Avdelningen för klinisk häst- och smådjursmedicin

  • Finland

Aktiviteter 1973 2019

Filter
Medlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

MMM:n asettama pysyvä mikrobilääketyöryhmä (Extern organisation)

Thomas Grönthal (Styrelsemedlem)
22 aug 2018 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Viikin kampus (Extern organisation)

Minna Rajamäki (Styrelsemedlem)
1 jan 2018 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Vahinkoarviolautakunta, MMM (Extern organisation)

Outi Vapaavuori (Expert)
1 mar 201729 feb 2020

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Finnish Veterinary Research Foundation (Eläinlääketieteen tutkimuksen tukisäätiö ETTS) (Extern organisation)

Outi Vapaavuori (Styrelsemedlem)
1 jan 2016 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Suomen Eläinlääketieteen Säätiö (Extern organisation)

Minna Rajamäki (Expert)
1 jan 201531 dec 2018

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

International Committee, Hy (Extern organisation)

Riitta Seppänen (Medlem)
1 sep 201421 nov 2015

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Veterinary Comparative Respiratory Society (Extern organisation)

Minna Rajamäki (Styrelsemedlem)
1 jan 201431 dec 2017

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Vahinkoarviolautakunta, MMM (Extern organisation)

Outi Vapaavuori (Expert)
1 mar 201428 feb 2017

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

European College of Equine Internal Medicine (Extern organisation)

Kati Niinistö (Styrelsemedlem)
nov 2014nov 2017

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Koirien terveystutkimusrahasto (Extern organisation)

Minna Rajamäki (Medlem)
1 jan 201431 dec 2017

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Suomen eläinlääkäriliitto (Extern organisation)

Outi Vapaavuori (Ordförande)
1 jan 2014 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

ECVN (European College for Veterinary Neurology) (Extern organisation)

Tarja Pääkkönen (Expert)
1 jan 2014

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Faculty of Veterinary Medicine (Extern organisation)

Thomas Spillmann (Styrelsemedlem)
2013 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

specialiseringskommite (Extern organisation)

Mikael Morelius (Medlem)
20132014

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Tvåspråkighetskommite vid Helsingfors Universitet (Extern organisation)

Mikael Morelius (Medlem)
20132014

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Patella luksation, medlem i kommite som avgör avvikelser i officielle utlåtanden hos hund (Extern organisation)

Mikael Morelius (Medlem)
20132014

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Opintoasian toimikunta, ELTDK (Extern organisation)

Minna Rajamäki (Medlem)
1 jan 201231 dec 2018

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

The Finnish Veterinary Association (Extern organisation)

Maria Wiberg (Medlem)
20122014

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Suomen eläinlääkäriliitto (Extern organisation)

Outi Vapaavuori (Medlem)
1 jan 201131 dec 2013

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Antimicrobial Working Party, European Medicines Agency (Extern organisation)

Merja Rantala (Styrelsemedlem)
20 jun 2011 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Finnish Veterinary Research Foundation (Eläinlääketieteen tutkimuksen tukisäätiö ETTS) (Extern organisation)

Thomas Spillmann (Styrelsemedlem)
2011 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Vahinkoarviolautakunta, MMM (Extern organisation)

Outi Vapaavuori (Expert)
1 mar 201128 feb 2014

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Fachforum für Kleintiere der DGK-DVG - Vetline.de (Extern organisation)

Thomas Spillmann (Ordförande)
2010 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

board of research and research education of Veterinary Faculty (Extern organisation)

Outi Vainio (Medlem)
20102013

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Koirien terveystutkimusrahasto (Extern organisation)

Outi Vapaavuori (Medlem)
1 jan 2010 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Board of the Neuroscience Center (Extern organisation)

Outi Vainio (Ordförande)
1 jan 201022 apr 2010

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Univ. of Helsinki (Extern organisation)

Maria Wiberg (Medlem)
20102014

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Director,Education and Research Satellite Center in Trace Elements for UNESCO (Extern organisation)

Faik Atroshi (Ordförande)
2010 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Faculty of veterinary medicine (Extern organisation)

Maria Wiberg (Ordförande)
20102014

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

NOVA University , Eläinlääketieteellinen tiedekunta (Extern organisation)

Maria Wiberg (Medlem)
20102011

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Faculty of veterinary medicine (Extern organisation)

Maria Wiberg (Medlem)
20102014

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Scientific committe of the Veterinary Faculty (Extern organisation)

Thomas Spillmann (Medlem)
2010 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Eläinlääketieteellinen tiedekunta, Helsingin Yliopisto (Extern organisation)

Henna P. Laurila (Medlem)
20102013

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Viikin kampuskirjaston neuvottelukunta (Extern organisation)

Outi Vainio (Medlem)
20102012

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

The Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural University Network (Extern organisation)

Henna P. Laurila (Medlem)
1 feb 20101 feb 2012

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

GSNEH (Extern organisation)

Faik Atroshi (Ordförande)
2010 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Finnish Animal Anti-doping Committee (Extern organisation)

Riitta-Mari Tulamo (Sekreterare)
1 jan 2010 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Faculty of veterinary medicine (Extern organisation)

Maria Wiberg (Ordförande)
20102014

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Faculty of veterinary medicine (Extern organisation)

Maria Wiberg (Ordförande)
2010 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Eläinlääketieteellinen tiedekunta (Extern organisation)

Maria Wiberg (Ordförande)
20102014

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Faculty of veterinary medicine (Extern organisation)

Maria Wiberg (Ordförande)
20102014

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

the Viikki Campus Library (Extern organisation)

Outi Vainio (Ordförande)
2010

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Faculty of veterinary medicine (Extern organisation)

Maria Wiberg (Ordförande)
20102011

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Eläinlääketieteellinen tiedekunta (Extern organisation)

Maria Wiberg (Ordförande)
20102014

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

European College of Veterinary Internal Medicine - Companion Animals (Extern organisation)

Thomas Spillmann (Medlem)
2009 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Suomen Kennelliitto (Extern organisation)

Anu Lappalainen (Medlem)
1 jan 2008 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Faculty of veterinary medicine (Extern organisation)

Maria Wiberg (Medlem)
2008 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

NoVAS (Extern organisation)

Anna Hielm-Björkman (Ordförande)
20042014

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Erkki Rajakoski Foundation (Extern organisation)

Riitta-Mari Tulamo (Styrelsemedlem)
1 jan 2004 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Fiscal Committee (Extern organisation)

Riitta-Mari Tulamo (Medlem)
1 jan 2002 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse