Publikationer 1974 2019

Filter
Beställd rapport
2019

Skenaarioanalyysi metsien kehitystä kuvaavien mallien ennusteiden yhtäläisyyksistä ja eroista

Kalliokoski, T., Heinonen, T., Holder, J., Lehtonen, A., Mäkelä, A., Minunno, F., Ollikainen, M., Packalen, T., Peltoniemi, M., Pukkala, T., Salminen, O., Schelhaas, M-J., Seppälä, J., Vauhkonen, J. & Kanninen, M., 2019, Suomen ilmastopaneeli. 88 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång

Suomen urheiluopistojen aluetaloudelliset vaikutukset

Kujala, S. M., Hakala, O. H. & Törmä, H. K., 2019, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 34 s. (Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, Raportteja; nr. 193)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång
2018

Ammatillisen koulutuksen tila ja tulevaisuus maaseutualueilla

Enbuska, M. L., 2018, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 28 s. (Raportteja / Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti; vol. 2018, nr. 176)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång

Erätalouteen liittyvän yritystoiminnan nykytila ja kehittämisedellytykset

Pohja-Mykrä, M. K., Matilainen, A-M. K., Kujala, S. M., Hakala, O. H., Harvio, V., Törmä, H. K. & Kurki, S. P., 24 maj 2018, Valtioneuvoston kanslia. 203 s. (Valtioneuvoston selvitys- ja julkaisutoiminta; vol. 2018, nr. 40)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång

Etelä-Savon vapaa-ajan asumisen aluetaloudelliset vaikutukset nykytilanteessa ja tulevaisuuden skenaarioissa

Kujala, S. M., Hakala, O. H., Törmä, H. K., Rantanen, M. M., Czarnecki, A. & Hyyryläinen, T. T., nov 2018, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 46 s. (Ruralia-instituutti / Raportteja; nr. 187)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång

Geenien muokkaus uusilla tekniikoilla - kasvit, eläimet, mikrobit

Ahteensuu, M., Grönholm, M., Joutsjoki, V., Jäntti, J., Lohtander-Buckbee, K., Ritala-Nurmi, A., Ruohonen-Lehto, M., Siipi, H. & Teeri, T., 2018, Helsinki: Biotekniikan neuvottelukunta. 24 s. (BTNK:n julkaisu; nr. 8)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång

Guidelines for Sustainable Forest Biomass Production – Challenges in view of an emerging bioeconomy: Executive summary

Bruckman, V. J., Evans, A., Helmisaari, H-S. M., Stupak, I. & Titus, B., 5 jul 2018, 9 red. Vienna, Austria: Austrian Academy of Sciences (OeAW). 21 s. (KIOES Opinions; nr. 9)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång

Hyvinvointitiedosta toimintaa ja paikkaperustaisia hyvinvointiratkaisuja

Pylkkänen, P. H., Hyyryläinen, T. T., Kuuva, N. M. & Miettinen, A., 27 sep 2018, Mikkeli: Ruralia-instituutti. 30 s. (Julkaisuja / Helsingin yliopisto, Ruralia-institutti)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång
Fil

Ikäihmisten ruokapalvelut muuttuvassa toimintaympäristössä

Valve, R., Itkonen, S., Huhtala, M., Jämsén, P., Mertanen, E., Mäkeläinen, P., Paavola, S., Raulio, S., Suominen, M. & Tuikkanen, R., 12 dec 2018, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 87 s. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; nr. 73/2018)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång

Ilmastopaneelin näkemykset pitkän aikavälin päästövähennystavoitteen asettamisessa huomioon otettavista seikoista: Ilmastopaneelin muistio asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen pyyntöön

Ollikainen, M. M. O., Asikainen, A., Järvelä, M., Kanninen, M. T., Kopsakangas-Savolainen, M., Kulovesi, K., Lanki, T., Laukkanen, M., Liimatainen, H., Linnanen, L., Regina, K., Ratinen, I., Seppälä, J. & Viisanen, Y., 2018, Suomen ilmastopaneeli. 28 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång
Fil

Kationinvaihtokapasiteetin määritys ja käyttö viljavuusanalyysin tulkinnassa

Mattila, T. J. & Rajala, J. A., 2018, Mikkeli: Ruralia-instituutti. 36 s. (Raportteja; nr. 179)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Kuinka maan kasvukuntoa kehitetään? Havaintoja kahdeksalta tilalta Varsinais-Suomesta, Satakunnasta ja Etelä-Pohjanmaalta.

Mattila, T. J., Manka, V., Rajala, J. A., Ajosenpää, H., Luokkakallio, J. & Tuononen, M., 2018, Mikkeli: Ruralia-instituutti. 56 s. (Raportteja; nr. 189)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Luonnontuotealan hanketoiminta 2015–2018

Wallius, V., Aho, M. & Rutanen, J. S., 2018, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 75 s. (Ruralia-instituutti / Raportteja; nr. 190)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång

Luonnontuotealan raaka-aineiden saatavuuden parantaminen

Rutanen, J. S., 2018, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 34 s. (Ruralia-instituutti. Raportteja; nr. 178)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång

Maatalouden ja elintarvikealan tulevaisuus Etelä-Savossa vuoteen 2030

Rikkonen, P., Väisänen, H-M. E., Heikkilä, L., Korhonen, K. & Suokas, B. K., 2018, Helsinki: Luonnonvarakeskus (Luke). 58 s. (Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus; nr. 24/2018)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Metsätalouskäyttöön soveltumattomien ojitettujen soiden jatkokäyttö - Quantification and valuation of ecosystem services to optimize sustainable re-use for low-productive drained peatlands: LIFEPeatLandUse (LIFE12 ENV/FI/000150) 2013 – 2018 LAYMAN’S REPORT Tekijät /

Tolvanen, A., Saarimaa, M., Ahtikoski, A., Haara, A., Hotanen, J-P., Juutinen, A., Kojola, S., Kurttila, M., Nieminen, M., Nousiainen, H., Parkkari, M., Penttilä, T., Sarkkola, S., Tarvainen, O., Minkkinen, K. J., Ojanen, P. J., Hjort, J., Kotavaara, O., Rusanen, J., Sormunen, H. & 11 andraAapala, K., Heikkinen, K., Karppinen, A., Martinmäki-Aulaskari, K., Sallantaus, T., Tuominen, S., Vilmi, A., Kuokkanen, P., Rehell, S., Ala-Fossi, A. & Huotari, N., 2018, Helsinki: Luonnonvarakeskus (Luke). 18 s. (Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus; nr. 48/2018)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång

Miten vältän maan haitallisen tiivistymisen maatalousrenkaiden avulla?

Mattila, T. J. & Rajala, J. A., 2018, Mikkeli: Ruralia-instituutti. 41 s. (Raportteja; nr. 175)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång

Osuuskuntaa perustamaan

Klen, T. T. O. & Tiljander, P., 2018, (!!In preparation) 40 s. (Ruralia-instituutin Raportteja-sarja)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Pikamenetelmät kasvin ravinnetilan kuvaajana

Mattila, T. J., Manka, V. & Rajala, J. A., 2018, Mikkeli: Ruralia-instituutti. 23 s. (Raportteja; nr. 185)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Uusia menetelmiä maaperästä vapautuvan typen määrän arviointiin

Kinnunen, O., Mattila, T. J. & Rajala, J. A., 2018, Mikkeli: Ruralia-instituutti. 31 s. (Raportteja; nr. 188)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

”Yksi yhdestä” -malli osana sääntelyn kehittämistä ja arviointia

Tuominen-Thuesen, M., Sievänen, R. J. M., Ljungman, J., Kuusela, H., Ahonen, P. P. & Uusikylä, P., mar 2018, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 139 s. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja ; nr. 13/2018)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång
Fil
2017

Aasianrunkojäärän (Anoplophora glabripennis) kartoitus Helsingissä

Jokinen, M., Koskikallio, V., Raisio, J. & Heliövaara, K. T., 1 jun 2017, Helsinki: Helsingin kaupunki. 33 s. (Kaupunkiympäristön julkaisuja; nr. 2017:2)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Aluehistorian tutkimuksen käynnistäminen: Aluehistorian tutkimus- ja kehittämishankkeen viisivuotisraportti 2011–2016

Riukulehto, S. J., 2017, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 66 s. (Raportteja / Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti; nr. 164)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

A model development and application guide for generating an enhanced forest inventory using airborne laser scanning data and an area-based approach

White, J. C., Tompalski, P., Vastaranta, M. A., Wulder, M. A., Saarinen, N. P., Stepper, C. & Coops, N. C., 2017, Victoria, BC: Natural resources Canada. 48 s. (Canadian Wood Fibre Centre. Information report; nr. FI-X-018 )

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

De regionalekonomiska effekterna av Katternökoncernens verksamhet

Kinnunen, J., Hakala, O. H., Kujala, S. M. & Törmä, H. K., okt 2017, Seinäjoki: Ruralia-institutet. 41 s. (Helsingfors universitet, Ruralia-institutet, Rapporter; nr. 174)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång

ENERGISE Good practice report: capturing cross-cultural interventions: Deliverable 3.1

Laakso, S. & Heiskanen, E., 21 sep 2017, ENERGISE project. 73 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång
Fil

ENERGISE Living Labs background report: Deliverable 3.2

Laakso, S., Heiskanen, E. & Matschoss, K. J., 14 nov 2017, ENERGISE project. 41 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång
Fil

Hajautetun uusiutuvan energian mahdollisuudet ja rajoitteet (HEMU)

Peura, P., Hiltunen, E., Haapanen, A., Auvinen, K., Soukka, R., Törmä, H. K., Kujala, S. M., Pohjola, J., Mäkiranta, A., Välisuo, P., Grönman, K., Kumar, R., Rasi, S., Lehtonen, E. & Anttila, P., 1 mar 2017, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 109 s. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; nr. 35/2017)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Identifying, Quantifying and Qualifying Biocultural Diversity: Assessment of Biocultural Diversity

Vierikko, K. H., Andersson, E., Branquinho, C., Elands, B., Fischer, L. K., Goncalves, P., Grilo, F., Haase, D., Ioja, C., Kowarik, I., Lindgren, J. M., Mendes, R., Niemelä, J. K., Pieniniemi, M., Principe, A., Puttonen, M., Santos-Reis, M., Teixeira, D., Vieira, J. & Yli-Pelkonen, V. J., sep 2017, Green surge. 63 s. (Technical Report; vol. September 2017)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång

Japanese tourists in Finland, Estonia and Latvia – a literature review

Suvanto, H. M. K., Sudakova, L., Kattai, K., Grīnberga-Zālīte, G. & Bulderberga, Z., 2017, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 41 s. (Reports; vol. 2017, nr. 166)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång

Jämsän metsätiekokeissa käytettävän seostuhkan sisältämien aineiden huuhtoutuminen

Ryhti, K. M., Lindroos, A-J., Kaakkurivaara, T., Ilvesniemi, H., Uusitalo, J. & Helmisaari, H-S. M., 28 apr 2017, Helsinki: Luonnonvarakeskus (Luke). 39 s. (Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus; nr. 26/2017)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång

Kanta-Hämeen potentiaalisten kaivosten aluetaloudelliset vaikutukset

Tiainen, M., Kujala, S. M., Ahtola, T., Eilu, P., Grönholm, S., Hakala, O. H., Istolahti, P. J., Jumppanen, A. I., Kärkkäinen, N., Rasilainen, K. & Törmä, H. K., 30 mar 2017, Espoo: Geologian tutkimuskeskus. 124 s. (Tutkimusraportti / Geologian tutkimuslaitos; nr. 229)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång

Katternö-konsernin toimintojen aluetaloudelliset vaikutukset

Kinnunen, J., Hakala, O. H., Kujala, S. M. & Törmä, H. K., okt 2017, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 42 s. (Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, Raportteja; nr. 173)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång

Leading the way to a European circular bioeconomy strategy

Hetemäki, L., Hanewinkel, M., Myus, B., Ollikainen, M. M. O., Palahi, M. & Trasobares, A., 2017, European Forest Institute. 50 s. (From science to policy; nr. 5)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Luomutuotanto 2020 - Aluetaloudelliset vaikutukset ja asema julkisella sektorilla

Viitaharju, L., Kujala, S. & Törmä, H., 2017, Seinäjoki, Mikkeli: Ruralia-instituutti. 182 s. (Raportteja / Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti; nr. 170)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Metsätoimialan tulevaisuuden skenaarioiden aluetaloudelliset vaikutukset Etelä-Savossa

Kujala, S. M., Kinnunen, J., Hakala, O. H. & Törmä, H. K., aug 2017, Mikkeli: Helsingin yliopisto. 34 s. (Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, Raportteja; nr. 172)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång

Petoeläinten vaikutukset porotalouden tuottavuuteen, tuloihin ja taloudelliseen kestävyyteen : Makera-hankkeen loppuraportti

Kumpula, J., Pekkarinen, A-J., Tahvonen, O. I., Siitari, J. & Törmänen, H., 2017, 12 red. Helsinki: Luonnonvarakeskus (Luke). 50 s. (Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus; nr. 12/2017)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Ristiinan Brahelinnan eilen, tänään, huomenna: Everstinvirkatalon rakennushistoria, inventointikertomus ja käyttösuunnitelma

Riukulehto, S. (red.), Rantanen, M. (red.) & Luostarinen, M. (red.), 2017, Seinäjoki ja Mikkeli: Ruralia-instituutti. 103 s. (Raportteja / Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti; nr. 167)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Räätälöimällä ammattikeittiöihin - Selvitys pienten elintarvikeyritysten ja ammattikeittiöiden välisistä lähi-innovaatioista

Viitaharju, L., Väisänen, H-M. & Lähdesmäki, M., 2017, Seinäjoki, Mikkeli: Ruralia-instituutti. 59 s. (Raportteja / Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti; nr. 163)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång

Seinäjoen ammattikorkeakoulun aluetaloudelliset vaikutukset vuosina 1992-2017

Kujala, S. M., Kinnunen, J., Hakala, O. H. & Törmä, H. K., okt 2017, Seinäjoki: Seinäjoen ammattikorkeakoulu. 43 s. (Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia; nr. 27)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Toimivat salaojitusmenetelmät kasvintuotannossa (TOSKA): Loppuraportti 2017

Äijö, H., Nurminen, J., Myllys, M., Sikkilä, M., Salo, H., Paasonen-Kivekäs, M., Turunen, M., Koivusalo, H., Alakukku, L. & Puustinen, M., 2017, Helsinki: Salaojituksen tutkimusyhdistys ry. 112 s. (Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedote; nr. 33)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång
Fil

Toimivat salaojitusmenetelmät kasvintuotannossa (TOSKA): Loppuraportti 2017

Äijö, H., Myllys, M., Sikkilä, M., Salo, H., Nurminen, J., Häggblom, O., Turunen, M., Paasonen-Kivekäs, M., Warsta, L., Koivusalo, H., Alakukku, L. & Puustinen, M., 2017, Helsinki: Salaojituksen tutkimusyhdistys ry. 109 s. (Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedote; nr. 32)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång
Fil

Tutkijoiden pääviestit metsien käytön ilmastovaikutuksista

Seppälä, J., Asikainen, A., Kalliokoski, T. K., Kanninen, M. T., Koskela, S., Ratinen, I. & Routa, J., 17 maj 2017, Suomen ilmastopaneeli. 18 s. (Raportti; nr. 1/2017)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång

Vähähiilisen puurakentamisen aluetaloudelliset vaikutukset Kymenlaaksossa ja Kouvolassa

Törmä, H. K. & Istolahti, P. J., 2017, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 21 s. (Raportteja - Helsingin yliopisto. Ruralia-instituutti ; nr. 168)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

2016

AB Seinäjoki: Kohti agrobiotalouden innovaatioyhteisöä

Sivula, A., Suutari, T. M., Jumppanen, A. I. & Ahvenniemi, M., 2016, Seinäjoki: Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy. 64 s. (Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä; nr. 116)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

A Systematic Approach to Strengthening Capacities on Climate Change and Natural Resource Management in West Africa

Fobissie Blese, K., Kanninen, M. T. & Etongo, D., 2016, Helsinki: Viikki Tropical Resource Institute, University of Helsinki. 7 s. (VITRI Brief; nr. 2)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång
Fil

Better dairy cattle breeds and better management can improve the livelihoods of the rural poor in Senegal

Marshall, K., Tebug, S., Juga, J. K., Tapio, M. & Missohou, A., 2016, ILRI. 6 s. (ILRI Research Brief; vol. March 2016, nr. 65)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång

Etelä-Savon ja Henanin maakunnan luomuyhteistyömahdollisuudet

Mynttinen, R. & Mynttinen, S., 2016, 68 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång