Aktiviteter

Filter
Redaktör för serie

Suomen Antropologinen Seura (Förlag)

Arvi Hurskainen (Medlem i redaktionell ledning)
19902000

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för serie

Editor, NIF Papers (Tidskrift)

Pertti Anttonen (Redaktör)
19911995

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för serie

Studia Fennica (Tidskrift)

Anna-Leena Siikala (Medlem i redaktionell ledning)
1991 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för serie

Studia Fennica. Folkloristica (Tidskrift)

Anna-Leena Siikala (Chefredaktör)
1992 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för serie

Naistutkimus (Tidskrift)

Sara Heinämaa (Redaktör)
19921994

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för serie

Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies (Förlag)

Jan-Ola Östman (Chefredaktör)
1994 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för serie

Handbook of pragmatics (Tidskrift)

Jan-Ola Östman (Redaktör)
1994 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för serie

Europäische Studien zur Ideen- und Wissenschaftsgeschichte. (Tidskrift)

Georg Gimpl (Medlem i redaktionell ledning)
19962010

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för serie

Member of the editorial board (Tidskrift)

Georg Gimpl (Medlem i redaktionell ledning)
19961998

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för serie

Editorial board member: Multilingualism and Linguistic Diversity (Book series) (Tidskrift)

Jan-Ola Östman (Medlem i redaktionell ledning)
1999 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för serie

Studia Fennica. Linguistica (Tidskrift)

Pentti Leino (Chefredaktör)
1 jan 200030 maj 2005

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för serie

Finnische Beiträge zur Germanistik (Tidskrift)

Jarmo Korhonen (Medlem i redaktionell ledning)
1 jan 2000 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för serie

Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland (Tidskrift)

Bo Pettersson (Medlem i redaktionell ledning)
2000 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för serie

Tampere Studies in Literature and Textuality (Tidskrift)

Bo Pettersson (Medlem i redaktionell ledning)
2001 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för serie

Studia Fennica (Tidskrift)

Johanna Ilmakunnas (Medlem i redaktionell ledning)
20012011

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för serie

Editorial board member: Deaf Studies in Finland (Book series) (Tidskrift)

Jan-Ola Östman (Medlem i redaktionell ledning)
2002 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för serie

Routledge (Förlag)

Irma Taavitsainen (Redaktör)
1 jan 200231 dec 2008

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för serie

Onomastica Uralica. (Tidskrift)

Ritva Liisa Pitkänen (Medlem i redaktionell ledning)
1 jan 200231 dec 2007

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för serie

Filosofisia tutkimuksia Helsingin yliopistosta / Philosophical Studies from the University of Helsinki (Tidskrift)

Panu Raatikainen (Redaktör)
2002 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för serie

Helsinki University Translation Series (Tidskrift)

Ritva Leppihalme (Medlem i redaktionell ledning)
20022003

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för serie

Encyclopaedia of Uralic Mythologies (Tidskrift)

Anna-Leena Siikala (Chefredaktör)
2002 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för serie

FF Communications (Tidskrift)

Anna-Leena Siikala (Chefredaktör)
20022008

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för serie

Palgrave Studies in Language History and Language: Member of the editorial board (Tidskrift)

Irma Taavitsainen (Medlem i redaktionell ledning)
1 jan 200231 dec 2010

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för serie

Textes vernaculaires du moyen âge (Tidskrift)

Irma Taavitsainen (Medlem i redaktionell ledning)
1 jan 2002 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för serie

Mémoires de la Société néophilologique de Helsinki (Tidskrift)

Jarmo Korhonen (Medlem i redaktionell ledning)
1 mar 2002 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för serie

Ennen ja nyt : historian tietosanomat (Tidskrift)

Päivi Pihlaja (Medlem i redaktionell ledning)
20032006

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för serie

Handbook of pragmatics online (Tidskrift)

Jan-Ola Östman (Redaktör)
2003 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för serie

Historiallisia papereita (Tidskrift)

Päivi Pihlaja (Redaktör)
20032004

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för serie

Historiallisia arvosteluja (Tidskrift)

Päivi Pihlaja (Redaktör)
20032004

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för serie

Mémoires de la Société néophilologique de Helsinki (Tidskrift)

Terttu Nevalainen (Redaktör)
jan 2004dec 2014

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för serie

Oriens et Occidens (Tidskrift)

Robert Rollinger (Redaktör)
2004 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för serie

Oikumene. Studien zur antiken Weltgeschichte (Tidskrift)

Robert Rollinger (Redaktör)
2004 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för serie

Constructional Approaches to Language (Tidskrift)

Jan-Ola Östman (Redaktör)
2004 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för serie

Nordica Helsingiensia (Tidskrift)

Jan-Ola Östman (Referentgranskare)
2005 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för serie

Kirjuri (Tidskrift)

Jaana Toivari-Viitala (Referentgranskare)
20052025

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för serie

Kirjuri (Tidskrift)

Jaana Toivari-Viitala (Redaktör)
20052025

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för serie

Grammaire et Cognition (Tidskrift)

Ritva Laury (Medlem i redaktionell ledning)
2005 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för serie

Studia Fennica. Linguistica (Tidskrift)

Markku Haakana (Chefredaktör)
2005 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för serie

Studies in medieval English language and literature. (Tidskrift)

Matti Rissanen (Medlem i redaktionell ledning)
2005 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för serie

COLLeGIUM : Studies across disciplines in the humanities and social sciences (Tidskrift)

Anneli Meurman-Solin (Medlem i redaktionell ledning)
2005

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för serie

Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja (Tidskrift)

Tuija Modinos (Medlem i redaktionell ledning)
20052017

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för serie

Commentationes Humanarum Litterarum (Tidskrift)

Jaakko Frösen (Redaktör)
2005

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för serie

Papers and Monographs of the Finnish Institute at Athens (Tidskrift)

Jaakko Frösen (Medlem i redaktionell ledning)
2005

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för serie

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Toimituksia (Tidskrift)

Jyrki Nummi (Chefredaktör)
20062010

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för serie

Papers and Monographs of the Finnish Institute at Athens (Tidskrift)

Jaakko Frösen (Medlem i redaktionell ledning)
2006

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för serie

Commentationes Humanarum Litterarum (Tidskrift)

Jaakko Frösen (Redaktör)
2006

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för serie

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (Förlag)

Markku Kuisma (Chefredaktör)
20062009

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för serie

Mirator (Tidskrift)

Teemu Immonen (Medlem i redaktionell ledning)
2007 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för serie

Commentationes Humanarum Litterarum (Tidskrift)

Jaakko Frösen (Redaktör)
2007

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för serie

Uskontotiede − Religionsvetenskap − Comparative Religion (Tidskrift)

Alexandra Bergholm (Medlem i redaktionell ledning)
2007 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för serie