Aktiviteter

Filter
Redaktör för vetenskaplig tidskrift

Wider Screen (Tidskrift)

Outi Hakola (Redaktör)
1 jan 200631 dec 2007

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Polish Journal of Philosophy (Tidskrift)

Ilkka Niiniluoto (Medlem i redaktionell ledning)
1 jan 20062011

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Mirator (Tidskrift)

Elina Räsänen (Medlem i redaktionell ledning)
1 jan 200631 dec 2009

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Virittäjä (Tidskrift)

Ritva Laury (Medlem i redaktionell ledning)
1 jan 2006

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Scando-Slavica (Tidskrift)

Juhani Nuorluoto (Referentgranskare)
20062007

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Niin & näin : filosofinen aikakauslehti. (Tidskrift)

Markku Roinila (Medlem i redaktionell ledning)
1 jan 2006 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

al-Andalus-Magreb (Tidskrift)

Jaakko Hämeen-Anttila (Medlem i redaktionell ledning)
1 jan 200631 dec 2006

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

SKY Journal of Linguistics (Tidskrift)

Jaakko Hämeen-Anttila (Medlem i redaktionell ledning)
1 jan 200631 dec 2006

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Publications du Département des langues romanes de l'Université de Helsinki (Tidskrift)

Enrico Garavelli (Medlem i redaktionell ledning)
1 jan 200631 dec 2006

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Mémoires de la Société néophilologique de Helsinki (Tidskrift)

Enrico Garavelli (Medlem i redaktionell ledning)
1 jan 200631 dec 2006

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Mirator (Tidskrift)

Jesse Keskiaho (Chefredaktör)
okt 2006jun 2017

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Mir Rossii : sociologiâ ètnologiâ kul’turologiâ (Tidskrift)

Markku Kivinen (Medlem i redaktionell ledning)
2006 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Studia Orientalia (Tidskrift)

Jaakko Hämeen-Anttila (Medlem i redaktionell ledning)
1 jan 200631 dec 2006

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Virittäjä (Tidskrift)

Tiina Onikki-Rantajääskö (Chefredaktör)
1 jan 200631 dec 2010

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Niin & näin : filosofinen aikakauslehti. (Tidskrift)

Virpi Lehtinen (Medlem i redaktionell ledning)
1 jan 20062 dec 2006

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Journal of Arabic and Islamic Studies (Print Edition) (Tidskrift)

Jaakko Hämeen-Anttila (Medlem i redaktionell ledning)
1 jan 200631 dec 2006

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

SKY Journal of Linguistics (Tidskrift)

Mari Wiklund (Redaktör)
20062009

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Virittäjä (Tidskrift)

Kaarina Pitkänen-Heikkilä (Medlem i redaktionell ledning)
1 jan 200631 dec 2006

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Ideas in History (Tidskrift)

Johan Strang (Medlem i redaktionell ledning)
1 jan 2006 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Rivista Italiana di Onomastica (Tidskrift)

Ritva Liisa Pitkänen (Medlem i redaktionell ledning)
1 jan 200531 dec 2005

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Skholion : Suomen Bysantin tutkimuksen seura ry:n jäsenlehti (Tidskrift)

Meri Päivärinne (Chefredaktör)
20052007

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Journal of Arabic and Islamic Studies (Print Edition) (Tidskrift)

Jaakko Hämeen-Anttila (Medlem i redaktionell ledning)
1 jan 200531 dec 2005

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Virittäjä (Tidskrift)

Minna Jaakola (Redaktör)
1 jan 200531 dec 2005

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Temenos (Tidskrift)

Anna-Leena Siikala (Medlem i redaktionell ledning)
2005 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Dept. of Estonian and Comparative Folklore, Dept. of Ethnology, University of Tartu (Förlag)

Anna-Leena Siikala (Medlem i redaktionell ledning)
2005 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Naistutkimus (Tidskrift)

Johanna Kantola (Chefredaktör)
1 jan 200531 dec 2005

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Arctos : Acta Philologica Fennica (Tidskrift)

Jaakko Frösen (Medlem i redaktionell ledning)
2005

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli (Förlag)

Juhani Nuorluoto (Referentgranskare)
2005

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Text & Talk (Tidskrift)

Jan-Ola Östman (Medlem i redaktionell ledning)
20052014

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Studia Orientalia (Tidskrift)

Jaakko Hämeen-Anttila (Medlem i redaktionell ledning)
1 jan 200531 dec 2005

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Mémoires de la Société néophilologique de Helsinki (Tidskrift)

Enrico Garavelli (Medlem i redaktionell ledning)
1 jan 200531 dec 2005

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Transactions of the Institute of British Geographers (Tidskrift)

Markku Kivinen (Referentgranskare)
2005 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

eSharp (Tidskrift)

Alaric Hall (Medlem i redaktionell ledning)
20052007

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Puhe ja Kieli (Tidskrift)

Juhani Järvikivi (Redaktör)
1 jan 200531 dec 2009

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Journal of American Folklore (Tidskrift)

Pertti Anttonen (Medlem i redaktionell ledning)
20052009

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

International Journal of English Studies (Tidskrift)

Helena Raumolin-Brunberg (Redaktör)
20052010

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Publications du Département des langues romanes de l'Université de Helsinki (Tidskrift)

Enrico Garavelli (Medlem i redaktionell ledning)
2005

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Elore (Tidskrift)

Karina Lukin (Redaktör)
20052011

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Idäntutkimus (Tidskrift)

Markku Kivinen (Chefredaktör)
2005 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

SoPhi : publications of social and political sciences and philosophy (Tidskrift)

Tuija Pulkkinen (Chefredaktör)
1 jan 200531 jul 2007

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Naistutkimus (Tidskrift)

Johanna Kantola (Chefredaktör)
1 jan 200431 dec 2004

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Redescriptions: Yearbook of political thought, conceptual history and feminist theory (Tidskrift)

Tuija Modinos (Redaktör)
20042011

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Studia Celtica Fennica (Tidskrift)

Riitta Latvio (Chefredaktör)
20042006

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Nederlands theologisch tijdschrift (Tidskrift)

Istvan Czachesz (Chefredaktör)
20042007

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Daidalos (Förlag)

Virpi Lehtinen (Medlem i redaktionell ledning)
1 jan 200431 dec 2004

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Rhetoric Review (Tidskrift)

Sari Kivistö (Medlem i redaktionell ledning)
1 jan 200431 dec 2006

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Ennen ja nyt : historian tietosanomat (Tidskrift)

Ilkka Levä (Medlem i redaktionell ledning)
1 jan 200431 dec 2004

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Veröffentlichungen der Aue-Stiftung (Tidskrift)

Annette Forsén (Medlem i redaktionell ledning)
1 feb 200431 dec 2006

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Neuphilologische Mitteilungen (Tidskrift)

Marja Ursin (Medlem i redaktionell ledning)
1 feb 200415 jan 2015

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Cognitive Linguistics (Tidskrift)

Jan-Ola Östman (Medlem i redaktionell ledning)
20042006

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift