Publikationer 1968 2020

Filter
Doktorsavhandling
2019

Avoiding Consumer Scapegoatism: Towards a Political Economy of Sustainable

Akenji, L., aug 2019, University of Helsinki. 84 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingSamling av artiklar

Öppen tillgång

Effects of musical experience on children's language and brain development

Linnavalli, T., 2019, Helsinki : Helsingin yliopisto. 81 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingSamling av artiklar

Immigrant-ness as (mis)fortune? Immigrantisation through integration policies and practices in education

Kurki, T., 22 feb 2019, Helsinki: University of Helsinki. 103 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingSamling av artiklar

Öppen tillgång
Öppen tillgång

Social services students' education and purposes in life: A case study from Finland

Manninen, N., maj 2019, Helsinki: University of Helsinki. 71 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingSamling av artiklar

2018

Academics’ transformative learning at the interfaces of pedagogical and discipline-specific communities

Clavert, M., 2018, Helsinki: Helsingin yliopisto.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingSamling av artiklar

Öppen tillgång

Anchoring craft: The object as an intercultural and intertemporal unifying factor

Vetoshkina, L., 24 nov 2018, Helsinki: University of Helsinki. 259 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingMonografi

Öppen tillgång

Arki perhetyön kohteena: Tutkimus uuden työtavan kokeilusta Arki Haltuun -hankkeessa

Sekki, S., 16 jun 2018, Helsingin yliopisto. 215 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingMonografi

Öppen tillgång
Öppen tillgång
Öppen tillgång

Contradictions of Finnish Education: Finnishness, interculturality and social justice

Itkonen, T. H., 2018, Helsinki: Helsingin yliopisto.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingSamling av artiklar

Öppen tillgång

Dance on cortex: ERPs and phase synchrony in dancers and musicians during a contemporary dance piece

Poikonen, H., 2018, Helsinki : [H. Poikonen]. 100 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingSamling av artiklar

Handling Knowledge: Three perspectives on embodied creation of knowledge in collaborative design

Härkki, T., 2018, Helsinki: University of Helsinki. 116 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingSamling av artiklar

Öppen tillgång

Individual differences in emotion processing

Quarto, T., 2018, Helsinki: [T. Quarto]. 65 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingSamling av artiklar

Miten ja mitä opettaja oppii? Aktiivinen oppiminen opettajan pedagogisen ajattelun osana ja rakentajana

Ahonen, E., 2018, Helsinki: Helsingin yliopisto.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingSamling av artiklar

Öppen tillgång
Öppen tillgång

Pienten askelten tanssi: Performatiivinen etnografia hierarkioiden rakentumisista ja purkamisen mahdollisuuksista kahdella yläkoululla

Hannus, S., 15 maj 2018, Helsinki: Helsingin yliopisto. 308 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingMonografi

Öppen tillgång
Öppen tillgång
Öppen tillgång

Teachers changing higher education: From coping with change to embracing change

Kunnari, I., 2018, Helsinki: Helsingin yliopisto.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingSamling av artiklar

Öppen tillgång
Öppen tillgång

Tutkijakoulutus, tieto ja tutkijuus tietokapitalistisessa hallinnassa

Hannukainen, K., 14 dec 2018, Helsinki: Helsingin yliopisto. 104 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingSamling av artiklar

Öppen tillgång

University Internationalization and International Master's Programs

Medvedeva, A., 2018, Helsinki: Helsingin yliopisto.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingMonografi

Öppen tillgång

Varhaiskasvatuksen tallentamisesta kohti pedagogista dokumentointia

Rintakorpi, K., 26 jan 2018, Helsinki: Helsingin yliopisto. 81 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingSamling av artiklar

Öppen tillgång

Ympäristö ylittää oppiainerajat: Arvolatautuneisuus ja monialaisuus koulun ympäristöopetuksen haasteina

Aarnio-Linnanvuori, E. I., jan 2018, Helsinki: Helsingin yliopisto. 107 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingSamling av artiklar

2017
Öppen tillgång
Öppen tillgång

Evaluointi opettajan vuorovaikutustoimintana: Osallistujuuden ulottuvuudet luokkahuoneessa

Heinonen, P., 2017, 224 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingMonografi

Öppen tillgång

Imaginaries of Early Childhood Education: Societal roles of early childhood education in an era of accountability

Paananen, M. M., 11 feb 2017, Helsinki: University of Helsinki. 189 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingSamling av artiklar

Öppen tillgång

Interthinking in Estonian Home Economics Education

Taar, J., 24 nov 2017, Helsinki: University of Helsinki. 229 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingMonografi

Öppen tillgång

Kielitiedon didaktiikkaa: Kielentäminen ja visualisointi sanaluokkien ja lauseenjäsenten opetusmenetelminä

Rättyä, K., 4 jan 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 238 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingSamling av artiklar

Öppen tillgång

Kodin ja koulun digitaalinen kumppanuus

Korhonen, T., 17 jun 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 244 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingMonografi

Öppen tillgång

Koulun toimintakulttuurin merkitys kestävän kehityksen kasvatuksen toteuttamisessa perusopetuksen vuosiluokkien 1–6 kouluissa

Saloranta, S., 22 sep 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 284 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingMonografi

Öppen tillgång

Kun perusopetuksen oppilaat oireilevat psyykkisesti - opettajien kokemuksia

Ojala, T., 17 mar 2017, Jyväskylä: University of Jyväskylä. 155 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingMonografi

Öppen tillgång

Kuvatulkinta ja maantieteellinen tarkkaavaisuus: Semioottinen ajattelutapa nuorten visuaalisen lukutaidon osana

Hilander, M., 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 93 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingSamling av artiklar

Öppen tillgång

Käsityksiä ja kokemuksia laitoshuoltajaopiskelijoiden oppimisesta työpaikalla

Samppala, M-L., 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 230 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingMonografi

Öppen tillgång

Laskemisen sujuvuus osana matemaattisia taitoja: Sujuvuuden seuranta ja matemaattisten taitojen tukeminen alakoulussa

Väisänen, E. K., 16 dec 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 191 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingSamling av artiklar

Öppen tillgång

Learning clinical reasoning through game-based simulation: Design principles for simulation games

Koivisto, J-M., 10 jun 2017, Helsinki: University of Helsinki. 99 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingSamling av artiklar

Öppen tillgång

Litterär storyline som bidrag till interkulturell pedagogik

Pihlgren-Eveli, A-K. B., 18 dec 2017, Helsingfors: Helsingfors universitet. 246 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingMonografi

Öppen tillgång

Maahanmuuttajataustaisten naisten koulutuksen kontekstissa rakentuvat identiteetit ja oppimisprosessit

Pehkonen, E., 20 dec 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 156 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingMonografi

Öppen tillgång

Näkymätöntä näkyväksi: Ujon oppilaan kohtaaminen yläkoulussa

Kukkoaho, S., 16 jun 2017, Helsinki: University of Helsinki. 255 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingMonografi

Öppen tillgång

Opettajuus yhtenäisen peruskoulun kontekstissa - etnografinen tapaustutkimus

Lammi, J., 6 okt 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 252 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingMonografi

Öppen tillgång

"People who don't live what we live, don't understand": Youths' experiences of hypermobility

Benjamin, S., aug 2017, Turku: Siirtolaisuusinstituutti. 140 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingSamling av artiklar

Öppen tillgång

Poliittinen prosessi ja demokratiakokeilujen tartunnat koulun arjessa

Tammi, T. J., 27 jan 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 139 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingSamling av artiklar

Öppen tillgång