Forskningsenheter

Avdelningen för anatomi

Medicum

Organisation: Resultatenhet

Avdelningen för cancersjukdomar

Clinicum

Organisation: Resultatenhet

Avdelningen för farmakologi

Medicum

Organisation: Resultatenhet

Avdelningen för fysiologi

Medicum

Organisation: Resultatenhet

Avdelningen för invärtesmedicin

Clinicum

Organisation: Resultatenhet

Avdelningen för kirurgi

Clinicum

Organisation: Resultatenhet

Avdelningen för neurovetenskaper

Clinicum

Organisation: Resultatenhet

Avdelningen för patologi

Medicum

Organisation: Resultatenhet

Avdelningen för virologi

Medicum

Organisation: Resultatenhet

Barnkliniken

Clinicum

Organisation: Resultatenhet

BioMag-laboratoriet

Clinicum

Organisation: Inrättning

Clinicum

Medicinska fakulteten

Organisation: Institution

Dental infectious diseases

Clinicum

Organisation: Inrättning

Emerging Infections Research Group

Medicum

Organisation: Forskningsgrupper

Facility-enheter

Medicum

Organisation: Resultatenhet

FICEBO

Avdelningen för kirurgi

Organisation: Forskningsgrupper

HUS Akuten

HUS sjukvårdsområde

Organisation: HUCS sektor