Publikationer

Filter
Beställd rapport
2020

Koronapandemian arvioidut vaikutukset tuotantoon ja verotuloihin

Tervala, J., 17 apr 2020, (Insänt) 39 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång

Leader-toimintatavan arviointi : Maaseutuohjelma 2014–2020

Pylkkänen, P., Hyyryläinen, T., Rannanpää, S., Pyykkönen, S., Heikkinen, B., Koivisto, A. & Ranta, T., 2020, Helsinki: Maa- ja metsätalousministeriö. 290 s. (Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja ; vol. 2020, nr. 1)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Politiikkasuositus: Pandemian jälkihoidon tulee olla kestävän kehityksen mukaista

Hukkinen, J., 6 apr 2020, Academy of Finland.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång

Suometsien hoidon tuet ja niiden ilmasto-, vesistö- ja biodiversiteettivaikutukset

Heiskanen, M., Bergström, I., Kosenius, A-K., Laakso, T., Lindholm, T., Mattsson, T., Mäkipää, R., Nieminen, M., Ojanen, P., Rankinen, K., Tolvanen, A., Viitala, E-J. & Peltoniemi, M., 2020, 81 s. (luonnonvara- ja biotalouden tutkimus; vol. 2020, nr. 27)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång

TOVARAMA – Toissijaisen ympäristövahinkovastuun rahoitusmallien vertailu

Tuomainen, J., Pihalehto, M., Kautto, P., Kokko, K., Linna, T., Vähä, E. & Pyy, O., 18 mar 2020, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 281 s. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; vol. 2020, nr. 14)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång
2019

03 - I SEE module guide

Fantini, P., Branchetti, L., Cutler, M., Laherto, A., Levrini, O., Palmgren, E. K., Tasquier, G. & Wilson, C., aug 2019, ISEE, European Union. 32 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång
Fil

04 - Case studies: I SEE project

Tasquier, G., Palmgren, E. K., Barelli, E., Branchetti, L., Fantini, E. P., Laherto, A., Levrini, O. & Wilson, C., aug 2019, ISEE, European Union. 52 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång
Fil

1,5 asteen elämäntavat: Miten voimme pienentää hiilijalanjälkemme ilmastotavoitteiden mukaiseksi?

Lettenmeier, M., Akenji, L., Toivio, V., Koide, R. & Amellina, A., maj 2019, Sitra. 90 s. (Sitran selvityksiä; nr. 148)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång
Fil

Approaches to creating trust in sustainability of bioenergy through effective governance: Summary of findings under Objective 2 of the IEA Bioenergy inter-Task project “Measuring, governing and gaining support for sustainable bioenergy supply chains

Stupak, I., Smith, S. T., Clarke, N., Al-saedi, T., Beniušienė, L., Bentsen, N. S., Cheung, Q., van Dam, J., Dale, V., Diaz Chavez, R., Fritsche, U., Futter, M., Gan, J., Hakala, K., Horschig, T., Junginger, M., Kitigawa, Y., Kittler, B., Kline, K., Lalonde, C. & 19 andra, Larsen, S., Lazdina, D., Thuy, P. T., Mansoor, M-M., Mupondwa, E., Nair, S., Newlands, N., Nichiforel, L., Palviainen, M., Stanturf, J., Schaubach, K., Sierra, J. A. P., Tilvikiene, V., Titus, B., Thrän, D., Utarte, S., Ukonmaanaho, L., Varnagirytė-Kabašinskienė, I. & Wellisch, M., 2019, Copenhagen: University of Copenhagen. 36 s. (IEA Bioenergy Report; nr. 03)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Country report on Living independently and being included in the community - Finland

Katsui, H., Valkama, K. & Kröger, T., 20 maj 2019, Bryssel: The Academic Network of European Disability Experts (ANED). 22 s. (The right to live independently and to be included in the community in the European States: ANED synthesis report; vol. 2018-19, nr. Task 1.2)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång

Elonkirjo ehtyy – suosituksia luonnon monimuotoisuuden tuvaamiseksi

Kotiaho, J., Niemelä, J., Sääksjärvi, I. E., Schulman, L., Mönkkönen, M., Boström, C., Jutila, H., Halme, P., Koljonen, S., Oldén, A., Kontula, T. & Hautakangas, S., 1 jan 2019, 1/2019 red. Jyväskylä: JYU.Wisdom. 15 s. (Wisdom Letters; nr. 1/2019)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Energian tuotannon valmisteverotuksen kehittäminen Suomessa: Vero-ohjauksen arviointia hiilineutraalisuustavoitteen näkökulmasta

Koljonen, T., Laukkanen, M., Ollikainen, M., Lehtilä, A., Eerola, E., Koreneff, G., Kyritsis, E., Lindroos, T., Ollikkai, K., Pursiheimo, E., Rämä, M. & Siikavirta, H., 2019, Teknologian tutkimuskeskus VTT. 101 s. (VTT Technology; nr. 359)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

European Semester 2018/2019 country fiche on disability: Finland

Katsui, H., Valkama, K. & Kröger, T., 4 mar 2019, Brussels: European Commission. 35 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång
Fil

Forest-Based Climate Mitigation: Lessons from REDD+ Implementation

Duchelle, A. E., Seymour, F., Brockhaus, M., Angelsen, A., Larson, A., Moira, M., Wong, G. Y., Pham, T. T. & Martius, C., nov 2019, Washington: World Resources Institute. 32 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång
Fil

Grasslands, biodiversity and business

Birge, T., dec 2019, Riga: Latvian Fund for Nature. 116 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång

HIILINEUTRAALIUS ILMASTOPOLITIIKASSA – VALTIOT, ALUEET JA KUNNAT

Seppälä, J., Saikku, L., Soimakallio, S., Lounasheimo, J., Regina, K. & Ollikainen, M., 2019, Suomen ilmastopaneeli. 57 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Ilmastokasvatus ja tunteet

Pihkala, P., 11 dec 2019, Helsinki: Biologian ja maantieteen opettajien liitto (BMOL). 62 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång

Kipsi maanparannusaineena – hyödyt ja haitat maan kasvukunnolle

Mattila, T. J., Manka, V. & Rajala, J., 2019, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. 30 s. (Raportteja / Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti; nr. 192)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång

Kohti dialogia: Vapaa-ajan asuminen Etelä-Savon voimavaraksi

Rantanen, M. (red.), Pihkala, T. (red.), Hyyryläinen, T. (red.) & Kujala, S. (red.), okt 2019, Mikkeli: Ruralia-instituutti. 56 s. (Ruralia-instituutin raportteja; nr. 198)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång

Kooperativ verksamhet som inlärningsmodell för företagande

Hytinkoski, P., Troberg, E. & Troberg, A. (Översättare), 11 sep 2019, Pellervo Coop Center: Osuustoimintakeskus Pellervo. 23 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Kuivatus kuntoon peltolohko kerrallaan

Mattila, T. J., Rajala, J., Ajosenpää, H. & Mynttinen, R., 2019, Mikkeli: Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. 64 s. (Raportteja / Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti; nr. 195)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång

Living Lab country report: Finland

Heiskanen, E., Laakso, S., Apajalahti, E-L. & Matschoss, K., 2019, ENERGISE project. 49 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång
Fil

Matkailijalle merkityksellinen vastuullisuus majoitus- ja ruokapalveluissa

Väisänen, H-M., 15 aug 2019, Mikkeli: Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. 47 s. (Raportteja / Ruralia-instituutti ; nr. 196)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång

Megatrends in Africa

Vastapuu, L., Mattlin, M., Hakala, E. & Pellikka, P., 2019, Helsinki: Ministry for Foreign Affairs of Finland. 56 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång

Miksi hiilinielut ovat yhteiskuntapolitiikkaa? Strategic Research Council Policy Brief

Hukkinen, J., Forsius, M., Mäkipää, R., Berninger, K., Kuusela, S. & Järvensivu, P., 1 feb 2019, Helsinki: Academy of Finland. 5 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång

Murukestävyys maan kasvukunnon mittarina

Ravander, J., Mattila, T. J. & Rajala, J., 2019, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. 43 s. (Raportteja / Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti; nr. 191)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång

Opettajien ja oppilaiden kokemuksia pelillisyydestä ja ulkona oppimisesta: Ihan pihalla! -hankkeen arviointi 2016–2018

Lukkarinen, I. & Uitto, A., 14 maj 2019, Helsinki: Suomen ympäristökeskus. 68 s. (Suomen ympäristökeskuksen raportteja; nr. 17/2019)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång

Overview of national climate change advisory councils

Weaver, S., Lötjönen, S. & Ollikainen, M., 2019, Suomen ilmastopaneeli. 39 s. (The Finnish Climate Change Panel Report; vol. 2019, nr. 3)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Peltohavaintoja - aistinvarainen tarkastelu maan kasvukunnon mittarina

Mattila, T. J., Rajala, J. & Mynttinen, R., 2019, Mikkeli: Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. 60 s. (Raportteja / Helsingin yliopisto Ruralia institutti; nr. 197)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång

Pohjanlahden siikakantojen perinnöllinen erilaistuminen ja merialueen siikasaaliiden alkuperä

Koljonen, M-L., Veneranta, L., Kallio-Nyberg, I., Koskiniemi, J. & Jokikokko, E., 2019, Luonnonvarakeskus (Luke). 52 s. (Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus; vol. 2019, nr. 56)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Päästövähennyspolku kohti hiilineutraalia suomea - hahmotelma

Seppälä, J., Savolainen, H., Sironen, S., Soimakallio, S. & Ollikainen, M., 2019, Suomen ilmastopaneeli. 18 s. (Suomen Ilmastopaneeli Raportti; vol. 2019, nr. 7)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Ruokaympäristön osatekijät ja ohjauskeinot

Erkkola, M., Fogelholm, M., Konttinen, H., Laamanen, J-P., Mäenpää, E., Nevalainen, J., Nikula, H., Pirttilä, J., Uusitalo, L. & Saarijärvi, H., 30 aug 2019, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 227 s. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; vol. 2019, nr. 51)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång

Skenaarioanalyysi metsien kehitystä kuvaavien mallien ennusteiden yhtäläisyyksistä ja eroista

Kalliokoski, T., Heinonen, T., Holder, J., Lehtonen, A., Mäkelä, A., Minunno, F., Ollikainen, M., Packalen, T., Peltoniemi, M., Pukkala, T., Salminen, O., Schelhaas, M-J., Seppälä, J., Vauhkonen, J. & Kanninen, M., 2019, Suomen ilmastopaneeli. 88 s. (Suomen ilmastopaneeli. Raportti; nr. 2/2019)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång

Suomen urheiluopistojen aluetaloudelliset vaikutukset

Kujala, S. M., Hakala, O. H. & Törmä, H. K., 2019, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 34 s. (Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, Raportteja; nr. 193)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång

Valtion omistajaohjauksen arviointi = Utvärdering av statens ägarstyrning = Evaluation of government ownership steering

Tuominen-Thuesen, M., Henrik, P., Sievänen, R., Karlsson, S., Ali-Yrkkö, J., Pajarinen, M. & Ahonen, P., sep 2019, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 115 s. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; nr. 2019:54)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång
Fil

Voiko maan kasvukuntoa kehittää? Kokemuksia 8 peltolohkolta neljältä vuodelta.

Mattila, T. J. & Rajala, J., 2019, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. 37 s. ( Raportteja/Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti; nr. 200)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång
2018

Addressing the Legacy of Colonialism: Seminar report

Hakala, E. S., 3 maj 2018, Helsinki: Historians Without Borders. (HWB Reports; nr. 2)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång
Fil

Ammatillisen koulutuksen tila ja tulevaisuus maaseutualueilla

Enbuska, M. L., 2018, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 28 s. (Raportteja / Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti; vol. 2018, nr. 176)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång

Better Policies Accelerate Clean Energy Transition: Focus on energy system flexibility

Karimi, F., Lund, P. D., Skytte, K. & Bergaentzlé, C., 16 feb 2018, Oslo: Nordic Energy Research. 11 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång
Fil
Öppen tillgång
Fil

Energise Living Labs Workshop Report: Deliverable 3.3

Matschoss, K. J., Laakso, S. & Heiskanen, E., 19 feb 2018, ENERGISE project. 25 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång
Fil

Erätalouteen liittyvän yritystoiminnan nykytila ja kehittämisedellytykset

Pohja-Mykrä, M. K., Matilainen, A-M. K., Kujala, S. M., Hakala, O. H., Harvio, V., Törmä, H. K. & Kurki, S. P., 24 maj 2018, Valtioneuvoston kanslia. 203 s. (Valtioneuvoston selvitys- ja julkaisutoiminta; vol. 2018, nr. 40)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång

Etelä-Savon vapaa-ajan asumisen aluetaloudelliset vaikutukset nykytilanteessa ja tulevaisuuden skenaarioissa

Kujala, S. M., Hakala, O. H., Törmä, H. K., Rantanen, M. M., Czarnecki, A. & Hyyryläinen, T. T., nov 2018, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 46 s. (Ruralia-instituutti / Raportteja; nr. 187)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång