Publikationer 1968 2020

Filter
Antologi eller special utgåva
2012

Tiedon ja osaamisen Suomi: Kasvatus ja koulutus Suomessa 1960-luvulta 2000-luvulle

Kettunen, P. (red.) & Simola, H. (red.), 2012, Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 555 s. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, Tiede; nr. 1266:3)(Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historia; nr. 3)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Tutki, kokeile ja kehitä: Suomen harjoittelukoulujen julkaisu 2012

van den Berg, M. (red.), Mäkelä, R. (red.), Ruuska, H. (red.), Stenberg, K. (red.), Loukomies, A. (red.) & Palmqvist, R. (red.), 2012, Helsinki: Helsingin normaalilyseo, Viikin normaalikoulu. 206 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Tykkää tästä! Opettajan ammattietiikka sosiaalisen median ajassa

Niemi, H. (red.) & Sarras, R. (red.), 2012, Jyväskylä: PS-kustannus. 102 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Voiko historiaa hyvittää? Historiallisten vääryyksien korjaaminen ja anteeksiantaminen

Löfström, J. (red.), 2012, Helsinki: Gaudeamus. 239 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

2011

Ainedidaktiikka moninaistuvassa maailmassa: Ainedidaktiikan symposium 2010

Juuti, K. (red.), Kallioniemi, A. (red.), Seitamaa-Hakkarainen, P. (red.), Tainio, L. (red.) & Uitto, A. (red.), 2011, Helsinki: Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos. 337 s. (Tutkimuksia / Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, opettajankoulutuslaitos; nr. 332)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Öppen tillgång

Analysing the Consequences of Academic Mobility and Migration

Dervin, F. (red.), 2011, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 179 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Aprender de Finlandia: La apuesta por un profesorado investigador

Jakku-Sihvonen, R. (red.) & Niemi, H., 2011, Madrid: Ministerio de Educacion, Secretariat General Tecnica, Institutio de Formacion del Profesorado, Investigation e Innovacion Educativa, Editorial Kaleida Forma. 282 s. (Ministerio de Educacion, Secretaria General Tecnica)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Arki haltuun: Sekvenssimentelmä perhetyössä

Fågel, S., Jonsson, M., Korvela, P. & Kupiainen, A., 2011, Helsinki: Väestöliitto. 227 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Arts and Skills - Source of Well-being: Third Journal of Intercultural Arts Education

Ruismäki, H. (red.) & Ruokonen, I. (red.), 31 okt 2011, Helsinki: Helsingin yliopisto. 212 s. (Research Report ; nr. 330)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Design Learning and Well-being: 4th International Journal of Intercultural Arts Education: Post-Conference Book

Ruismäki, H. & Ruokonen, I., 29 dec 2011, Helsinki: University of Helsinki, Department of Teacher Education. 133 s. (Research report / University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education ; nr. 331)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Developing Quality Cultures in Teacher education: Expanding Horizons in Relation to Quality Assurance

Eisenschmidt, E. (red.) & Löfström, E. (red.), 2011, Tallinn: Tallinn University. 298 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Fabricating Quality in Education: Data and Governance in Europe

Ozga, J. (red.), Dahler-Larsen, P. (red.), Segerholm, C. (red.) & Simola, H. (red.), 2011, London: Routledge. 190 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Historiallinen aikakauskirja 109 (2011) : 3: Historiatietoisuus

Van den Berg, M., 31 okt 2011, Helsinki: Suomen historiallinen seura ja Historian ystäväin liitto. 127 s. (Historiallinen aikakauskirja; vol. 109, nr. 3)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

InnoSchool - välittävä koulu: Oppimisen verkostot, ympäristöt ja pedagogiikka. (InnoSchool - Learning networks, places and spaces and pedagogy.)

R., S. (red.), Krokfors, L. (red.), Ruokamo, H. (red.) & Staffans, A. (red.), 2011, Espoo: Painotalo Casper Oy. (SimLab Report Series 31)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Journal of the European Teacher Education Network JETEN Volume 6

Kumpulainen, K. (red.) & Toom, A-M. H. (red.), 2011

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Kasvatus & Aika -lehden historiatietoisuus-teemanumero vol. 5 (2011): numero 3

Löfström, J. (red.), Oittinen, R. (red.) & Rantala, J. (red.), 2011, Helsinki: Suomen kouluhistoriallinen seura. 123 s. (Kasvatus & Aika; vol. 5, nr. 3)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Kielikasvatus tänään ja huomenna: opetussuunnitelmat, opettajankoulutus ja kielenopettajan arki

Hilden, R. (red.) & Salo, O-P. (red.), 2011, Helsinki: WSOYpro. 240 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Kliininen neuropsykiatria

Juva, K., Hublin, C., Kalska, H., Korkeila, J., Sainio, M., Tani, P. & Vataja, R., 2011, Helsinki: Duodecim. 428 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Kuninkaantien helmet: Näkymiä Kuninkaantien molemmin puolin -hankkeeseen

Ilomäki, L. (red.) & Lakkala, M. (red.), 7 dec 2011, Helsinki: Helsingin kaupungin opetusvirasto. 58 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Lasten ja nuorten puheen ja kielen arviointi ja mittaaminen

Stolt, S. K. J. (red.), Lehtihalmes, M. (red.), Heikkola, L. M. (red.) & Kunnari, S. (red.), 2011, Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys. (Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja; nr. 43)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Lukiolaisten äidinkieli: suomen- ja ruotsinkielisten lukioiden opiskelijoiden tekstimaisemat ja kirjoitustaitojen arviointi

Kauppinen, A. (red.), Lehti-Eklund, H. (red.), Makkonen-Craig, H. (red.) & Juvonen, R. (red.), 2011, Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 495 s. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1304, Tiede)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Löytöretkellä osallisuuteen: Kehittämistä ja tutkimista päiväkodin arjessa II

Mäkitalo, A-R. (red.), Nevanen, S. (red.), Ojala, M. (red.), Tast, S. (red.), Venninen, T. (red.) & Vilpas, B. (red.), 2011, Helsinki: SOCCA - Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus. 326 s. (SOCCAn ja Heikki Waris -instituutin julkaisusarja; nr. 26)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Näkökulmia hoidon eheyttämisinnovaatioiden tutkimiseen

Engeström, Y. (red.), Kajamaa, A. (red.), Toiviainen, H. (red.) & Hilli, A. (red.), 11 nov 2011, Helsinki: Helsingin yliopisto. 74 s. (Tutkimusraportteja / Toiminnan, kehityksen ja oppimisen tutkimusyksikkö GRADLE; nr. 12)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Näkökulmia tutkimusperustaiseen opetukseen: Ainedidaktisia tutkimuksia 1

Tainio, L. (red.), Juuti, K. (red.), Kallioniemi, A. (red.), Seitamaa-Hakkarainen, P. (red.) & Uitto, A. (red.), 2011, Helsinki: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura ry. 223 s. (Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja / Ainedidaktisia tutkimuksia ; nr. 1)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Öppen tillgång

Opetusteknologia koulun arjessa

Vahtivuori-Hänninen, S. H. & Kankaanranta, M., 2011, Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos. 344 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Öppen tillgång

Politics of interculturality

Dervin, F. (red.), Gajardo, A. (red.) & Lavanchy, A. (red.), 2011, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 221 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Proceedings of the 3rd Nordic Symposium on Multimodal Communication: May 27-28, 2011, University of Helsinki, Finland

Paggio, P., Ahlsén, E., Allwood, J., Jokinen, K. & Navarretta, C., dec 2011, Tartto: Northern European Association for Language Technology . (NEALT Proceedings Series; vol. Vol. 15)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Psykoterapia: Teemanumero: Naispsykoanalyysi (2/2011)

Ihanus, J., 2011, 2 red. Helsinki: Therapeia-yhdistys ja Therapeia-säätiö. 117 s. (Psykoterapia; vol. 30, nr. 2)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Ruoka - oppimisen edellytys ja opetuksen voimavara

Jeronen, E., Risku-Norja, H. & Uitto, A., 2011, Oulu: Oulun yliopisto, SEED hanke. 123 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Sisustuskirja: Tutkimuksellisia avauksia

Kärnä-Behm, J. (red.), 2011, Helsinki: Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos. 230 s. (Kotitalous- ja käsityötieteiden julkaisuja; nr. 28)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Sukupuolinäkökulmia tutkimusperustaiseen opettajankoulutukseen

Lehtonen, J. (red.), 2011, Helsinki: Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteiden laitos. 238 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Sulautuvaa opetusta verkkokeskustelusta ohjaukseen

Myyry, L. (red.) & Joutsenvirta, T. (red.), 2011, Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta. 71 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Taito- ja taideaineiden oppimistulokset - asiantuntijoiden arviointia

Laitinen, S. (red.) & Hilmola, A. (red.), 15 mar 2011, Helsinki: Opetushallitus. 259 s. (Raportit ja selvitykset; nr. 2011:11)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Theory & Psychology vol. 21, issue 5, October 2011: Cultural-historical activity theory and interventionist methodology: Classical legacy and contemporary developments

Sannino, A. (red.) & Sutter, B. (red.), 2011, London: Sage. (Theory & Psychology; vol. 21, nr. 5)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

The Proceedings of the 21st Annual Conference of the European Teacher Education Network ETEN

Kumpulainen, K. (red.) & Toom, A. (red.), 5 sep 2011, Helsinki: University of Helsinki.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Tuning the brain for music: Special issue of Cortex vol. 47 (2011) issue 9: Special section: Interdisciplinary studies on music in the brain

Perani, D. (red.), Tervaniemi, M. (red.) & Toiviainen, P. (red.), okt 2011, Milano: Elsevier Masson. 124 s. (Cortex; vol. 47, nr. 9)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Tutkimusmatkalla: Metodologia, teoria ja filosofia kasvatustutkimuksessa

Holma, K. (red.) & Mälkki, K. (red.), 2011, Helsinki: Gaudeamus. 211 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Vahvoista versoista kukoistavaksi puuksi : Suomen neuropsykologinen yhdistys 30 vuotta

Nybo, T. T., Hokkanen, L. S., Akila, R., Kallio, E-L. & Ketola, T., 2011, Helsinki: Suomen neuropsykologinen yhdistys. 126 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaProfessionell

2010

Activity theory in practice: promoting learning across boundaries and agencies

Daniels, H. (red.), Edwards, A. (red.), Engeström, Y. (red.), Gallagher, T. (red.) & Ludvigsen, S. R. (red.), 2010, London: Routledge. 239 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Agency in a Changing Educational Context: Negotiations, collective actions and resistance

Arnesen, A-L. (red.), Lahelma, E. (red.), Lundahl, L. (red.) & Öhrn, E. (red.), 2010, Oxford. 136 s. (European Educational Research Journal; vol. 9, nr. 2)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Akateeminen luokanopettajakoulutus: 30 vuotta teoriaa, käytäntöä ja maistereita

Kallioniemi, A., Toom, A., Ubani, M. & Linnansaari, H., 2010, Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura. 419 s. (Kasvatusalan tutkimuksia; nr. 52)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Approaching Indigenous Knowledge: Complexities of the Research Processes

Llorente, J. C. (red.), Kantasalmi, K. A. (red.) & Simón, J. D. D. (red.), 2010, University of Helsinki, Institute of Behavioural Sciences. 175 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Aproximando el conocimiento indígena: Complejidades de los procesos de investigación

Llorente, J. C. (red.), Kantasalmi, K. (red.) & de Dios Simón, J. (red.), 2010, Helsinki: Instituto de Ciencias del Comportamiento. 184 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Blended learning in Finland

Joutsenvirta, T. (red.) & Myyry, L. (red.), 2010, University of Helsinki, Faculty of Social Sciences. 202 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Constructing Identity in Interpersonal Communication / Construction identitaire dans la communication interpersonnelle / Identitätskonstruktion in der interpersonalen Kommunikation

Palander-Collin, M. (red.), Lenk, H. (red.), Nevala, M. (red.), Sihvonen, P. (red.) & Vesalainen, M. (red.), 2010, Helsinki: Société Néophilologique de Helsinki. 406 s. (Mémoires de la Société Néophilologique de Helsinki; nr. Tome lxxxi)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Erityispedagogiikka ja kouluikä

Takala, M. (red.), 2010, Helsinki: Gaudeamus. 207 s. (Palmenia-sarja; nr. 72)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Galenos: Introduktion till medicinska studier

Hiltunen, E. (red.), Holmberg, P. (red.), Jyväsjärvi, E. J. (red.), Kaikkonen, M. (red.), Lindblom-Ylänne, S. (red.), Nienstedt, W. (red.) & Wähälä, K. (red.), 2010, Helsingfors: WSOYpro. 564 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Galenos: Johdanto lääketieteen opintoihin

Hiltunen, E. (red.), Holmberg, P. (red.), Jyväsjärvi, E. J. (red.), Kaikkonen, M. (red.), Lindblom-Ylänne, S. (red.), Nienstedt, W. (red.) & Wähälä, K. (red.), 2010, Helsinki: WSOYpro. 568 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Ideas in Action: Proceedings of the Applying Peirce Conference

Bergman, M. (red.), Paavola, S. (red.), Pietarinen, A. (red.) & Rydenfelt, H. (red.), 2010, Helsinki: Nordic Pragmatism Network. 303 s. (Nordic Studies in Pragmatism; vol. 1)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Öppen tillgång

Kieli ja aivot: Kommunikaation perusteet, häiriöt ja kuntoutus

Korpilahti, P. (red.), Aaltonen, O. (red.) & Laine, M. (red.), 2010, Kognitiivisen neurotieteen tutkimuskeskus, Turun yliopisto. 352 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review