tidskrift)

Jaakko Tapani Hyvönen (Referentgranskare)
15 dec 2017

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Cryptogamie. Bryologie (Tidskrift)

Jaakko Tapani Hyvönen (Referentgranskare)
24 jan 201710 feb 2017

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Plant Disease (Tidskrift)

Péter Poczai (Referentgranskare)
2017

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Journal of forestry research (Tidskrift)

Péter Poczai (Referentgranskare)
2017

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Genes & Genomics (Tidskrift)

Péter Poczai (Referentgranskare)
2017

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

PLoS One (Tidskrift)

Péter Poczai (Referentgranskare)
2017

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Cladistics - the international journal of the Willi Hennig Society (Tidskrift)

Jaakko Tapani Hyvönen (Referentgranskare)
8 jun 201722 jun 2017

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Annals of Botany (Tidskrift)

Jaakko Tapani Hyvönen (Referentgranskare)
17 okt 201721 okt 2017

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Frontiers in plant science (Tidskrift)

Péter Poczai (Referentgranskare)
2017

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Plant Pathology (Tidskrift)

Péter Poczai (Referentgranskare)
2017

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

PLoS One (Tidskrift)

Péter Poczai (Referentgranskare)
2017

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Silva Fennica (Tidskrift)

Péter Poczai (Referentgranskare)
2017

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

PLoS One (Tidskrift)

Péter Poczai (Referentgranskare)
2017

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Biochemical Systematics and Ecology (Tidskrift)

Péter Poczai (Referentgranskare)
2017

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Ecological Genetics and Genomics (Tidskrift)

Péter Poczai (Referentgranskare)
mar 2017

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Journal of Bryology (Tidskrift)

Xiaolan He (Referentgranskare)
2017 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Frontiers in plant science (Tidskrift)

Péter Poczai (Referentgranskare)
2017

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Conservation genetics resources (Tidskrift)

Péter Poczai (Referentgranskare)
2016

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Kew Bulletin (Tidskrift)

Péter Poczai (Referentgranskare)
2016

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Frontiers in plant science (Tidskrift)

Péter Poczai (Referentgranskare)
2016

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Hungarian Weed Research and Technology (Tidskrift)

Péter Poczai (Referentgranskare)
2016

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Aquatic Botany (Tidskrift)

Péter Poczai (Referentgranskare)
2016

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Cladistics - the international journal of the Willi Hennig Society (Tidskrift)

Jaakko Tapani Hyvönen (Referentgranskare)
28 okt 201617 jan 2017

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

BMC Evolutionary Biology (Tidskrift)

Péter Poczai (Referentgranskare)
2016

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Frontiers in plant science (Tidskrift)

Péter Poczai (Referentgranskare)
2016

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

PLoS One (Tidskrift)

Péter Poczai (Referentgranskare)
2016

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Frontiers in ecology and evolution (Tidskrift)

Péter Poczai (Referentgranskare)
2016

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

BMC Genomics (Tidskrift)

Péter Poczai (Referentgranskare)
2016

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

SpringerPlus (Tidskrift)

Péter Poczai (Referentgranskare)
2016

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Molecular Phylogenetics and Evolution (Tidskrift)

Xiaolan He (Referentgranskare)
2016 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Australian Journal of Grape and Wine Research (Tidskrift)

Péter Poczai (Referentgranskare)
2016

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Genes & Genomics (Tidskrift)

Péter Poczai (Referentgranskare)
2016

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Scientia Horticulturae (Tidskrift)

Péter Poczai (Referentgranskare)
2015

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Silva Fennica (Tidskrift)

Péter Poczai (Referentgranskare)
2015

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Aquatic Botany (Tidskrift)

Péter Poczai (Referentgranskare)
2015

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript