Aktiviteter 1986 2100

Filter
Medlemskap eller annan roll i organ inom privat företag/organisation

Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura (Extern organisation)

Satu Grünthal (Styrelsemedlem)
2019 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i organ inom privat företag/organisation

Deutsche Bibliothek Helsinki (Extern organisation)

Satu Grünthal (Styrelsemedlem)
2019 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i organ inom privat företag/organisation

Helsingin kuvataidekoulun kannatusyhdistys (Extern organisation)

Satu Grünthal (Ordförande)
2019 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i organ inom privat företag/organisation

Suomen Kulttuurirahasto / Gummeruksen rahasto (Extern organisation)

Satu Grünthal (Expert)
2019 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i organ inom privat företag/organisation

Ponkalan säätiö (Extern organisation)

Satu Grünthal (Styrelsemedlem)
apr 2019 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i organ inom privat företag/organisation

HBI - Hyria Business Institute Oy (Extern organisation)

Markku Jahnukainen (Styrelsemedlem)
maj 2018 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i organ inom privat företag/organisation

Helsingin Suomalaisen yhteiskoulun säätiö (Extern organisation)

Hannele Cantell (Styrelsemedlem)
2018 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i organ inom privat företag/organisation

AMEE International Association for Medical Education (Extern organisation)

Eeva Pyörälä (Styrelsemedlem)
30 okt 2018 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i organ inom privat företag/organisation

Ebeneser-säätiö (Extern organisation)

Jan Löfström (Styrelsemedlem)
2017 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i organ inom privat företag/organisation

Kide Science OY (Extern organisation)

Jenni Vartiainen (Ordförande)
nov 2017 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i organ inom privat företag/organisation

Nuori Mieli Työssä, S-ryhmä (Extern organisation)

Katariina Salmela-Aro (Expert)
2017 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i organ inom privat företag/organisation

Finnish Peace Education Institute (Extern organisation)

Riikka Hohti (Styrelsemedlem)
1 jan 2016 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i organ inom privat företag/organisation

Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura (Extern organisation)

Satu Grünthal (Styrelsemedlem)
2016 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i organ inom privat företag/organisation

Helsingin kuvataidekoulun kannatusyhdistys (Extern organisation)

Satu Grünthal (Styrelsemedlem)
2016 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i organ inom privat företag/organisation

Lenovo Finland (Extern organisation)

Kirsti Lonka (Styrelsemedlem)
2016 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i organ inom privat företag/organisation

Minna Canthin Seura (Extern organisation)

Satu Grünthal (Styrelsemedlem)
mar 2016 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i organ inom privat företag/organisation

Säätiöiden post doc - pooli (Extern organisation)

Kirsi Tirri (Styrelsemedlem)
1 jan 201631 dec 2018

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i organ inom privat företag/organisation

Ebeneser-säätiö (Extern organisation)

Jan Löfström (Styrelsemedlem)
2016 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i organ inom privat företag/organisation

Suomen Kulttuurirahasto (Extern organisation)

Satu Grünthal (Ordförande)
2015 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i organ inom privat företag/organisation

Suomen Positiivisen Psykologian Yhdistys (Extern organisation)

Lotta Uusitalo-Malmivaara (Sekreterare)
15 okt 2015

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i organ inom privat företag/organisation

Ebeneser-säätiö (Extern organisation)

Jan Löfström (Styrelsemedlem)
2015 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i organ inom privat företag/organisation

Open Education Europe (Extern organisation)

Liisa Ilomäki (Styrelsemedlem)
25 nov 20157 dec 2015

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i organ inom privat företag/organisation

Pfizer Advisory Board (Extern organisation)

Outi Salminen (Styrelsemedlem)
mar 2014dec 2015

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i organ inom privat företag/organisation

Förbundet Hem och Skola i Finland (Extern organisation)

Heidi Harju-Luukkainen (Ordförande)
12 apr 201415 apr 2016

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i organ inom privat företag/organisation

Ebeneser-säätiö (Extern organisation)

Jan Löfström (Styrelsemedlem)
2014 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i organ inom privat företag/organisation

Aseman Lapset ry (Extern organisation)

Sirpa Tani (Medlem)
20142017

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i organ inom privat företag/organisation

Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura (Extern organisation)

Satu Grünthal (Ordförande)
nov 2014 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i organ inom privat företag/organisation

Finnish MUS-E (Extern organisation)

Inkeri Ruokonen (Ordförande)
20132014

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i organ inom privat företag/organisation

Finnish Society on Media Education (Extern organisation)

Olli Vesterinen (Ordförande)
mar 2013mar 2015

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i organ inom privat företag/organisation

Ebeneser-säätiö (Extern organisation)

Jan Löfström (Styrelsemedlem)
2013 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i organ inom privat företag/organisation

Opettajat ilman rajoja -verkoston ohjausryhmä (Evenemang)

Ritva Semi (Ordförande), Paula Mattila (Medlem), Inka Hopsu (Sekreterare), Maria Ahlholm (Medlem), Kirsi-Hannele Cantell (Medlem)
2013 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i organ inom privat företag/organisation

Helsingin kuvataidekoulun kannatusyhdistys (Extern organisation)

Satu Grünthal (Ordförande)
okt 2013 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i organ inom privat företag/organisation

Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seura (Extern organisation)

Inkeri Ruokonen (Styrelsemedlem)
20132014

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i organ inom privat företag/organisation

Porin reservinaliupseerit ry (Extern organisation)

Jari Multisilta (Ordförande)
1 jan 201331 dec 2013

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i organ inom privat företag/organisation

AP Haglund Oy / Amazement (Extern organisation)

Tapio Toivanen (Expert)
15 maj 201217 jan 2013

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i organ inom privat företag/organisation

4H (Extern organisation)

Päivi Palojoki (Styrelsemedlem)
2012 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i organ inom privat företag/organisation

Board of Directors (Extern organisation)

Martti Vainio (Styrelsemedlem)
nov 2012

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i organ inom privat företag/organisation

Finnish Society on Media Education (Extern organisation)

Olli Vesterinen (Styrelsemedlem)
20122013

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i organ inom privat företag/organisation

Ebeneser-säätiö (Extern organisation)

Jan Löfström (Styrelsemedlem)
1 jan 201231 dec 2012

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i organ inom privat företag/organisation

Historian ja yhteiskuntaopin opettajat HYOL ry (Extern organisation)

Jan Löfström (Medlem)
1 jan 201231 dec 2012

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i organ inom privat företag/organisation

Suomen varhaiskasvatus ry. (Extern organisation)

Laura Repo (Styrelsemedlem)
2012

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i organ inom privat företag/organisation

Väestöliiton Kotisisar Oy (Extern organisation)

Pirjo Korvela (Styrelsemedlem)
1 jan 201231 dec 2015

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i organ inom privat företag/organisation

Suomen ainedidaktinen tutkimusseura ry. (Extern organisation)

Arto Kallioniemi (Ordförande)
2011 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i organ inom privat företag/organisation

Folkhälsan (Extern organisation)

Laura Repo (Medlem)
2011 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i organ inom privat företag/organisation

Suomen Tietokirjailijat ry. (Extern organisation)

Helena Ruuska (Styrelsemedlem)
20112014

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i organ inom privat företag/organisation

Ebenser-säätiö (Extern organisation)

Jan Löfström (Styrelsemedlem)
1 jan 201131 dec 2011

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i organ inom privat företag/organisation

Suomen harjoittelukoulujen opettajat ry (Extern organisation)

Anne Ainoa (Styrelsemedlem)
5 feb 201125 apr 2013

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i organ inom privat företag/organisation

Suomen lasten ja nuorten säätiö (Extern organisation)

Päivi Palojoki (Expert)
2010 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i organ inom privat företag/organisation

Ebeneser-säätiö (Extern organisation)

Jan Löfström (Styrelsemedlem)
1 jan 201012 dec 2010

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i organ inom privat företag/organisation

The Finnish Historical Society (Extern organisation)

Jan Löfström (Medlem)
1 jan 201012 dec 2010

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i organ inom privat företag/organisation