Publikationer 1976 2019

Filter
Bok
2017

Suomen ja Pohjolan kalat

Lehtonen, H. & Varjo, M., 2017, Helsinki: Readme.fi. 496 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokAllmänheten

Uuden kalastuslain kompastuskivistä

Lehtonen, H. V. T., 2017, Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö. (Vapaa-ajan kalastaja; vol. 2017, nr. 4)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokAllmänheten

2016

Suomen kalalajien tunnistusopas

Lehtonen, H. V. T., Nyberg, K. B. & Yrjölä, S., 2016, Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Nemo. 223 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokAllmänheten

2015

Suomen kalat

Yrjölä, S., Lehtonen, H. & Nyberg, K., 2015, Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Nemo. 272 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokAllmänheten

Suomen kalojen tunnistusopas

Lehtonen, H. V. T. & Nyberg, K. B., 2015, 1 red. Helsinki: Kalatalouden Keskusliitto. 57 s. (Kalatalouden keskusliiton julkaisu; vol. 183)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokAllmänheten

2014

Hakata vai säästää: Metsät ja ilmastonmuutos

Kauppi, P. & Mäntyranta, H., dec 2014, Suomen metsäyhdistys. 60 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokAllmänheten

Kohtuuden rajat? Yksinasuvien perusturvan saajien elintaso ja materiaalijalanjälki

Hirvilammi, T., Laakso, S. & Lettenmeier, M., 2014, Helsinki: Kelan tutkimusosasto. 134 s. (Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia; nr. 132)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Ohjeet standardinmukaisiin koekalastuksiin

Olin, M., Lappalainen, A., Sutela, T., Vehanen, T., Ruuhijärvi, J., Saura, A. & Sairanen, S., 2014, Helsinki. 22 s. (RKTL:n työraportteja; nr. 21)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

Öppen tillgång
Fil

Sukeltajan vesiluonto

Leppänen, J. J., 2014, Sukeltajaliitto ry. 101 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

Villit vihreät kaupungit: Suomen kaupunkikasvio

Ranta, P., 2014, Tampere: Vastapaino. 432 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokAllmänheten

2013

Mikrobiologisten terveysvaarojen selvitys biohajoavien jätteiden laitosmaisessa käsittelyssä: Loppuraportti TSR-hanke 110359

Laitinen, S., Kontro, M., Kirsi, M., Jokela, P. & Reijula, K., 2013, Työterveyslaitos. 48 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Qualitative Comparative Analysis (QCA) An application to compare national REDD+ policy processes

Sehring, J., Korhonen-Kurki, K. & Brockhaus, M., 2013, Bogor: Center for International Forestry (CIFOR). 32 s. (CIFOR Working Paper; nr. 121)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

2012

Action for a Healthier Sea! Handbook for Voluntary Baltic Sea Protection in Cities and Municipalities

Leppänen, J., Nevalainen, L., Rosqvist, K. & Sopanen, S., 2012, Eura: Project Baltic Sea Challenge ‒ Cities for a Healthier Sea. 34 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

Menetelmäohjeisto rannikon taloudellisesti hyödyntämättömien kalalajien lisääntymis- ja esiintymisalueiden kartoittamiseksi

Borg, J., Mitikka, V. & Kallasvuo, M., 28 maj 2012, Tampere. 36 s. (Riista- ja kalatalous – Tutkimuksia ja selvityksiä; vol. 2012, nr. 4)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

2011

Ihminen ja ympäristö

Niemelä, J. (red.), Furman, E. (red.), Halkka, A. (red.), Hallanaro, E-L. (red.) & Sorvari, S. (red.), 15 sep 2011, Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press. 462 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokAllmänheten

2010

Hulevesien imeyttäminen ja suodattaminen: haitta-aineet ja menetelmät

Valtanen, M., Sillanpää, N., Hätinen, N. & Setälä, H. M., 2010, 47 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

Itämeren tulevaisuus

Bäck, S. (red.), Ollikainen, M. (red.), Bonsdorff, E. (red.), Eriksson, A. (red.), Hallanaro, E-L. (red.), Kuikka, S. (red.), Viitasalo, M. (red.) & Walls, M. (red.), 2010, Helsinki: Gaudeamus. 350 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

2009

Ecosystem services and biodiversity in Europe

Setälä, H., 2009, London: EASAC Secretariat, The Royal Society. 79 s. (EASAC policy report; vol. 2009, nr. 09)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Fil

How to construct ecologically and socially sustainable urban environments? A literature review on climate change, runoff waters and land-use impacts in urban environments

Setälä, H. M., Niemelä, J., Loikkanen, H., Kortteinen, M., Vaattovaara, M., Yli-Pelkonen, V., Kurunmäki, K., Ristisuo, H., Ruth, O., Immonen, S. & Sillanpää, N., 2009, Helsinki: Department of Geography, University of Helsinki. 37 s. (Publicationes Instituti geographici Universitatis Helsingiensis C; nr. C 13)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Kesämökin kalaherkut: ahvennapsikkaista rosvolahnaan

Vetikko, J., Nyberg, K. & Rinne, V., 2009, Helsinki: WSOY. 176 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokAllmänheten

Knowledge-based tools for sustainable governance of energy and climate adaptation in the Nordic periphery (K-Base)

Hukkinen, J. I., Hansen, K. G., Langlais, R., Rasmussen, R. O., Jeppson, S., Levänen, J., Lund Sørensen, F., Schmitt, P. & Lange, S., 2009, Stockholm: Nordregio. 136 s. (Nordic Research Programme 2005-2008 Report; nr. 7)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Suomen metsät ja metsäpolitiikka: kansalaisten näkemyksiä

Valkeapää, A., Paloniemi, R., Vainio, A., Helkama, K., Karppinen, H., Kuuluvainen, J., Ojala, A., Rantala, T., Rekola, M. & Vehkalahti, K., 2009, Helsinki: Helsingin yliopisto, Metsäekonomian laitos. 36 s. (Reports / University of Helsinki, Department of Forest Economics; nr. 55)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

2008

Maritime transportation in the Gulf of Finland in 2007 and in 2015

Kuronen, J., Helminen, R., Lehikoinen, A., Tapaninen, U. & Lehikoinen, A. M., 2008, Turku: Turun yliopisto, Merenkulkualan Koulutus- ja Tutkimuskeskus. 109 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Turun yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Stenius, M. & Niemelä, J., 2008, [Helsinki]: Korkeakoulujen arviointineuvosto. 61 s. (Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja; nr. 11:2008)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokAllmänheten

Vantaanjoen yhteistarkkailu: pohjan piilevät jokien tilan arvioinnissa

Vahtera, H. & Soininen, J., 2008, Helsinki: Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys. 40 s. (Julkaisu / Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys; nr. 60)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

2007

Evaluation of the Finnish National Biodiversity Action Plan 1997-2005

Auvinen, A-P., Hilden, M., Toivonen, H., Primmer, E., Niemelä, J., Aapala, K., Bäck, S., Härmä, P., Ikävalko, J., Järvenpää, E., Kaipiainen, H., Korhonen, K. T., Kumela, H., Kärkkäinen, L., Lankoski, J., Laukkanen, M., Mannerkoski, I., Nuutinen, T., Nöjd, A., Punttila, P. & 4 andraSalminen, O., Söderman, M., Törmä, M. & Virkkala, R., 2007, Helsinki: Finnish Environment Institute. 54 s. (Monographs of the Boreal Environment Research; nr. 29)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Hajakuormituksen vaikutukset järvien ja jokien kalastoon ja ekologiseen tilaan

Sutela, T., Olin, M., Vehanen, T. & Rask, M., 2007, Helsinki: Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. 35 s. (Kala- ja riistaraportteja; nr. nro 411)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokAllmänheten

Torjunta-aineiden esiintyminen pohjavedessä: loppuraportti

Vuorimaa, P., Kontro, M., Rapala, J. & Gustafsson, J., 2007, Helsinki: Suomen ympäristökeskus. 111 s. (Suomen ympäristö; nr. 42/2007)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Vanajaveden-Pyhäjärven reitin rantojen tilan tarkkailu vuonna 2006: perifytontarkkailu

Soininen, J., 2007, [Tampere]: Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys. 38 s. (Julkaisu / Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys r.y; nr. nro 566)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

2006

Ainutlaatuinen Itämeri: Luonto-Liiton Itämeriopas

Ikävalko, J., Karreinen, L., Kuhmonen, A., Myllykoski, M., Nikula, J., Pascale, M., Paulomäki, H., Pertola, S., Ruokanen, L., Rajala, A-M., Savikko, R., Tihverä, S., Uusitalo, L., Vahtera, E. & Zitting, R., 2006, 32 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokAllmänheten

llmansuojelun korkeakouluopetus - kokonaisuus vai yksityiskohdat

Lodenius, M., 2006, Ilmansuojeluyhdistys. (Ilmansuojelu)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokAllmänheten

Pienhiukkasten kaukokulkeumaepisodit Etelä-Suomessa jaksolla 1999-2005

Niemi, J. V., 2006, Helsinki: YTV. 41 s. ([Pääkaupunkiseudun julkaisusarja]B; nr. 2006:18)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokAllmänheten

Suomalainen kalaopas

Lehtonen, H., 2006, Helsinki: WSOY. 235 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokAllmänheten

Suomen kalojen tunnistusopas

Lehtonen, H., Nyberg, K. & Gustafsson, T., 2006, Helsinki: Kalatalouden Keskusliitto. 41 s. (Kalatalouden keskusliiton julkaisu; nr. 157)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Vapaa-ajankalastajan kalenteri 2007

Castren, M. & Nyberg, K., 2006, Vantaa: Ajasto. 162 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokAllmänheten

2005

I Helene Schjerfbecks fotspår: Hanna Svanström-Lodenius 1879-1975

Lodenius, M. & Luther, I., 2005, [Helsingfors]: [s.n.]. 44 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokAllmänheten

Lullulan lumilta: koottuja lintuhavaintoja Karjaan ja Pohjan alueelta tammi-helmikuulta 2005

Willamo, R. & Lunden, K., 2005, Karjaa: Karjaan-Pohjan lintuharrastajat. 23 s. (Lullula; nr. 1)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokAllmänheten

Materiaalinsäästön palveluista liiketoimintaa: kohti jätteiden synnyn ehkäisyä

Halme, M. & Heino, E., 2005, Helsinki: Suomen ympäristökeskus. 67 s. (Suomen ympäristö; nr. 767)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Metallisaasteet haittaavat ja hyödyttävät perhosia

Nuorteva, P., 2005, Helsinki: Tammi. 1 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokAllmänheten

2004

Maapallo: Opettajan materiaali

Cantell, H., Jutila, H., Kankaanrinta, I. K., Tammilehto, M. & Vaalgamaa, S., 2004, WSOY.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

Maapallo: Opettajan materiaali ja opetuskalvot

Cantell, H., Jutila, H., Kankaanrinta, I. K., Tammilehto, M. & Vaalgamaa, S., 2004, WSOY.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

Purovesistöjen merkitys kaupunkiluonnon monimuotoisuudelle

Niemelä, J., Helle, I. & Jormola, J., 2004, Ympäristöministeriö, alueidenkäytön osasto. 116 s. (Suomen ympäristö; nr. 724)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

2003

Maapallo: Suuntana Suomi : oppimis- ja arviointivihko

Cantell, H., Jutila, H., Kankaanrinta, I. K., Tammilehto, M. & Vaalgamaa, S., 2003, WSOY.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

Wet City -veden kiertokulku kaupungissa.

Ruth, O. P. J. & Vaalgamaa, S-M., 2003, Helsinki: Helsingin Vesi. 47 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

2002

Biotechnology for the Environment: Strategy and Fundamentals: Diversity and activity of microbes oxidizing methane and ammonium in northern organic soils under changing environmental conditions.

Martikainen, P. J., Vasara, R. E., Lipponen, M. T., Tuomainen, J., Suutari, M. H. & Servomaa, K., 2002, The Netherlands: Kluwer Academic. 11 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Maapallo: Matkalle Eurooppaan

Cantell, H., Jutila, H., Kankaanrinta, I. K., Tammilehto, M. & Vaalgamaa, S., 2002, WSOY.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

Maapallo: Maailman ympäri: oppimis- ja arviointivihko

Cantell, H., Houtsonen, L., Jutila, H., Kankaanrinta, I. K., Tammilehto, M. & Vaalgamaa, S., 2002, WSOY.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

2001

Maapallo: Maailman ympäri

Cantell, H., Houtsonen, L., Jutila, H., Kankaanrinta, I. K., Tammilehto, M. & Vaalgamaa, S., 2001, WSOY.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

2000

Kalojen iän ja kasvun määritys

Raitaniemi, J., Nyberg, K., Torvi, I., Rahikainen, M., Parmanne, R. & Kytöaho, T., 2000, Helsinki: Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. 232 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell