Publikationer 1971 2022

Filter
Kapitel
2017

Genetic modifications of horticultural plants by induced mutations and transgenic approach

Suprasanna, P., Ganapathi, T. R., Ghag, S. B., Jain, S. M., Lambardi M., A-S. A. A. (red.) & J.M., A-K. (red.), 2017, IX International Symposium on In Vitro Culture and Horticultural Breeding. Abul-Soad, A. A., Al-Khayri, J. M. & Lambardi, M. (red.). Leuven: International Society for Horticultural Science, s. 219-232 14 s. (Acta Horticulturae; vol. 1187).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Governing clean energy transitions in China and India

Isoaho, K. L. H., Goritz, A. & Schulz, N., 2017, The Political Economy of Clean Energy Transitions. Arent, D., Arndt, C., Miller, M., Tarp, F. & Zinaman, O. (red.). Oxford: Oxford University Press, s. 231-249 19 s. (WIDER Studies in Development Economics).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Grain Legumes: an Overview

Stoddard, F. L., maj 2017, Legumes in Cropping Systems. Murphy-Bokern, D., Stoddard, F. L. & Watson, C. A. (red.). Wallingford: CAB International, s. 70-87 18 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Gum arabic and aromatic resins

Luukkanen, M. O., Hassan, B. A. & De Leeuw, J., 2017, Biodiversity-based value chains: A review of best practices for selected biodiversity-based value chains that promote pro-poor conservation in the Horn of Africa. De Leeuw, J., Carsan, S., Koech, G., Yayé, A. D. & Nyongesa, J. (red.). Nairobi: World Agroforestry Centre, s. 26-45 20 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Öppen tillgång

Health Aspects of Mono- and Disaccharides

Raben, A. B., Macdonald, I. A. & Fogelholm, G. M., 1 jan 2017, Carbohydrates in Food. Eliasson, A-C. (red.). 3. red. Boca Raton: CRC Press, s. 93-146 54 s. 3

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Helsingin rauhanneuvottelujen toiset kasvot – acehilaiset naiset haastavat katsomaan rauhaa toisin

Jauhola, K. M., 2017, Rauhan haaveita: WILPF, Suomi 90 vuotta. Laine, A. (red.). WILPF, Suomen osasto ry., s. 25-28 4 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Öppen tillgång

How are message characteristics, past consumption and false beliefs associated with intentions to consume meat and plant-based alternatives in future?

Hartikainen, H. & Vainio, S. A., 2017, Susdiet Newsletter . INRA, Vol. 6. s. 7-8 2 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Öppen tillgång

Image quality assessment and outliers filtering in an image-based animal supervision system

Khoramshahi, E., Hietaoja, J., Valros, A., Yun, J. & Pastell, M., 2017, Biometrics: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications. Hershey, United States: IGI Global, 17 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Individual Forest Owners in Context

Westin, K., Eriksson, L., Lidestav, G., Karppinen, H. M. T., Haugen, K. & Nordlund, A., 1 jan 2017, Globalisation and Change in Forest Ownership and Forest Use: Natural Resource Management in Transition. Keskitalo, E. C. H. (red.). London: Palgrave Macmillan , s. 57-95 39 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Interactions Between Forest Owners and Their Forests

Lidestav, G., Thellbro, C., Sandström, P., Lind, T., Holm, E., Olsson, O., Westin, K., Karppinen, H. M. T. & Ficko, A., 1 jan 2017, Globalisation and Change in Forest Ownership and Forest Use: Natural Resource Management in Transition. Keskitalo, E. C. H. (red.). London: Palgrave Macmillan , s. 97-137 41 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Introduction: Perspectives on legume production and use in European agriculture

Watson, C. A. & Stoddard, F. L., maj 2017, Legumes in Cropping Systems. Murphy-Bokern, D., Stoddard, F. L. & Watson, C. A. (red.). Wallingford: CAB International, s. 1-17 17 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Introduction

Kurmayer, R., Sivonen, A. K. & Salmaso, N., 2017, Molecular tools for the detection and quantification of toxigenic cyanobacteria. Kurmayer, R., Sivonen, K., Wilmotte, A. & Salmaso, N. (red.). New York: Wiley, s. 1-18 18 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Introductory keynote: Co-operative entrepreneurship education against the rise of youth unemployment and the decline of decent work

Hytinkoski, P. A. & Klen, T. T. O., 2017, Co-operative Studies in Education Curricula: New Forms of Learning and Teaching. Henrÿ, H., Hytinkoski, P. & Klén, T. (red.). Mikkeli: Ruralia-instituutti, s. 122 - 126 5 s. (Publications/University of Helsinki Ruralia Institute; nr. 35).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Öppen tillgång

Is There a New European Forest Owner? The Institutional Context

Keskitalo, E. C. H., Lidestav, G., Karppinen, H. M. T. & Zivojinovic, I., 1 jan 2017, Globalisation and Change in Forest Ownership and Forest Use: Natural Resource Management in Transition. Keskitalo, E. C. H. (red.). London: Palgrave Macmillan , s. 17-55 39 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Johdanto

Helenius, J. P., 31 maj 2017, Agroekologinen symbioosi ravinne- ja energiaomavaraisessa ruoantuotannossa. Helenius, J., Koppelmäki, K. & Virkkunen, E. (red.). Helsinki: Ympäristöministeriö, Vol. 18/2017. s. 12-15 4 s. (Ympäristöministeriön raportteja; vol. 18/2017).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Öppen tillgång

Jordbruket och miljöbelastningen

Alakukku, L., 2017, Världen förändras - förändras jordbruket?. Seppänen, M. & Kymäläinen, H-R. (red.). 2nd red. Unigrafia, s. 236-238

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Kalle Maijala

Mäki-Tanila, A. V., 2017, Suomalainen tiedeakatemia : vuosikirja 2016: Finnish Academy of Science and Letters Academia Scientiarium Fennica. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, Vol. 2016. s. 84-88 5 s. (Vuosikirja : Suomalaisen tiedeakatemian vuosikirja).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Öppen tillgång
Fil

Kasvintuotanto edistyy tutkimustietoon tukeutuen

Helenius, J. P., 2017, Maailma muuttuu - muuttuko maatalous?. Seppänen, M. & Kymäläinen, H-R. (red.). 2 red. Helsinki: Unigrafia, s. 21-25 5 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Kasvinvuorotus osaksi viljelysuunnittelua ja viljelyä

Keskitalo, M., Peltonen, S. & Alakukku, L., 2017, Peltojen kunnostus. Peltonen, S. & Anttila, S. (red.). [Vantaa]: ProAgria Keskusten Liitto, s. 39-43 5 s. (Tieto tuottamaan; vol. 143)(ProAgria Keskusten Liiton julkaisuja; nr. 1153).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Kelot - Kalevalaisen metsän ominaispiirre

Aakala, T. & Kuuluvainen, T., 29 maj 2017, Viena vieköön - matka kaalevalaiseen luontoon ja kulttuuriin. Vanhatalo, A., Niemelä, P., Kuuluvainen, T. & Vasander, H. (red.). Helsinki: Helsingin yliopiston metsätieteiden laitos, s. 235-244 9 s. (Helsingin yliopiston metsätieteiden laitoksen julkaisuja; nr. 9).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Kelpaako malliksi, miten jatketaan?

Helenius, J. P. & Koppelmäki, K., 31 maj 2017, Agroekologinen symbioosi ravinne- ja energiaomavaraisessa ruoantuotannossa. Helenius, J., Koppelmäki, K. & Virkkunen, E. (red.). Helsinki: Ympäristöministeriö, s. 56-57 2 s. (Reports of the Ministry of the Environment; vol. 2017, nr. 18).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Öppen tillgång
Fil

Kestävä koulutus osana toimivaa innovaatioympäristöä

Rantanen, M., okt 2017, Kokeiluilla yrittäjyyttä ja yhteistyötä: SHAKE - innovaatiokokeilujen uusi malli. Kantanen, M. & Torniainen, A-M. (red.). Mikkeli: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, s. 15-26 12 s. (Xamk kehittää / Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu; nr. 21).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Kuluttaja, kansalainen ja asiakas: Nuoren asema palvelun näyttämöillä ja taustatiloissa

Kylkilahti, E. A. M., 27 okt 2017, Nuoret aikuiset hyvinvointipalvelujan käyttäjinä ja kohteina. Aaltonen, S. & Kivijärvi, A. (red.). Helsinki: Nuorisotutkimusseura Nuorisotutkimusverkosto, s. 237-257

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

La revalorización de los datos personales: ¡una genuina tarea de las cooperativas!,

Henry, H. C. K., 2017, Empleo, innovación e inclusión en la economía social: Problemática jurídica y social. Fajardo Garcia, G. (red.). Valencia: CIRIEC-España , Vol. 2017. s. 109-112 4 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Leipomoala - perinteitä, haasteita ja mahdollisuuksia

Salovaara, H. O., Virtanen, T. & Jussila, A., 2017, Leivonnan teknologia : Ruokaleipä. Helsinki: Suomen Leipuriliitto ry, s. 260-265

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Liiketaloustiede tuottaa työkaluja maatilayritysten johtamiseen

Sipiläinen, T. A. I., Sumelius, J. H., Ryhänen, M. J. & Rantamäki-Lahtinen, L. M., 2017, Maailma muuttuu - muuttuuko maatalous? . Seppänen, M. & Kymäläinen, H-R. (red.). 2 red. Unigrafia, 10 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Lypsykarjan genominen valinta

Juga, J. K., Sillanpää, M. J., Mäntysaari, E. A., Mäki-Tanila, A. V. & Uimari, J. P., 2017, Maailma muuttuu - muuttuuko maatalous?. Seppänen, M. & Kymäläinen, H-R. (red.). 2 red. Helsinki: Unigrafia, s. 220 - 226 7 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Maan muokkaustavan valinta

Alakukku, L., 2017, Peltojen kunnostus. Peltonen, S. & Anttila, S. (red.). [Vantaa]: ProAgria Keskusten Liitto, s. 60-62 3 s. (Tieto tuottamaan; vol. 143)(ProAgria Keskusten Liiton julkaisuja; nr. 1153).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Maan tiivistämisen välttäminen ja peltoliikenteen suunnittelu

Alakukku, L. & Kaila, E., 2017, Peltojen kunnostus. Peltonen, S. & Anttila, S. (red.). Helsinki: ProAgria Keskusten Liitto, s. 56-59 4 s. (Tieto tuottamaan; vol. 143)(ProAgria Keskusten Liiton julkaisuja; nr. 1153).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Maaperä muutoksessa

Yli-Halla, M. J. & Simojoki, A. J., 2017, Maailma muuttuu: muuttuuko maatalous. Seppänen, M. & Kymäläinen, H-R. (red.). Helsinki: Helsingin yliopisto, Maataloustieteiden laitos, s. 55-75 20 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Maaseutu ja paikkaperustaisen hallinnan tulevaisuus

Hyyryläinen, T. T., 2017, Tulevaisuuden kunta. Nyholm, I., Haveri, A., Majoinen, K. & Pekola-Sjöblom, M. (red.). Helsinki: Suomen kuntaliitto, s. 188-205 18 s. (Acta / Suomen kuntaliitto; nr. 264).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Maaseutuyrittäjyys

Mäkinen, V-P. J., mar 2017, Maailma muuttuu - muuttuuko maatalous?. Seppänen, M. & Kymäläinen, H-R. (red.). 2 red. Helsinki: Unigrafia, s. 281-284 4 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Maatalous ja ympäristökuormitus

Alakukku, L., 2017, Maailma muuttuu - muuttuuko maatalous ?. Seppänen, M. & Kymäläinen, H-R. (red.). 2nd red. Unigrafia, s. 227-229 3 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Maatalouspolitiikka ja ruokamarkkinat

Hyytiä, N. M., mar 2017, Maailma muuttuu - muuttuuko maatalous? . Seppänen, M. & Kymäläinen, H-R. (red.). 2nd red. Helsinki: University of Helsinki, s. 268-280 13 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Making chocolate truly sustainable

Camargo, M. C., Nhantumbo, I. & Hogarth, N. J., jun 2017, Zero deforestation: A commitment to change. Pasiecznik, N. & Saveninje, H. (red.). Wageningen: Trobenbos International, Vol. 58. s. 95-100 5 s. 3.4. (ETFRN NEWS; nr. 58).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Fil

Matkailijan Solovetsk

Vanhatalo, A. M., 2017, Viena vieköön – matka kalevalaiseen luontoon ja kulttuuriin. Vanhatalo, A., Niemelä, P., Kuuluvainen, T. & Vasander, H. (red.). Helsinki: Helsingin yliopiston metsätieteiden laitos, s. 165-166 2 s. (Helsingin yliopiston metsätieteiden laitoksen julkaisuja; nr. 9).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelAllmänheten

Mikä on AES, agroekologinen symbioosi

Helenius, J. P., Koppelmäki, K., Hagolani-Albov, S. E. & Virkkunen, E., 31 maj 2017, Agroekologinen symbioosi ravinne- ja energiaomavaraisessa ruoantuotannossa. Helenius, J., Koppelmäki, K. & E. V. (red.). Helsinki: Ympäristöministeriö, Vol. 18/2017. s. 16-19 4 s. (Ympäristöministeriön raportteja; vol. 18/2017).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Öppen tillgång

Mono- and disaccharides: Selected physicochemical and functional aspects

Jouppila, K. L., 1 jan 2017, Carbohydrates in Food. Eliasson, A-C. (red.). 3. red. Boca Raton: CRC Press, s. 37-92 55 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Nucleic Acid Extraction

Dittmann, E., Rantala-Ylinen, A., Ramos, V., Vasconcelos, V., Christiansen, G. & Kurmayer, R., 2017, Molecular tools for the detection and quantification of toxigenic cyanobacteria. Kurmayer, R., Sivonen, K., Wilmotte, A. & Salmaso, N. (red.). New York: Wiley, s. 135-139 5 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Opiskelijayrittäjyyden pedagogisista malleista kohti oppimisen paradigman muutosta?

Hytinkoski, P. A. & Troberg, E. I., 2017, Kokeilulla yrittäjyyttä ja yhteistyötä: SHAKE - Innovaatiokokeilujen uusi malli. Kantanen, M. & Torniainen, A-M. (red.). Mikkeli: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, s. 27-41 15 s. (XAMK kehittää ; nr. 21).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Öppen tillgång

Overview of mixed forests in Finland: COST Action FP1206: EuMIXFOR Country Report

Valsta, L. T., 2017, Overview of Mixed Forests: Country reports. Cost action FP1206 (European Cooperation in Science and Technology), 8 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Fil

Pan-Eurasian Experiment (PEEX): a framework program from scientific knowledge to the policy making on the land – atmosphere - ocean - society interactions of the changing Arctic - boreal environments

Lappalainen, H. K., Kerminen, V-M., Petäjä, T., Bäck, J., Vesala, T., Vihma, T., Haapala, T., Mahura, A., Baklanov, A., Makkonen, R., Lauri, A., Tynkkynen, V-P., Junninen, H., De Leeuw, G., Konstantinov, P., Kasimov, N., Bondur, V., Melnikov, V., Zilitinkevich, S. & Kulmala, M., okt 2017, Arctic Yearbook 2017: Change & Innovation. Heininen, L., Exner-Pirot, H. & Plouffe, J. (red.). Akureyri, Iceland: Northern Research Forum, s. 188-206 18 s. (Arctic Yearbook; vol. 2017).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Pedagogics in Home Economics Meet Everyday Life: Crossing Boundaries and Developing Insight in Finland and Japan

Elorinne, A-L., Arai, N. & Autio, M. M., 2017, Reforming Teaching and Teacher Education: Bright Prospects for Active Schools. Kimonen, E. & Nevalainen, R. (red.). Rotterdam: Sense Publishers, s. 145-168 23 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Preface

Al-Khayri, J. M., Jain, S. M. & Johnson, D. V., 2017, DATE PALM BIOTECHNOLOGY PROTOCOLS : GERMPLASM CONSERVATION AND MOLECULAR BREEDING. Al-Khayri, J. M., Jain, S. M. & Johnson, D. V. (red.). 999 RIVERVIEW DR, STE 208, TOTOWA, NJ 07512-1165 USA: Humana Press Inc., Vol. II. s. V-VI 2 s. (Methods in Molecular Biology; vol. 1638).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Preface

Murphy-Bokern, D., Stoddard, F. L. & Watson, C. A., 2017, LEGUMES IN CROPPING SYSTEMS. Murphy-Bokern, D., Stoddard, F. L. & Watson, C. A. (red.). CABI PUBLISHING, WALLINGFORD 0X10 8DE, OXON, ENGLAND: CABI Publishing, s. XIII-XIV 2 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Öppen tillgång
Fil

Preface

Al-Khayri, J. M., Jain, S. M. & Johnson, D. V., 2017, DATE PALM BIOTECHNOLOGY PROTOCOLS VOLUME I: TISSUE CULTURE APPLICATIONS. Al-Khayri, J. M., Jain, S. M. & Johnson, D. V. (red.). 999 RIVERVIEW DR, STE 208, TOTOWA, NJ 07512-1165 USA: Humana Press Inc., Vol. I. s. V-VI 2 s. (Methods in Molecular Biology; vol. 1637).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Psykologinen omistajuus

Vainio, S. A., 2017, Maan ja veden omistus: ongelmia, tietoa ja tutkimustarpeita. Karppinen, H. (red.). Helsinki: Luonnonvarakeskus (Luke), s. 29-31 3 s. (Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus; nr. 2/2017).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Öppen tillgång

Quantitative PCR

Rantala-Ylinen, A. H., Savela, H., Sivonen, K. & Kurmayer, R., 2017, Molecular tools for the detection and quantification of toxigenic cyanobacteria. Kurmayer, R., Sivonen, K., Wilmotte, A. & Salmaso, N. (red.). Wiley, s. 205-210 5 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Rakennuksen yleiskuvaus, rakennustavat ja rakenteiden muutokset 1739 - 2016

Luostarinen, M., Riukulehto, S. & Mäkelä, M., 2017, Ristiinan Brahelinna eilen, tänään, huomenna: Everstinvirkatalon rakennushistoria, inventointikertomus ja käyttösuunnitelma. Riukulehto, S., Rantanen, M. & M. L. (red.). Seinäjoki ja Mikkeli: Ruralia-instituutti, s. 37-49 13 s. (Raportteja / Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti; nr. 167).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Ravinneomavaraisuus

Parviainen, T. O., Kivelä, J. V., Koppelmäki, K., Virkkunen, E. & Winquist, E., 31 maj 2017, Agroekologinen symbioosi ravinne- ja energiaomavaraisessa ruoantuotannossa. Helenius, J., Koppelmäki, K. & Virkkunen, E. (red.). Helsinki: Ympäristöministeriö, s. 28-35 8 s. (Ympäristöministeriön raportteja; vol. 2017/18).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig