Publikationer 1968 2020

Filter
Antologi eller special utgåva
2007

Kotitalousopettajankoulutuksen verkossa on muutakin kuin kalaa: KTY-kokemuksia kaikkien käyttöön

Aulanko, M. (red.) & Hölttä, M. (red.), 2007, Helsinki: Helsingin yliopisto, kotitalous- ja käsityötieteiden laitos. 56 s. (Kotitalous- ja käsityötieteiden laitoksen työpapereita; nr. 1)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Koulu, syrjäytyminen ja sosiaalinen pääoma: löytyykö huono-osaisuuden syy koulusta vai oppilaasta?

Alatupa, S. (red.), Karppinen, K., Keltikangas-Järvinen, L. & Savioja, H., 2007, Helsinki: Sitra. 179 s. (Sitran raportteja; nr. 75)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Koulussa kansalaiseksi: opettaja ja aktiivinen koulukulttuuri

Arola, P. (red.) & Sallila, P. (red.), 2007, Helsinki: Kansanvalistusseura. 159 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Kuka uusii ajokortin? tuloksia rekisteritutkimuksesta ja iäkkäiden kuljettajien itsearviointimenetelmästä

Liikkanen, L. A. (red.), 2007, Helsinki: Liikenneturva. 67 s. (Liikenneturvan tutkimuksia; nr. 121)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Mediametkaa!

Pentikäinen, L. (red.), Ruhala, A. (red.) & Niinistö, H. (red.), 2007, Helsinki: Mediakasvatuskeskus Metka,. 159 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Näköaloja äidinkieleen ja kirjallisuuteen

Grunthal, S. (red.) & Harjunen, E. (red.), 2007, Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 236 s. (Tietolipas; nr. 217)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Näkökulmia mediakasvatukseen

Kynäslahti, H. (red.), Kupiainen, R. (red.) & Lehtonen, M. (red.), 2007, Helsinki: Mediakasvatusseura. 159 s. (Mediakasvatusseuran julkaisuja; nr. 1/2007)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Personal project pursuit: Goals, action and human flourishing

Salmela-Aro, K. (red.), Little, B. R. (red.) & Phillips, S. D. (red.), 2007, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum,.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Suomalaisen oppimisen tutkimuksen tuotteistaminen ja kaupallistaminen: CICERO-KAUPPI –hankkeen verkkokyselyn tulosraportti

Niemi, H. (red.) & Kumpulainen, K. (red.), 2007, Helsinki: CICERO Learning, Helsingin yliopisto. 30 s. (CICERO Papers; nr. 1)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Tutkimusperustainen opettajankoulutus ja kestävä kehitys: Ainedidaktinen symposiumi Helsingissä 3.2.2006

Lavonen, J. (red.), 2007, Helsinki: Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto. 413 s. (Tutkimuksia / Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos; nr. 286)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Tutkimusperustainen opettajankoulutus ja kestävä kehitys: Ainedidaktinen symposiumi Helsingissä 3.2.2006

Lavonen, J. (red.), 2007, Helsinki: Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto. 412 s. (Tutkimuksia / Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos; nr. 285)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Tutkittua tietoa puheterapian arjesta: Puheterapeuttien erikoistumiskoulutuksen päätöskongressi

Toivola, M. (red.), Launonen, K. (red.) & Yliherva, A. (red.), 2007, Helsinki: Puheterapeuttien Kustannus Oy.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Vuorovaikutusta luokkahuoneessa: näkökulmana keskustelunanalyysi

Tainio, L. (red.), 2007, Helsinki: Gaudeamus. 331 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

2006

Actions for the 2010 biodiversity target in Europe - how does research contribute to halting biodiversity loss? : report of an electronic conference, October 2006

Young, J. (red.), Åhlberg, M. (red.), Niemelä, N. (red.), Parr, T. (red.), Pauleit, S. (red.) & Watt, A. D. (red.), 2006, Helsinki: Helsingin yliopisto. 201 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Actions for the 2010 biodiversity target in Europe - how does research contribute to halting biodiversity loss? : short report of an electronic conference, October 2006

Young, J. (red.), Åhlberg, M. (red.), Niemelä, N. (red.), Parr, T. (red.), Pauleit, S. (red.) & Watt, A. D. (red.), 2006, Helsinki: Helsingin yliopisto. 23 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Arjen moninaisuutta: erityisryhmät päiväkodissa

Pihlaja, P. (red.) & Kontu, E. (red.), 2006, Helsinki: Stakes. 51 s. (Raportteja / Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus; nr. 14/2006)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Diversity - a challenge for educators

Talib, M-T. (red.), 2006, [Helsinki]: Finnish Educational Research Association. 160 s. (Kasvatusalan tutkimuksia; nr. 27)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Enacting equity in education : towards a comparison of equitable practices in different European local contexts

Moreno Herrera, L. (red.), Jones, G. (red.) & Rantala, J. (red.), 2006, Helsinki: University of Helsinki, Research centre for social studies education. 175 s. (Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tutkimuksia; nr. 8)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Erityisryhmät päiväkodissa. Arjen moninaisuutta.

Kontu, E. K. (red.) & Pihlaja, P. (red.), 2006, Stakes.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Fonetiikan päivät 2006: The phonetics symposium 2006

Aulanko, R. (red.), Wahlberg, L. (red.) & Vainio, M. (red.), 2006, Helsinki: Helsingin yliopisto. 190 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Human Perspectives on Sustainable Future

Rauma, A-L., Pöllänen, S. & Seitamaa-Hakkarainen, P., 2006, Joensuu: University of Joensuu, the Faculty of Education. 368 s. (Research Reports of the Faculty of Education, University of Joensuu; nr. 99)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Kansalaisvaikuttaminen ajassa: näkökulmia suomalaiseen kansalaisvaikuttamiseen suurlakosta 2000-luvulle

Ahvenisto, I. M. (red.) & Mäki, K. (red.), 2006, [Tampere]: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura. 299 s. (Väki voimakas; nr. 19)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Kansalaisvaikuttamisen edistäminen koulussa ja opettajankoulutuksessa

Rantala, J. (red.) & Salminen, J. (red.), 2006, Helsinki: Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskus. 174 s. (Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tutkimuksia; nr. 5)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Korkeakouluopetus kestäväksi : opas YK:n kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmentä varten

Kaivola, T. (red.) & Rohweder, L. (red.), 2006, [Helsinki]: Opetusministeriö, koulutus- ja tiedepolitiikan osasto. 208 s. (Opetusministeriön julkaisuja; nr. 2006:4)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Kulmakivi: luokanopettajan äidinkieli ja kirjallisuus

Grünthal, S. & Pentikäinen, J., 2006, Helsinki: Otava. 281 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Kuvien keskellä: Kuvataideopettajaliitto 100 vuotta

Kettunen, K. (red.), Hiltunen, M. (red.), Laitinen, S. (red.) & Rastas, M. (red.), 2006, Helsinki: Like. 216 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Lapset kertovat...

Karlsson, L. (red.), 2006, Helsinki: Stakes. 89 s. (Työpapereita / Stakes; nr. 9/2006)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

LittlEars: pienten lasten kuulonvaraisen kehityksen arviointimenetelmän käsikirja

Lonka, E. (red.) & Rauhamäki, T. (red.), 2006, [Innsbruck]: MED-EL. 47 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Luki-vaikeudesta luki-taitoon

Takala, M. (red.) & Kontu, E. (red.), 2006, [Helsinki]: Yliopistopaino. 289 s. (Palmenia-sarja; nr. 8)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Luki-vaikeudesta Luki-taitoon

Takala, M. (red.) & Kontu, E. K. (red.), 2006

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Nordic Presentations: proceedings of the section Nordic Presentations at ICME-10, July 12, 2004 in Copenhagen (Denmark)

Pehkonen, E. (red.), Brandell, G. (red.) & Winsløw, C. (red.), 2006, Helsinki: University of Helsinki. 213 s. (Research report / University of Helsinki, Department of Applied Sciences of Education; nr. 265)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Näkökulmia aktiiviseen kansalaisuuteen

Ojanperä, T. (red.), 2006, 2. uud. p red. Helsinki: Helsingin yliopisto, Viikin normaalikoulu. 164 s. (Viikin normaalikoulun julkaisuja; nr. 2)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Näkökulmia näkövammaisten opetukseen

Takala, M. (red.) & Kontu, E. (red.), 2006, Jyväskylä: PS-kustannus. 258 s. (Opetus 2000)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Rajanylitykset työssä: yhteistoiminnan ja oppimisen uudet mahdollisuudet

Toiviainen, H. (red.) & Hänninen, H. (red.), 2006, Jyväskylä: PS-kustannus. 243 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Rakkaudesta erityispedagogiikkaan: juhlakirja: erityispedagogiikan professuuri 20 v

Kieksi, M-L. (red.), 2006, [Helsinki]: Helsingin yliopisto, soveltavan kasvatustieteen laitos, erityispedagogiikka. 131 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Research-based teacher education in Finland - reflections by Finnish teacher educators

Jakku-Sihvonen, R. (red.) & Niemi, H. (red.), 2006, Turku: Finnish Educational Research Association. 230 s. (Kasvatusalan tutkimuksia; nr. 25)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Ryhmä- ja yhteisöpohjaisen kielen ja kommunikoinnin kuntoutuksen haasteet: Puheen ja kielen tutkimuksen päivät Helsingissä 17.-18.3.2006

Simberg, S. (red.), Rautakoski, P. (red.), Klippi, A. (red.), Paloheimo, J. (red.) & Pekkala, S. (red.), 2006, Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys. 107 s. (Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja; nr. 38)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa: keinoja ja ideoita yhdenvertaisuuden tueksi

Lehtonen, J., 2006, Helsinki: Työministeriö. 90 s. (ESR tutkimukset ja selvitykset -sarja; nr. 8/06)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Sinun, minun, meidän mango: sadutusta yli kulttuurirajojen : kokemuksia sadutuksesta kehitysyhteistyössä ja kansainvälisyyskasvatuksessa

Karlsson, L. (red.), Levamo, T-M. (red.) & Siukonen, S. (red.), 2006, Helsinki: Taksvärkki. 62 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Suoraa puhetta: kollegiaalisesti opetuksesta ja kasvatuksesta

Husu, J. (red.) & Jyrhämä, R. (red.), 2006, Jyväskylä: PS-kustannus. 239 s. (Opetus 2000)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Sustainable development through education: proceedings of the International Conference on Environmental Education. Helsinki, 14 June 2005

Tani, S. (red.), 2006, Helsinki: University of Helsinki. 168 s. (Tutkimuksia / Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos; nr. 268)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Taide- ja taitoaineiden opetuksen merkityksiä

Jakku-Sihvonen, R. (red.), 2006, Helsinki: Valtakunnallinen opettajankoulutuksen ja kasvatustieteiden tutkintojen kehittämisprojekti (Vokke). 91 s. (Teatterikorkeakoulun julkaisusarja; nr. 39)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Teckenspråk: sociala och historiska perspektiv

Hoyer, K. (red.), Londen, M. (red.) & Östman, J-O. (red.), 2006, [Helsingfors]: Helsingfors universitet, institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur. 172 s. (Teckenspråkstudier; nr. nr. 2)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Tekstejä ja kangastuksia: puheenvuoroja käsityöstä ja sen tulevaisuudesta

Kaukinen, L. (red.) & Collanus, M. (red.), 2006, [Hamina]: Akatiimi. 243 s. (Artefakta; nr. 17)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Ylioppilastekstejä 2006

Falck, R. (red.), Grunn, K. (red.), Lamberg, H. (red.) & Murto, M. (red.), 2006, Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 180 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

2005

Contemporary Youth Research: Local Expressions and Global Connections

Helve, H. & Holm, G., 2005, Burlington, VT: Ashgate. 223 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Erityispedagogiikka ja varhaislapsuus

Kontu, E. (red.) & Suhonen, E. (red.), 2005, [Helsinki]: Yliopistopaino. 152 s. (Palmenia-sarja; nr. 2)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Esiopetuksen prosessi ja vaikutukset: esiopetuksen toimivuus ja vaikuttavuus Helsingin kaupungissa vuosina 2001-2003 : tutkimusraportti 3

Hytönen, J. (red.), 2005, Helsinki: Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos. 208 s. (Tutkimuksia / Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos; nr. 259)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Galenos: människokroppen möter omgivningen

Hiltunen, E. (red.), Holmberg, P. (red.), Kaikkonen, M. (red.), Lindblom-Ylänne, S. (red.), Nienstedt, W. (red.) & Wähälä, K. (red.), 2005, 3. reviderade uppl red. Helsinki: WSOY. 622 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review