Publikationer 1968 2020

Filter
Magisteruppsats
2018
Öppen tillgång
Öppen tillgång
2017

Maaginen noste? Seurantatutkimus elämänfilosofiseen Pafos-seminaariin osallistuneiden hyvinvoinnin muutoksesta.

Laurell, J., 12 jun 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 77 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Öppen tillgång

Miten katsomusopetus pitäisi Suomen kouluissa järjestää?

Priklopil, L., 2017, 118 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Öppen tillgång
Fil

Opetussuunnitelma subjektivoivana hallinnan teknologiana

Holmberg, L., 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 71 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Öppen tillgång

ORGANISATORINEN LUOTTAMUS YLIOPISTON MONITILOISSA

Kortesoja, L., 7 jun 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 52 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Öppen tillgång

Sosiaalinen pääoma opettajayhteisössä: Kokemuksia kaupunkilaisesta kyläkoulusta

Juvonen, S., 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 98 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Öppen tillgång

Sosiodigitaalisen osallistumisen, nukkumistottumusten ja hyvinvoinnin väliset yhteydet kuudesluokkalaisilla

Maksniemi, E., apr 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 69 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Öppen tillgång

Tablet-tietokoneiden käytön yhteys 4.-luokkalaisten motivaatioon

Lampi, L., 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 79 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Öppen tillgång
2016
Öppen tillgång

Socio-digital interests, networks and excessive ICT engagement in Finnish adolescents

Kruskopf, M., jun 2016, Turku: Turun yliopisto. 98 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

2015

Biologian yliopisto-opiskelijoiden virhekäsitykset fotosynteesistä

Kervinen, A., 17 aug 2015, Helsinki: Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos. 96 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Kissankello vai kissan kello? – Suomen yhdyssanojen prosodisista ominaispiirteistä

Virkkunen, P. J., dec 2015

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

The Relationships Between Perfectionism, Achievement Goal Orientations, and Goal Setting

Ståhlberg, J., 30 dec 2015, Helsinki: University of Helsinki. 71 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Öppen tillgång
2014
Öppen tillgång
Fil

The capabilities approach : a hermeneutical inquiry if its potential in basic education

Pyy, I. M., 15 sep 2014, oulu university press.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

2013

Genetiikan opetus suomalaisessa lukiossa: Oppikirjat ja lukiolaisten käsitykset geenien toiminnasta

Aivelo, T., okt 2013, 62 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Öppen tillgång
Fil

"Kaksi kieltä, kaksi mieltä": Diskurssianalyyttinen tutkimus identiteettien rakentumisesta koulukielikeskustelussa

From, T., 10 sep 2013, Helsinki: Helsingin yliopisto. 82 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Perusopetuksen opetusryhmäkoko vuosiluokilla 7–9: Tehostettu ja erityinen tuki opetusryhmissä keväällä 2012

Hienonen, N., 3 jun 2013, Helsinki. 101 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

2012

ADHD-lapsen sisarusten asema perheessä: Vanhempien ja sisarusten haastattelututkimus

Sandberg, E., 11 sep 2012, Helsinki: Helsingin yliopisto. 123 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Musiikin ja prosodian yhteinen rytmi

Hausen, M., 2012, Helsinki: Helsingin yliopisto. 57 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Yksilöllinen vaihtelu työmuistiprosesseihin liittyvissä alfa-oskillaatioissa

Toivanen, J., feb 2012, 47 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

2011

European Union and the Developing Nations' External Debt: EU-15's Debt Policy, 1960-2008

Mayer, M. K., 28 jan 2011, Helsinki: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta. 121 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Reproducción de la identidad aymara en las universidades indígenas en el Alto, Bolivia en 2000-2009

Juva, I., 2011, 156 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Ubiikki opetusharjoittelu - Yhteisöllinen media kemian opetusharjoittelun tukena

Myllyviita, A., 2011, Helsinki: Helsingin yliopisto. 79 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Har samvetsgrannhet ett samband med arbetsrelaterad stress?

Törnroos, M., apr 2010, Helsinki: Helsingin yliopisto. 34 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Inclusion of a student with Asperger's Syndrome in a college setting

Pesonen, H. V., 2010

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Subject Teacher Training and Teaching in English

Kuoppala, K., 8 jun 2010, Helsingin yliopisto. 63 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

2009

Analyysimenetelmä musiikin kuuntelun aiheuttamille fysiologisille muutoksille

Makkonen, T., 2009, Espoo: Helsinki University of Technology. 53 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar