Aktiviteter 1996 2019

Filter
Handledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Evaluation of different potato genotypes against late blight (Phytophthora infestans) by molecular method

Péter Poczai (Förhandsgranskare), István Cernák (Handledare)
2017

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Investigation of marker-assisted selection for resistance to the potato late blight (Phytophthora infestans (Mont.) De Bary)

Péter Poczai (Förhandsgranskare), István Cernák (Handledare)
2017

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Subsidiary supervisor / mentor for MSc project at Royal Botanic Garden, Edinburgh

Neil Bell (Post doc mentor)
jun 2013sep 2013

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Sanna Laine

Jaakko Hyvönen (Handledare)
20082009

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Mohammad Sohrabi MSc

Jaakko Hyvönen (Handledare)
20052007

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Kare Liimatainen MSc

Jaakko Hyvönen (Bihandledare)
20042008

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Hanna Tuovila

Jaakko Hyvönen (Bihandledare)
20032005

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Sanna Olsson

Jaakko Hyvönen (Bihandledare)
20032004

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Tapio Uusikivi MSc

Jaakko Hyvönen (Handledare)
20032008

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Kristo Kulju

Jaakko Hyvönen (Handledare)
20002001

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Niklas Pedersen

Jaakko Hyvönen (Bihandledare)
19992000

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Samuli Lehtonen MSc

Jaakko Hyvönen (Handledare)
19992001

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Satu Koskinen

Jaakko Hyvönen (Handledare)
19972008

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Sami Markkanen

Jaakko Hyvönen (Bihandledare)
19971998

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)