Aktiviteter

Filter
Redaktör för vetenskaplig tidskrift

Logos ensyklopedia (Tidskrift)

Kalle Puolakka (Chefredaktör)
2018 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland (Tidskrift)

Anna Biström (Redaktör)
20182019

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Ethnologia Scandinavica (Tidskrift)

Pia Olsson (Medlem i redaktionell ledning)
2018 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Tekniikan Waiheita (Tidskrift)

Mikko Ojanen (Redaktör)
2018

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Suomen museo (Tidskrift)

Elina Räsänen (Medlem i redaktionell ledning)
maj 2018 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Mirator (Tidskrift)

Charlotte Cederbom (Medlem i redaktionell ledning)
2018 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

International Journal of Cultural Studies (Tidskrift)

Kimmo Granqvist (Referentgranskare)
2018

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Niin & näin : filosofinen aikakauslehti. (Tidskrift)

Pii Telakivi (Redaktör)
2018 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Ajatus (Tidskrift)

Inkeri Koskinen (Referentgranskare)
20182020

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Idäntutkimus (Tidskrift)

Elina Viljanen (Referentgranskare)
19 jan 2018

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Idäntutkimus (Tidskrift)

Mika Pylsy (Referentgranskare)
31 jan 2018 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Anthropological journal of European cultures (Tidskrift)

Francisco Martinez Sanchez (Referentgranskare)
2018 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Tahiti : taidehistoria tieteenä (Tidskrift)

Anna Ripatti (Medlem i redaktionell ledning)
2018 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Sjuttonhundratal : Nordic Yearbook of Eighteenth-Century Studies (Tidskrift)

Charlotta Wolff (Redaktör)
1 jan 2018 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Elore (Tidskrift)

Ulla Savolainen (Redaktör)
2018

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Romani Studies (Tidskrift)

Kimmo Granqvist (Chefredaktör)
2018

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Nordic Journal of African Studies (Tidskrift)

Thera Marie Crane (Referentgranskare)
sep 2018 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Slovensky Narodopis (Tidskrift)

Kimmo Granqvist (Referentgranskare)
2018

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Journal of Community Archaeology and Heritage (Tidskrift)

Marta Lorenzon (Redaktör)
1 dec 2018 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Elore (Tidskrift)

Heidi Haapoja-Mäkelä (Redaktör)
2018 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Ajatus (Tidskrift)

Inkeri Koskinen (Redaktör)
20182020

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Kansatieteellinen arkisto (Tidskrift)

Pia Olsson (Chefredaktör)
aug 2017sep 2017

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Maney Publishing (Förlag)

Anneli Luhtala (Medlem i redaktionell ledning)
1 jan 201731 dec 2017

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Suomen kansantietouden tutkijain seura (Förlag)

Karina Lukin (Referentgranskare)
2017

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Elore (Tidskrift)

Ulla Savolainen (Chefredaktör)
1 jan 201731 dec 2017

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Kotikielen seura (Förlag)

Hanna Lappalainen (Chefredaktör)
1 jan 2017 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Etnomusikologian Vuosikirja (Tidskrift)

Heidi Haapoja (Redaktör)
2017

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Niin & näin : filosofinen aikakauslehti. (Tidskrift)

Kaisa Kortekallio (Referentgranskare)
2017 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

AFinLan vuosikirja (Tidskrift)

Anna Solin (Medlem i redaktionell ledning)
2017

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

AFinLA-e Soveltavan kielitieteen tutkimuksia (Tidskrift)

Anna Solin (Medlem i redaktionell ledning)
2017

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

American studies in Scandinavia (Tidskrift)

Janne Lahti (Redaktör)
1 jan 2017 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Elore (Tidskrift)

Viliina Silvonen (Redaktör)
2017 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Redescriptions: Yearbook of political thought, conceptual history and feminist theory (Tidskrift)

Katja Kahlina (Redaktionsassistent)
2017

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Contributions to the History of Concepts (Tidskrift)

Jani Marjanen (Redaktör)
2017

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Digital Icons: Studies in Russian, Eurasian and Central European New Media (Tidskrift)

Mariëlle Wijermars (Medlem i redaktionell ledning)
2017 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Heraldisk Tidsskrift (Tidskrift)

Antti Matikkala (Redaktör)
27 aug 2017 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland (Tidskrift)

Anna Biström (Redaktör)
30 okt 201730 okt 2018

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Kansatieteellinen arkisto (Tidskrift)

Pia Olsson (Chefredaktör)
mar 2017apr 2017

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Baltic Journal of art history (Tidskrift)

Ville Lukkarinen (Medlem i redaktionell ledning)
2017 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

SKY Journal of Linguistics (Tidskrift)

Kaarina Mononen (Redaktör)
2017 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

The Sociolinguistic Society of Korea (Tidskrift)

Jeong-Young Kim (Referentgranskare)
jan 2017 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Thanatos (Tidskrift)

Kaarina Koski (Chefredaktör)
1 jan 201731 dec 2019

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Cadmo (Tidskrift)

Saana Svärd (Referentgranskare)
2017 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Open Linguistics (Tidskrift)

Stef Spronck (Redaktör)
okt 2017 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Ampersand (Tidskrift)

Elizabeth Peterson (Referentgranskare)
1 jan 201731 dec 2020

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Anglistik (Tidskrift)

Natalya Bekhta (Redaktör)
1 dec 20171 sep 2019

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Fil

Logos ensyklopedia (Tidskrift)

Kalle Puolakka (Chefredaktör)
2017 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Journal of the Finnish Anthropological Society (Tidskrift)

Francisco Martinez Sanchez (Referentgranskare)
20172018

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Arctos : Acta Philologica Fennica (Tidskrift)

Marja Vierros (Medlem i redaktionell ledning)
sep 2017 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Scandinavian Economic History Review (Tidskrift)

Elina Kuorelahti (Referentgranskare)
11 apr 2017 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift