Aktiviteter

Filter
Redaktör för vetenskaplig tidskrift

Journal of clinical medicine (Tidskrift)

Seppo Sakari Juvela (Redaktör)
25 mar 2020

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Frontiers in Pain Research (Tidskrift)

Antti Pertovaara (Medlem i redaktionell ledning)
2020 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti (Tidskrift)

Riikka Lämsä (Chefredaktör)
1 jan 2019 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Frontiers in Psychology (Tidskrift)

Annette Horstmann (Redaktör)
2019 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Cureus (Tidskrift)

Markku Partinen (Medlem i redaktionell ledning)
2019 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Frontiers in oncology (Tidskrift)

Abdelhakim Salem (Medlem i redaktionell ledning)
18 dec 2019 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Experimental Gerontology (Tidskrift)

Kaisu Pitkälä (Medlem i redaktionell ledning)
2018 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti (Tidskrift)

Riikka Lämsä (Redaktör)
1 jan 201831 dec 2018

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Journal of nutrition, health & aging (Tidskrift)

Kaisu Pitkälä (Medlem i redaktionell ledning)
2018 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Clinical and Translational Allergy (Tidskrift)

Sanna Toppila-Salmi (Redaktör)
1 mar 2018 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

International Archives of Allergy and Immunology (Tidskrift)

Sanna Toppila-Salmi (Medlem i redaktionell ledning)
1 jan 2018 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Psychiatria Fennica (Tidskrift)

Timo Partonen (Referentgranskare), Matti Mikael Holi (Referentgranskare), Sami Leppämäki (Referentgranskare), Mauri Marttunen (Referentgranskare), Jonna Perälä (Referentgranskare), Kari Raaska (Referentgranskare), Samuli Saarni (Referentgranskare), Jari Tiihonen (Referentgranskare)
2018 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Frontiers in neurology (Tidskrift)

Markku Partinen (Redaktör)
2018 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Psychiatria Fennica. Reports (Tidskrift)

Timo Partonen (Referentgranskare), Matti Mikael Holi (Referentgranskare), Sami Leppämäki (Referentgranskare), Mauri Marttunen (Referentgranskare), Jonna Perälä (Referentgranskare), Kari Raaska (Referentgranskare), Samuli Saarni (Referentgranskare), Jari Tiihonen (Referentgranskare)
2018 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti (Tidskrift)

Anne Alitolppa-Niitamo (Chefredaktör), Riikka Lämsä (Chefredaktör), Seppo Koskinen (Chefredaktör), Päivikki Koponen (Chefredaktör)
sep 2017

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Aging Clinical and Experimental Research (Tidskrift)

Kaisu Pitkälä (Medlem i redaktionell ledning)
2017 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

European Geriatric Medicine (Tidskrift)

Kaisu Pitkälä (Medlem i redaktionell ledning)
2017 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Journal of Alzheimer's Disease (Tidskrift)

Liisa Myllykangas (Medlem i redaktionell ledning)
2017

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

The Open Otorhinolaryngology Journal (Tidskrift)

Sanna Toppila-Salmi (Medlem i redaktionell ledning)
1 okt 2017 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Finska Läkaresällskapets Handlingar (Tidskrift)

Camilla Böckelman (Medlem i redaktionell ledning)
jan 2017 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Journal of Alzheimer's Disease (Tidskrift)

Teppo Särkämö (Redaktör)
2016 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Otolaryngology - Head and Neck Surgery (Tidskrift)

Sanna Toppila-Salmi (Medlem i redaktionell ledning)
1 sep 2016 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti (Tidskrift)

Riikka Lämsä (Redaktör)
20162018

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Suomen lääkärilehti (Tidskrift)

Sanna Toppila-Salmi (Medlem i redaktionell ledning)
1 okt 20161 okt 2019

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

International Journal of Eating Disorders (Tidskrift)

Anu Raevuori (Medlem i redaktionell ledning)
1 jan 2016 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Journal of Biological Chemistry (Tidskrift)

Dan Bj Lindholm (Referentgranskare)
2016 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Physica Medica (Tidskrift)

Mika Kortesniemi (Redaktör)
20162018

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Musicae Scientiae (Tidskrift)

Mari Tervaniemi (Medlem i redaktionell ledning)
20162018

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Editorial Board: International Journal of Biological Sciences and Applications (Tidskrift)

Mika Hukkanen (Medlem i redaktionell ledning)
2015 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Editorial Board: International Journal of Chemical and Biomedical Science (Tidskrift)

Mika Hukkanen (Medlem i redaktionell ledning)
2015 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

International Journal of Technology Assessment in Health Care (Tidskrift)

Harri Sintonen (Medlem i redaktionell ledning)
1 jan 201531 dec 2015

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Innate Immunity (Tidskrift)

Pirkko Pussinen (Medlem i redaktionell ledning)
2015 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Scientific Reports (Tidskrift)

Pirkko Pussinen (Medlem i redaktionell ledning)
2015 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Innate Immunity (Tidskrift)

Pirkko Pussinen (Medlem i redaktionell ledning)
2015 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Physiological Genomics (Tidskrift)

Mikko Niemi (Medlem i redaktionell ledning)
2015 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Physica Medica (Tidskrift)

Sauli Savolainen (Medlem i redaktionell ledning)
20152017

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Editorial Board: AASCIT Bioscience (Tidskrift)

Mika Hukkanen (Medlem i redaktionell ledning)
2015 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Journal of Biological Chemistry (Tidskrift)

Dan Bj Lindholm (Referentgranskare)
2015 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti (Tidskrift)

Harri Sintonen (Medlem i redaktionell ledning)
1 jan 201531 dec 2015

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Frontiers in Auditory Cognitive Neuroscience (Tidskrift)

Teppo Särkämö (Redaktör)
2015 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Scientific Reports (Tidskrift)

Pirkko Pussinen (Medlem i redaktionell ledning)
2015 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Clinical Pharmacology and Therapeutics (Tidskrift)

Mikko Niemi (Medlem i redaktionell ledning)
2015 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

American Journal of Physiology: Gastrointestinal and Liver Physiology (Tidskrift)

Tobias Freitag (Medlem i redaktionell ledning)
2015 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Neurobiology of Sleep and Circadian Rhythms (Tidskrift)

Tarja Stenberg (Medlem i redaktionell ledning)
1 okt 2015 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Journal of Biological Chemistry (Tidskrift)

Dan Bj Lindholm (Referentgranskare)
2014 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Statistical applications in genetics and molecular biology (Tidskrift)

Antti Honkela (Medlem i redaktionell ledning)
2014 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Allergy : European journal of allergy and clinical immunology (Tidskrift)

Sanna Toppila-Salmi (Medlem i redaktionell ledning)
1 jan 2014 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Pharmacological Research (Tidskrift)

Antti Pertovaara (Medlem i redaktionell ledning)
20142019

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Duodecim (Tidskrift)

Pentti Tienari (Redaktör)
2014

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Molecular oncology (Tidskrift)

Olli Kallioniemi (Medlem i redaktionell ledning)
2014 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift