Publikationer 1968 2020

Filter
Antologi eller special utgåva
2005

Hankkeesta julkaisuksi: kirjoittaminen ammattikorkeakoulun ja työelämän kehityshankkeissa

Vanhanen-Nuutinen, L. (red.) & Lambert, P. (red.), 2005, Helsinki: Edita. 292 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Hyvän opettamisen kaksi vuosikymmentä: Feto 20 vuotta : Feton vuosikirja 2005

Honkala, S. (red.) & Salmenkivi, E. (red.), 2005, Helsinki: Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat ry. 175 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Kansalaisvaikuttaminen opettajankoulutuksen haasteena

Rantala, J. (red.) & Siikaniva, A. (red.), 2005, Helsinki: Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskus. 122 s. (Historiallis-yhteiskuntatieteellisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tutkimuksia; nr. 3)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Kaupunkikuvia ajassa.

Joutsivuo, T-P. (red.) & Kekäläinen, M. Y. K. (red.), 2005, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 355 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Kestävän kehityksen edistäminen oppilaitoksissa

Houtsonen, L. (red.) & Åhlberg, M. (red.), 2005, Helsinki: Opetushallitus. 175 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Kielen ja kognition suhde: puheen ja kielen tutkimuksen päivät Helsingissä 18.-19.3.2005

Korpijaakko-Huuhka, A-M. (red.), Pekkala, S. (red.) & Heimo, H. (red.), 2005, Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys. 137 s. (Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja = Publikationer utgivna av föreningen för tal och språkforskning; nr. 37)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Kohtaamisia kasvatuksen ja koulutuksen kentillä: erontekoja ja yhdessä tekemistä

Mietola, R. (red.), Lahelma, E. (red.), Lappalainen, S. (red.) & Palmu, T. (red.), 2005, Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura. 270 s. (Kasvatusalan tutkimuksia; nr. 22)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Laadukkaasti verkossa: yliopistollisen verkko-opetuksen ulottuvuudet

Nevgi, A. (red.), Löfström, E. (red.) & Evälä, A. (red.), 2005, Helsinki: Helsingin yliopisto. 194 s. (Kasvatustieteen laitoksen julkaisuja / Helsingin yliopisto; nr. 200)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Lastenkirja aikansa kuvastimena

Suojala, M. (red.) & Volotinen, T. (red.), 2005, Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu. 88 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Miten opetan historiaa?

Rantala, J. (red.), 2005, Helsinki: WSOY. 100 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Monikäyttöinen fonetiikka

Iivonen, A., Aulanko, R. & Vainio, M., 2005, 3 red. Helsinki: University of Helsinki. 102 s. (Helsingin yliopiston fonetiikan laitoksen monisteita; nr. 21)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

New learning challenges: going beyond the industrial age system of school and work

Yamazumi, K. (red.), Engeström, Y. (red.) & Daniels, H., 2005, Osaka: Kansai University Press. 277 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Opetus, opiskelu, oppiminen: tieto- ja viestintätekniikka tiederajat ylittävissä konteksteissa

Tella, S. (red.), Ruokamo, H. (red.), Jari, M. (red.) & Smeds, R. (red.), 2005, Rovaniemi: Lapin yliopisto. 290 s. (Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja; nr. 12)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Problem solving in mathematics education: proceedings of the ProMath meeting June 30 - July 2, 2004, in Lahti

Pehkonen, E. (red.), 2005, Helsinki: University of Helsinki. 153 s. (Research report; nr. 261)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Professional theories and institutional interaction

Peräkylä, A. (red.), Ruusuvuori, J. (red.) & Vehviläinen, S. (red.), 2005, Berlin: De Gruyter Mouton. 103 s. (Communication & Medicine; nr. 2 (2005) : 2 (Special issue))

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Putosin koulusta, nousin ratsaille. Ratsastuspedagoginen lähestymistapa koulupudokkaiden yksityisopetuksessa

Kjäldman, R. K., Okulov, S. (red.) & Koukkari, K. (red.), 2005, (Kuopion yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus. Tutkimuksia ja selvityksiä 7/2005. )

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaProfessionell

Putting activity theory to work: Contributions from developmental work research

Engeström, Y. (red.), Lompscher, J. & Rückriem, G., 2005, Berlin: Lehmanns Media. 650 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietotekniikan ja tiedonhallinnan tutkimuspäivät: tutkimuspaperit

Lehenkari, J. (red.) & Häyrinen, K. (red.), 2005, [Helsinki]: Osaavien keskusten verkosto. 78 s. (Osaavien keskusten verkoston julkaisuja; nr. 4/2005)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Taidon ja taiteen luova voima: kirjoituksia 9-12-vuotiaiden lasten taito- ja taidekasvatuksesta

Karppinen, S. (red.), Ruokonen, I. (red.) & Uusikylä, K. (red.), 2005, Helsinki: Finn Lectura. 168 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Teaching-studying-learning (TSL) processes and mobile technologies: multi-, inter- and transdisciplinary (MIT) research approaches : proceedings of the 12th International NBE 2005 Conference : September 14-17, 2005, Rovaniemi, Finland

Ruokamo, H. (red.), Hyvönen, P. (red.), Lehtonen, M. (red.) & Tella, S. (red.), 2005, Rovaniemi: University of Lapland. 213 s. (Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja; nr. 11)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Theory and practice in affective education: essays in honour of Arja Puurula

Karppinen, S. (red.), Katz, Y. (red.) & Neill, S. (red.), 2005, Helsinki: University of Helsinki. 232 s. (Research report; nr. 258)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Umberto Eco: James Joyce, Teräsmies ja vesinokkaeläin

Knuuttila, T. (red.) & Ryynänen, M. (red.), 2005, Helsinki: Yliopistopaino. 258 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Uskonnonopetus uudella vuosituhannella

Kallioniemi, A. (red.) & Luodeslampi, J. (red.), 2005, Helsinki: Kirjapaja. 447 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Uskontokasvatus monikulttuurisessa maailmassa

Hilska, P. (red.), Kallioniemi, A. (red.) & Luodeslampi, J. (red.), 2005, Helsinki: Kirjapaja. 226 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Uudenlaisia maistereita: kasvatusalan koulutuksen kehittämislinjoja

Jakku-Sihvonen, R. (red.), 2005, Jyväskylä: PS-kustannus. 363 s. (Opetus 2000)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Uusia ja innovatiivisia psykologian tutkimusmenetelmiä: [pääkirjoitus]: Psykologia 5-6/2005 -lehden teemanumero

Salmela-Aro, K., 2005, Helsinki: Suomen psykologinen seura. 4 s. (Psykologia-lehti; vol. 40, nr. 5-6)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Western aphasia battery: käsikirja

Kertesz, A. (red.), Pietilä, M-L. (red.), Lehtihalmes, M. (red.), Klippi, A. (red.) & Lempinen, M. (red.), 2005, [Helsinki]: Psykologien kustannus. 103 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

2004

Att tiga eller att tala: Litteraturterapi - ett sätt att växa

Ihanus, J., 2004, Helsinki: Föreningen för biblioterapi i Finland & BTJ Kirjastopalvelu. 232 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Current research on mathematics and science education: Proceedings of the XXI Annual Symposium of the Finnish Association of Mathematics and Science Education Research

Laine, A., Lavonen, J. & Meisalo, V., 2004, Helsinki: University of Helsinki. 609 s. (Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos / Tutkimuksia - Research report; nr. 253)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Development Intervention: Actor and activity perspectives

Kontinen, T. (red.), 2004, University of Helsinki, Institute of Development Studies. 156 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Esseitä historiallis-yhteiskunnallisesta kasvatuksesta

Löfström, J. (red.), Rantala, J. (red.) & Salminen, J. (red.), 2004, Helsinki: Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskus. 299 s. (Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tutkimuksia)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Kunskap på nätet - med hjälp av lärobjekt: Handbok för lärare, utbildare och dig som skapar lärobjekt

Ilomäki, L. (red.), 2004, Helsingfors: Utbildningsstyrelsen. 115 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Musikaalinen elämä

Kauppinen, E. (red.) & Sintonen, S. (red.), 2004, Kansanvalistusseura.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Nationalism and Orthodox Church in Finland 1895-1958

Loima, J., 2004, Renvall Institute.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Nationalism and Orthodoxy. Two thematic Studies on National Ideologies and Their Interaction with the Church

Loima, J., 2004, Helsinki. (Renvall Institute; vol. 15)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Opi ja onnistu verkossa - aihiot avuksi: käsikirja opettajille, kouluttajille ja tekijöille

Ilomäki, L. (red.), 2004, Helsinki: Opetushallitus. 118 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Runosta runoon: Suomalaisen runon yhteyksiä länsimaiseen kirjallisuuteen antiikista postmodenismiin

Katajamäki, S. (red.) & Pentikäinen, J. (red.), 2004, Helsinki: WSOY. 393 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

TERRA: Teemanumero: maantieteen opetus

Cantell, H. (red.), Kaivola, T. (red.) & Raento, P. (red.), 2004, (Terra (Maantieteellinen aikakauskirja); vol. 116, nr. 3)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Ympäristökasvatuksen käsikirja

Cantell, H., 2004, Juva: PS-kustannus.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

2003

Adolescent facing the educational politics of the 21st century: Comparative survey on five national cases and three welfare models

Rinne, R., Aro, M., Kivirauma, J. & Simola, H., 2003, Helsinki: Suomen kasvatustieteellinen seura. 291 s. (Research in Educational Sciences; nr. 17)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Between school and work: New perspectives on transfer and boundary-crossing

Tuomi-Gröhn, T. & Engeström, Y., 2003, Amsterdam: Pergamon Press. 333 s. (Advances in learning and instruction series)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Development: Concepts, policies and practices. Essays in the memory of Michael Cowen

Kontinen, T. (red.) & Seppänen, M. (red.), 2003, Finnish Society for Development Research. 159 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Intermediate report on the implementation of the Socrates Programme in Finland

Salomäki, U. (red.) & Löfström, E. (red.), 2003, Helsinki: Ministry of Education. 56 s. (Publications of the Ministry of Education;)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Koulu ja kansalaisyhteiskunta historiallisessa perspektiivissä

Rantala, J. (red.), 2003, Helsinki: Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskus. 205 s. (Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tutkimuksia; nr. 1)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Koulun arkea tutkimassa: yläasteen erot ja erilaisuudet

Lahelma, E. (red.) & Gordon, T. (red.), 2003, Helsinki: Helsingin kaupungin opetusvirasto. 138 s. (Helsingin kaupungin opetusviraston julkaisusarja. A1:2002)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Lapsen sielun maisema

Kallioniemi, A. (red.), Räsänen, A. (red.) & Hilska, P. (red.), 2003, Helsinki: Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos. (Helsingin yliopisto Studia Pedagogica)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Opiskelun ohjaus yliopistossa

Eriksson, I. & Mikkonen, J., 2003, Helsinki: Edita. 199 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Oppimaan oppiminen yläasteella. 2: Tilanne vuonna 2001 ja muutokset vuodesta 1997

Hautamäki, J., Arinen, P., Hautamäki, A., Kupiainen, S., Lindblom, B., Mehtäläinen, J., Niemivirta, M., Rantanen, P., Ruuth, M. & Scheinin, P., 2003, Helsinki: Opetushallitus. 139 s. (Oppimistulosten arviointi; nr. 6/2003)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Professional mobile learning

Kynäslahti, H. (red.) & Seppälä, P. (red.), 2003, IT Press. 139 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Psychologia [0033-2852], Vol. 46 (2003), No. 1: Special issue: Motivation and Self‐Regulation II

Yamauchi, H. (red.), Efklides, A. (red.) & Niemivirta, M. (red.), 2003, Kyoto: Psychologia Society, Kyoto University. (Psychologia; vol. 46, nr. 1)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review