Publikationer 1968 2020

Filter
Antologi eller special utgåva
2010

Kokonaisvaltainen kasvatus: lapsi ja uskonto

Ubani, M., Kallioniemi, A. & Luodeslampi, J., 2010, Helsinki: Lasten Keskus. 250 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Kuulonkuntoutuksen käytännöt muutoksessa

Lonka, E. (red.) & Launonen, K. (red.), 2010, Helsinki: Palmenia. 189 s. (Palmenia-sarja; nr. 71)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Näkökulmia ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tuottamaan osaamiseen sosiaali- ja terveysalalla

Isopahkala-Bouret, U. (red.) & Rantanen, T. (red.), 2010, Vantaa: Laurea-ammattikorkeakoulu. 198 s. (Laurea ammattikorkeakoulun julkaisusarja A; nr. 71)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Perspectives on European Educational Policy and Practice: Papers from the Erasmus Intensive Programme Summer School, Haapsalu, Estonia 16 to 28 August 2008

Garland, P. (red.), Larson, A. (red.), Löfström, E. (red.) & Michalak, J. (red.), 2010, Sheffield: Sheffield Hallam University. 204 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Piaget is dead, Vygotsky still alive, or? An honorary book for professors Airi and Jarkko Hautamäki

Aunio, P. (red.), Jahnukainen, M. (red.), Kalland, M. (red.) & Siivonen, J. (red.), 2010, Jyväskylä: Finnish Educational Research Association. 332 s. (Research in educational science; nr. 51)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Psykoterapia: Teemanumero: Martti Siirala (2/2010)

Ihanus, J. & Klemelä, E., 2010, 2 red. Helsinki: Therapeia-yhdistys ja Therapeia-säätiö. 102 s. (Psykoterapia; vol. 29, nr. 2)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Restructuring the truth of schooling: Essays on discursive practices in the sociology and politics of education: a Festschrift for Hannu Simola

Kauko, J., Rinne, R. & Kynkäänniemi, H., 2010, Helsinki: Finnish Educational Research Association. 287 s. (Kasvatusalan tutkimuksia / Research in educational sciences; nr. 48)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Speech Technology: Theory and Applications

Chen, F. (red.) & Jokinen, K., apr 2010, New York: Springer. 331 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Sukupuoli ja tasa-arvo koulussa

Suortamo, M., Tainio, L., Ikävalko, E., Palmu, T. & Tani, S., 2010, Jyväskylä: PS-kustannus. 234 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Sulautuva opetus - käytäntöä ja pedagogiikkaa

Joutsenvirta, T. & Myyry, L. (red.), 2010, Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta. 132 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Suomalainen monikielisyys ja sen haasteet

Stolt, S. (red.), Lehtihalmes, M. (red.), Tarvainen, S. (red.) & Launonen, K. (red.), 2010, Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys. (Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja; nr. 42)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

The Proceedings of the 20th Annual Conference of the European Teacher Education Network

Kumpulainen, K. & Toom, A., 2010, Helsinki: ETEN The European Teacher Education Network. 177 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Yrittäjyyskasvatus hallintana

Komulainen, K. (red.), Keskitalo-Foley, S. (red.), Korhonen, M. (red.) & Lappalainen, S. (red.), 2010, 1 red. Tampere: Vastapaino. 326 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

2009

[Special Issue of the International Journal of Behavioral Medicine, volume 16 (2009), number 3]

Räikkönen, K., 2009, New York: Springer. (International Journal of Behavioral Medicine; vol. 16 (2009), nr. 3)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Anglo-Saxons and the North: essays reflecting the theme of the 10th Meeting of the International Society of Anglo-Saxonists in Helsinki, August 2001

Kilpiö, M. (red.), Kahlas-Tarkka, L. (red.), Roberts, J. (red.) & Timofeeva, O. (red.), 2009, Tempe, Arizona: Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies. 191 s. (Medieval & Renaissance Texts & Studies (Series); nr. v. 364)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Arts contact points between cultures : 1st International Journal of Intercultural Arts Education Conference : post-conference book

Ruismäki, H. (red.) & Ruokonen, I. (red.), 2009, Helsinki: University of Helsinki. 164 s. (Research report / University of Helsinki, Department of Applied Sciences of Education; nr. 312)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Dialogs on diversity and global education

Talib, M-T. (red.), Loima, J. (red.), Paavola, H. (red.) & Patrikainen, S. (red.), 2009, Frankfurt am Main: Peter Lang . 205 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Education for change - kestävän kehityksen kasvatuksen käsikirja

Jutvik, G. (red.), Liepina, I. (red.), Kaivola, T. (red.), Suomela, L. (red.), Suomela, H. (red.) & Rikkinen, H. (red.), 2009, [Uppsala]: Itämeren yliopistojen ohjelma, Uppsalan yliopisto, Kestävän kehityksen keskus. 72 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Food in contemporary society

Janhonen-Abruquah, H. (red.) & Palojoki, P. (red.), 2009, Helsinki: Helsingin yliopisto. 134 s. (Kotitalous- ja käsityötieteiden laitoksen julkaisuja; nr. 23)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Investigating classroom interaction: Methodologies in action

Kumpulainen, K. (red.), Hmelo-Silver, C. E. (red.) & César, M. (red.), 2009, Rotterdam: Sense Publishers. 282 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Kodin arki

Janhonen-Abruquah, H. (red.), 2009, [Helsinki]: Helsingin yliopisto. 187 s. (Kotitalous- ja käsityötieteiden laitoksen julkaisuja; nr. 19)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Learning and expanding with activity theory

Sannino, A. (red.), Daniels, H. (red.) & Gutierrez, K. D. (red.), 2009, Cambridge: Cambridge University Press. 392 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Local and global encounters: norms, identities and representations in formation

Veintie, T. M. & Virtanen, P. K. (red.), 2009, Helsinki: Renvall Institute. 158 s. (Renvall-instituutin julkaisu; nr. 25)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Lupaava kotihoito: uusia toimintamalleja vanhustyöhön

Engeström, Y. (red.), Niemelä, A-L. (red.), Nummijoki, J. & Nyman, J. (red.), 2009, Jyväskylä: PS-kustannus. 286 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Luterilaisen Suomen loppu? kirkko ja monet uskonnot

Komulainen, J. (red.) & Vähäkangas, M. (red.), 2009, Helsinki: Edita. 183 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Löytöretkellä omaan työhön: kehittämistä ja tutkimusta päiväkodin arjessa

Ojala, M. (red.), Venninen, T. (red.), Mäkitalo, A-R. (red.) & Vilpas, B. (red.), 2009, Helsinki: SOCCA - Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus. 278 s. (SOCCAn ja Heikki Waris -instituutin julkaisusarja; nr. 22)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Murtuvat merkit: semiotiikan teoreettisen ja soveltavan tutkimuksen näkökulmia

Oksanen, U. (red.) & Hannula, E. (red.), 2009, Yliopistopaino. 207 s. (Palmenia-sarja; nr. 53)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Music Education for Changing Times: Guiding Visions for Practice

Regelski, T. A. (red.) & Gates, J. T. (red.), 2009, New York: Springer. 251 s. (Landscapes: the arts, aesthetics, and education; nr. 7)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Nordic Prosody: proceedings of the Xth Conference, Helsinki 2008

Vainio, M. (red.), Aulanko, R. (red.) & Aaltonen, O. (red.), 2009, Frankfurt am Main: Peter Lang . 296 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Näkökulmia käsityön ja käsityön opetuksen tutkimukseen: Pirkko Anttila 80 vuotta : syntymäpäiväseminaari 18.5.2009 : puheenvuorojen tiivistelmät

Koskennurmi-Sivonen, R. (red.), Raunio, A-M. (red.) & Luutonen, M. (red.), 2009, Helsinki: Helsingin yliopisto, kotitalous- ja käsityötieteiden laitos. 56 s. (Kotitalous- ja käsityötieteiden työpapereita; nr. 2)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Proceedings of the 17th Nordic Conference of Computational Linguistics (NoDaLiDa)

Jokinen, K. & Bick, E., maj 2009, Northern European Association for Language Technology . (NEALT Proceedings Series; nr. 4)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Proceedings of the Crafticulation & Education Conference

Kaukinen, L. (red.), 2009, [Helsinki]: NordFo Nordic Forum for Research and Development in Craft and Design. (Techne series; nr. 14)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Psykopatia

Häkkänen-Nyholm, H. (red.), 2009, Helsinki: Edita. 346 s. (Persona grata; nr. 29)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaProfessionell

Puhuva ihminen: puhetieteiden perusteet

Aaltonen, O. K. (red.), Aulanko, R. (red.), Iivonen, A. (red.), Klippi, A. (red.) & Vainio, M. (red.), 2009, Helsingissä: Otava. 408 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Sanat että hoitaisimme: terapeuttinen kirjoittaminen

Ihanus, J. (red.), 2009, Helsinki: Duodecim. 336 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Social Interactions in Multicultural Settings

César, M. (red.) & Kumpulainen, K. (red.), 2009, Rotterdam: Sense Publishers. 385 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Sukupuoli ja toimijuus koulutuksessa

Ojala, H. (red.), Palmu, T. (red.) & Saarinen, J. (red.), 2009, Tampere: Vastapaino. 255 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Suolankeittäjien heimo: Varnitsa ry:n historia 1970-2009

Puustinen, M. P., Green, T. & Nevala, A., 2009, 264 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaAllmänheten

Taidekasvatus varhaiskasvatuksessa: iloa, ihmettelya ja tekemista

Ruokonen, I. (red.), Rusanen, S. (red.) & Välimäki, A-L. (red.), 2009, [Helsinki]: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 99 s. (Guide / National Institute for Health and Welfare; nr. 3)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Talk in interaction: comparative dimensions

Haakana, M. (red.), Laakso, M. (red.) & Lindström, J. (red.), 2009, Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 317 s. (Studia Fennica; nr. 14)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Öppen tillgång

The Journal of the European Teacher Education Network JETEN

Kumpulainen, K. (red.) & Toom, A. (red.), 2009, University of Helsinki, Department of Applied Sciences of Education & CICERO Learning.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

The Proceedings of the 19th Annual Conference of the European Teacher Education Network

Kumpulainen, K. (red.) & Toom, A. (red.), 2009, University of Helsinki, Department of Applied Sciences of Education & CICERO Learning.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Yhteistyöllä laatua opettajankoulutukseen - näkökulmia opettajankoulutuksen kehittämisestä 2007-2009

Winter, K. (red.), 2009, [Helsinki]: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. 64 s. (Pedagogica; nr. 30)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Yliopisto-opettajan käsikirja

Lindblom-Ylänne, S. (red.) & Nevgi, A. (red.), 2009, Helsinki: WSOYpro. 439 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Yliopisto-opiskelijaksi kasvamassa - opiskelutaitoja kehittämässä

Inkinen, M. (red.) & Toom, A. (red.), 2009, Helsinki: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. 43 s. (Pedagogica : Kasvatustieteellisen tiedekunnan julkaisuja / Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta; nr. 29)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

2008

Activity theory and school innovation: Special issue of Journal of Educational Change, volume 9 (2008), number 4

Sannino, A. (red.) & Nocon, H. D. (red.), 2008, Dordrecht: Springer. (Journal of Educational Change; vol. 9, nr. 4)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Aivot ja elinikäinen oppiminen: Neurotiede kohtaa koulutuksen

Kumpulainen, K. (red.) & Kivekäs, H. (red.), 2008, Helsinki: CICERO Learning, Helsingin yliopisto. 50 s. (CICERO Papers 4)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Concept Mapping: Connecting Educators : Proceedings of the 3rd International Conference on Concept Mapping : vol. 2 Full papers, part two

Canas, A. J. (red.), Reiska, P. (red.), Åhlberg, M. (red.) & Novak, J. D. (red.), 2008, Estonia: IHMC, Tallinn University, University of Helsinki. 383 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review