Organisationsprofil

Vetenskapsgrenar

  • 311 Basmedicin
  • 312 Klinisk medicin
  • 318 Medicinsk bioteknologi

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.